>
                                                                     От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията на 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.              Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона                                               
График на заседанията

Насрочени наказателни дела за периода 01.12.2018 - 31.12.2018Дата на заседание
Номер и дата на образуване на делото
Вид дело и първоинстанционен съд
Шифър и предмет на делото
Съдия докладчик
3.12.2018 9:30
20181200200231 от 10.04Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаАтанаска Китипова
3.12.2018 9:30
20181200200463 от 23.07Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград831 Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляраАтанас Маскръчки
3.12.2018 10:00
20181200200280 от 04.05Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1315 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаиРосица Бункова
3.12.2018 10:00
20161200200458 от 16.09.2016Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград202 Квалифицирани състави на убийствоДиана Узунова
3.12.2018 10:30
20181200200284 от 09.05Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаПетър Пандев
3.12.2018 13:00
20171200200669 от 22.12.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаКрасимир Аршинков
4.12.2018 10:00
20181200200426 от 29.06Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград201 Убийство по чл.115 НКДиана Узунова
4.12.2018 10:00
20181200200647 от 07.11Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград830 Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведенияРосица Бункова
4.12.2018 13:30
20181200600016 от 10.01Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански51318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Росица Бункова
5.12.2018 9:30
20171200200372 от 03.07.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград210 Лишаване от живот при професионална непредпазливостПетър Пандев
5.12.2018 10:00
20181200200426 от 29.06Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград201 Убийство по чл.115 НКДиана Узунова
5.12.2018 10:00
20181200200426 от 29.06Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград201 Убийство по чл.115 НКДиана Узунова
5.12.2018 13:30
20181200600445 от 31.10Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич51333 Състави на придобиване и държане на наркотични веществаРосица Бункова
5.12.2018 13:30
20181200600454 от 05.11Въззивно административно наказателно Районен Съд - Гоце Делчев94350 Производства по приложението на чл.78а НКАтанас Маскръчки
5.12.2018 13:30
20181200600453 от 05.11Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаАтанас Маскръчки
5.12.2018 13:30
20171200600431 от 24.10.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50728 Документна измама в големи размери или представляваща опасен рецидивАтанаска Китипова
5.12.2018 14:00
20171200200516 от 05.10.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград839 Укриване и неплащане на данъчни задължения; вноски за ДОО и здравно осигуряванеВеличка Пандева
5.12.2018 14:00
20181200600460 от 08.11Въззивно административно наказателно Районен Съд - Гоце Делчев94350 Производства по приложението на чл.78а НКАтанаска Китипова
5.12.2018 14:30
20181200600257 от 14.06Въззивно нак. частен хар-р Районен Съд - Сандански6030 Лека телесна повредаРосица Бункова
5.12.2018 14:30
20181200600449 от 05.11Въззивно административно наказателно Районен Съд - Гоце Делчев94350 Производства по приложението на чл.78а НКИво Харамлийски
5.12.2018 15:00
20181200200581 от 15.10Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2560 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФСРосица Бункова
5.12.2018 15:00
20181200600307 от 04.07Въззивно нак. частен хар-р Районен Съд - Сандански6010 Обида и квалифицирана обидаИво Харамлийски
6.12.2018 10:00
20181200200426 от 29.06Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград201 Убийство по чл.115 НКДиана Узунова
7.12.2018 9:00
20181200600465 от 14.11Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50604 Неплащане на издръжкаВеличка Пандева
7.12.2018 9:30
20181200600223 от 30.05Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаСтрахил Гошев
7.12.2018 9:30
20181200600439 от 29.10Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50604 Неплащане на издръжкаСтрахил Гошев
7.12.2018 9:30
20181200600328 от 19.07Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански50704 Кражба на взривни вещества,огнестрелни оръжия или боеприпаси от структурните звена на МВР, МО, от Българската армия, от структурите на подчинение на министъра на отбраната и от Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запасиИлияна Стоилова
