>
        ВЧНД№ 357/2018 насрочена за 14.08.2018г. от 14:30 часа с подъдим И.Н.И., ВЧНД№ 360/2018 насрочена за 14.08.2018г. от 14:30 часа с подъдим Я.А.Т.;ЧНД №506/2018 насрочено за 14.08.2018г. от 16:30 часа с обвиняем М.В.Ч. и ВЧНД№ 359/2018 насрочена за 16.08.2018г. от 14:30 часа с подъдим Е.Е.Е.                   От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията на ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.              Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона                                               
График на заседанията

Насрочени наказателни дела за периода 01.07.2018 - 31.07.2018Дата на заседание
Номер и дата на образуване на делото
Вид дело и първоинстанционен съд
Шифър и предмет на делото
Съдия докладчик
2.7.2018 9:30
20181200200378 от 05.06Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2310 Производство по чл. 451 от НПКАтанас Маскръчки
2.7.2018 10:00
20181200200383 от