7.12.2018 10:00
20181200600214 от 22.05Въззивно частно нак.дело Районен съд - Благоевград6020 Клевета и квалифицирана клеветаСтрахил Гошев
7.12.2018 10:00
20181200600421 от 10.10Въззивно нак. частен хар-р Районен Съд - Сандански6020 Клевета и квалифицирана клеветаСтрахил Гошев
7.12.2018 10:00
20181200200623 от 31.10Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2560 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФСИлияна Стоилова
10.12.2018 9:00
20181200200609 от 26.10Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград839 Укриване и неплащане на данъчни задължения; вноски за ДОО и здравно осигуряванеАтанас Маскръчки
10.12.2018 9:30
20151200200279 от 27.07.2015Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград210 Чл.123 ал.1 пр.2 от НКПетър Пандев
10.12.2018 10:30
20181200200674 от 19.11Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград830 Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведенияАтанас Маскръчки
11.12.2018 10:00
20181200200230 от 10.04Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаДиана Узунова
11.12.2018 10:30
20181200200284 от 09.05Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаПетър Пандев
11.12.2018 13:30
20181200600463 от 13.11Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50740 Унищожаване и поврежданеАтанаска Китипова
11.12.2018 13:30
20181200600164 от 17.04Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51314 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиАтанаска Китипова
11.12.2018 13:30
20181200600461 от 08.11Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Гоце Делчев50604 Неплащане на издръжкаИво Харамлийски
11.12.2018 13:30
20181200600441 от 29.10Въззивно нак. частен хар-р Районен Съд - Разлог6030 Лека телесна повредаАтанаска Китипова
12.12.2018 9:30
20181200200565 от 01.10Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаПетър Пандев
12.12.2018 9:30
20181200200646 от 07.11Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаВеличка Пандева
12.12.2018 10:00
20181200200662 от 15.11Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград210 Лишаване от живот при професионална непредпазливостИлияна Стоилова
12.12.2018 10:30
20181200200608 от 26.10Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1315 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаиПетър Пандев
12.12.2018 13:30
20181200600265 от 15.06Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50302 Средна телесна повредаКрасимир Аршинков
12.12.2018 13:30
20181200600312 от 10.07Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Атанас Маскръчки
12.12.2018 13:30
20181200600468 от 16.11Въззивно частно нак.дело Районен съд - Благоевград7210 Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПККрасимир Аршинков
12.12.2018 13:30
20181200600467 от 14.11Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич51318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Диана Узунова
12.12.2018 13:30
20181200600270 от 18.06Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаДиана Узунова
12.12.2018 13:30
20181200600321 от 12.07Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51306 Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривовеАтанас Маскръчки
12.12.2018 14:00
20181200600471 от 19.11Въззивно нак. частен хар-р Районен Съд - Гоце Делчев6010 Обида и квалифицирана обидаДиана Узунова
13.12.2018 9:00
20181200200457 от 20.07Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2310 Производство по чл. 451 от НПКИво Харамлийски
14.12.2018 9:30
20181200600385 от 03.09Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50305 Квалифицирани състави на телесна повредаСтрахил Гошев
14.12.2018 9:30
20171200600509 от 15.12.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50302 Средна телесна повредаПетър Пандев
14.12.2018 9:30
20171200600181 от 27.04.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50817 Престъпления против горското стопанствоСтрахил Гошев
14.12.2018 9:30
20181200600448 от 01.11Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50604 Неплащане на издръжкаСтрахил Гошев
14.12.2018 9:30
20181200600451 от 05.11Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог51306 Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривовеПетър Пандев
14.12.2018 9:30
20181200600462 от 08.11Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50426 чл.150 ал.1 НКАспарух Христов
14.12.2018 9:30
20181200600475 от 22.11Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50701 КражбаИлияна Стоилова
14.12.2018 10:00
20181200600203 от 17.05Въззивно нак. частен хар-р Районен Съд - Гоце Делчев6030 Лека телесна повредаПетър Пандев
14.12.2018 10:00
20181200600050 от 02.02Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански50429 (чл. 152 ал. 2 НК)Страхил Гошев
17.12.2018 10:00
20181200200288 от 11.05Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград202 Квалифицирани състави на убийствоАтанас Маскръчки
18.12.2018 10:00
20181200200501 от 10.08Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград906 Противоправно търсене и извършване на теренни археологически разкопки или подводни проучванияРосица Бункова
19.12.2018 9:30
20171200200240 от 26.04.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаПетър Пандев
19.12.2018 9:30
20181200200416 от 26.06Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград839 Укриване и неплащане на данъчни задължения; вноски за ДОО и здравно осигуряванеМаргарита Коцева
Насрочени граждански и търговски дела за периода 01.12.2018 - 31.12.2018Дата на заседаниеНомер и дата на образуване на делото
Вид дело и първоинстанционен съд
Предмет и шифър на делотоСъдия докладчик
3.12.2018 13:30
20181200100074 11.04Гражд. I инстанцияИск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение - 212Владимир Ковачев
3.12.2018 13:30
20171200100232 31.08.2017Гражд. I инстанцияИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Румяна Бакалова
3.12.2018 14:30
20181200100220 19.11Гражд. I инстанцияИскове по СК - 107Румяна Бакалова
3.12.2018 15:30
20181200900079 26.04ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Владимир Ковачев
4.12.2018 9:00
20181200500781 03.10Въззивно гражданскоИскове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС - 305Надя Узунова
4.12.2018 9:00
20181200500841 17.10Въззивно гражданскоИск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение - 214Румяна Бакалова
4.12.2018 9:00
20181200500612 13.07Въззивно гражданскоИск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение - 214Румяна Бакалова
4.12.2018 9:30
20181200500855 25.10Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Катя Бельова
4.12.2018 9:30
20181200500878 02.11Въззивно гражданскоИскове по ЗУЕС - 306Лилия Масева
4.12.2018 9:45
20181200500882 06.11Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Лилия Масева
4.12.2018 9:45
20181200500836 16.10Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Лилия Масева
4.12.2018 10:00
20181200500804 09.10Въззивно частно гражд.Заявления по чл. 417 ГПК - 1102Лилия Масева
4.12.2018 11:00
20181200100104 29.05Гражд. I инстанциячл.5 от ЗЛС и чл.336 от ГПК - 110Лилия Масева
4.12.2018 11:20
20181200100140 17.07Гражд. I инстанцияИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Лилия Масева
4.12.2018 11:40
20171200100222 17.08.2017Гражд. I инстанцияДруги търговски дела - 22900Лилия Масева
4.12.2018 11:45
20181200900074 23.04ТърговскоИск за прекратяване на ТД по съдебен ред - 2800Лилия Масева
5.12.2018 13:20
20181200100176 25.09Гражд. I инстанциячл.5 от ЗЛС и чл.336 от ГПК - 110Атанас Иванов
5.12.2018 14:00
20161200100224 26.08.2016Гражд. I инстанцияУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт - 602Величка Борилова
5.12.2018 14:00
20151200900022 18.02.2015Търговскочл.625 от ТЗ - 21110Петър Узунов
5.12.2018 15:00
20181200900017 26.01ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Величка Борилова
6.12.2018 9:00
20181200500840 17.10Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Страхил Гошев
6.12.2018 9:00
20181200500851 25.10Въззивно гражданскоИскове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” - 706Емилия Топалова
6.12.2018 9:00
20181200500802 08.10Въззивно гражданскоИскове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС - 305Емилия Топалова
6.12.2018 9:00
20181200500759 28.09Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Страхил Гошев
6.12.2018 9:00
20181200500921 20.11Въззивно гражданскоПроизводства по Закона за защита от домашното насилие - 111Аспарух Христов
6.12.2018 13:30
20181200100114 05.06Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Надя Узунова
7.12.2018 10:00
20171200100257 16.10.2017Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Петър Узунов
7.12.2018 13:30
20171200900086 30.06.2017ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Владимир Ковачев
7.12.2018 13:45
20141200900087 21.07.2014Търговскочл.625 от ТЗ - 0500Владимир Ковачев
10.12.2018 13:30
20171200900146 06.11.2017ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Владимир Ковачев
10.12.2018 14:00
20181200100018 31.01Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Румяна Бакалова
10.12.2018 14:00
20181200900059 04.04Търговско"Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

" - 2100
Николай Грънчаров
10.12.2018 14:30
20171200900122 28.09.2017ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Владимир Ковачев
10.12.2018 14:30
20181200100090 08.05Гражд. I инстанцияИск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение - 212Румяна Бакалова
10.12.2018 15:00
20131200100371 22.08.2013Гражд. I инстанцияЧЛ. 124,АЛ.1 ОТ ГПК - 21120Николай Грънчаров
10.12.2018 15:30
20181200900118 25.06Търговско"Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

" - 2100
Владимир Ковачев
11.12.2018 9:00
20181200500835 16.10Въззивно гражданскоИскове за трудово възнаграждение - 701Миглена Йовкова
11.12.2018 9:00
20181200500801 08.10Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Румяна Бакалова
11.12.2018 9:00
20181200500808 10.10Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Румяна Бакалова
11.12.2018 9:30
20181200500777 01.10Въззивно гражданскоИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Анета Илинска
11.12.2018 9:30
20181200500768 28.09Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Анета Илинска
11.12.2018 9:30
20181200500805 09.10Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Анета Илинска
11.12.2018 10:00
20161200500982 29.12.2016Въззивно гражданскоДелба - 501Миглена Йовкова
11.12.2018 10:00
20181200500933 22.11Въззивно гражданскоПроизводства по Закона за защита от домашното насилие - 111Анета Илинска
12.12.2018 13:30
20181200100163 29.08Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Атанас Иванов
12.12.2018 13:45
20181200900043 02.03ТърговскоИск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН - 21130Атанас Иванов
12.12.2018 14:00
20181200100161 21.08Гражд. I инстанцияИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Атанас Иванов
12.12.2018 14:00
20181200100157 09.08Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Петър Узунов
12.12.2018 14:00
20181200100182 03.10Гражд. I инстанцияИскове по ЗОДОВ - 204Атанас Иванов
12.12.2018 14:00
20161200900273 28.12.2016ТърговскоИск за отмяна на решение на общото събрание на сдружение - 21500Атанас Иванов
12.12.2018 14:30
20181200100093 11.05Гражд. I инстанцияИскове по ЗОДОВ - 204Величка Борилова
12.12.2018 14:30
20181200900007 12.01ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Петър Узунов
12.12.2018 14:30
20181200900007 12.01ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Петър Узунов
13.12.2018 9:00
20181200500833 16.10Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Петър Узунов
13.12.2018 9:00
20181200500824 16.10Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Петър Узунов
13.12.2018 9:00
20181200500896 12.11Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Страхил Гошев
13.12.2018 9:00
20181200500908 15.11Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Петър Узунов
13.12.2018 9:00
20181200500892 12.11Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Петър Узунов
13.12.2018 9:00
20181200500898 12.11Въззивно гражданскоИскове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” - 706Петър Узунов
13.12.2018 9:25
20181200500862 29.10Въззивно гражданскоДруги искове по СК- 104Николай Грънчаров
13.12.2018 9:30
20181200500869 01.11Въззивно гражданскоИск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение - 214Николай Грънчаров
13.12.2018 9:30
20181200500782 03.10Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Величка Борилова
13.12.2018 9:30
20181200500847 22.10Въззивно гражданскоИскове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” - 706Владимир Ковачев
13.12.2018 9:30
20181200500890 08.11Въззивно гражданскоДелба - 501Величка Борилова
13.12.2018 9:30
20181200500881 05.11Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Владимир Ковачев
13.12.2018 9:30
20181200500907 15.11Въззивно гражданскоДелба - 501Атанас Иванов
13.12.2018 9:30
20181200500899 12.11Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Атанас Иванов
13.12.2018 10:00
20171200900124 04.10.2017Търговско"Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

" - 2100
Анета Илинска
13.12.2018 10:00
20181200500485 06.06Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Величка Борилова
13.12.2018 10:00
20181200100054 19.03Гражд. I инстанцияИскове за недействителност на гражданско-правни сделки - 209Петър Узунов
13.12.2018 10:00
20181200100054 19.03Гражд. I инстанцияИскове за недействителност на гражданско-правни сделки - 209Петър Узунов
13.12.2018 10:00
20181200500304 28.03Въззивно частно гражд.ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители - 1600Николай Грънчаров
13.12.2018 10:30
20161200900267 13.12.2016ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Анета Илинска
13.12.2018 10:30
20181200500880 05.11Въззивно гражданскоДруги искове по СК - 104Владимир Ковачев
13.12.2018 11:00
20131200100116 04.03.2013Гражд. I инстанциячл. 109 от ЗС, чл. 124 от ГПК - 301Анета Илинска
13.12.2018 11:00
20181200900033 16.02ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Величка Борилова
13.12.2018 12:00
20181200500756 27.09Въззивно гражданскоДруги искове по СК - 104Миглена Йовкова
13.12.2018 14:00
20181200100050 14.03Гражд. I инстанцияИскове по ЗОДОВ - 204Емилия Топалова
13.12.2018 14:00
20181200100057 21.03Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Емилия Топалова
14.12.2018 14:00
20171200100076 10.03.2017Гражд. I инстанцияВещни искове - 301Николай Грънчаров
17.12.2018 13:00
20151200900076 13.05.2015Търговскочл.625 от ТЗ - 21110Румяна Бакалова
17.12.2018 13:30
20181200900056 28.03Търговско"Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

" - 2100
Румяна Бакалова
17.12.2018 13:30
20181200100145 23.07Гражд. I инстанцияИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Владимир Ковачев
17.12.2018 14:00
20181200100149 26.07Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Николай Грънчаров
17.12.2018 15:00
20181200100142 18.07Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Румяна Бакалова
17.12.2018 15:00
20181200100153 03.08Гражд. I инстанцияУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт - 602Владимир Ковачев
17.12.2018 15:30
20181200100165 31.08Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Владимир Ковачев
17.12.2018 16:00
20181200900177 15.10ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Владимир Ковачев
18.12.2018 9:00
20181200500823 15.10Въззивно гражданскоУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение - 601Миглена Йовкова
18.12.2018 9:00
20181200500828 16.10Въззивно гражданскоДелба - 501Миглена Йовкова
18.12.2018 9:00
20181200500820 15.10Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Румяна Бакалова
18.12.2018 9:00
20181200500879 02.11Въззивно гражданскоИскове, основани на неоснователно обогатяване - 206Надя Узунова
18.12.2018 9:00
20181200500897 12.11Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Надя Узунова
18.12.2018 10:00
20181200500932 22.11Въззивно гражданскоПроизводства по Закона за защита от домашното насилие - 111Румяна Бакалова
18.12.2018
20171200100255 16.10.2017Гражд. I инстанцияИскове по ЗОПДНПИ - 218Катя Бельова
18.12.2018 11:00
20181200900150 10.09ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Миглена Йовкова
18.12.2018 14:00
20181200100116 06.06Гражд. I инстанцияИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Миглена Йовкова
19.12.2018 14:00
20171200900125 04.10.2017ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Петър Узунов
20.12.2018 13:30
20181200900120 29.06ТърговскоИск за отмяна на решение на общото събрание на сдружение - 21500Надя Узунова
20.12.2018 14:00
20161200900046 24.02.2016Търговскочл.19 ал.3 от ЗЗД за 399 960 лв. - 213Емилия Топалова
21.12.2018 13:30
20161200900240 31.10.2016ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Владимир Ковачев


Обща информация
Справки по дела
Новини/ Обяви/ Съобщения
Галерия
Календар на събитията
Декември 2018
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Automatic translation
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Контакти
Адрес:
гр. Благоевград
пощенски код 2700
пл. Васил Левски №1

Телефони:

Регистратура 073 889835

/за справки по дела/

Гражданско деловодство

073 889807
Наказателно деловодство

073 889856


Съдебен администратор

073 889865

Дежурен призовкар

073 8896403


Факс:

Адм. секретар 073 830396


Електронна поща:

blagoevgrad-os@justice.bg

Сигнали за корупция:

osblg.corruption@gmail.com


Публични продажби
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията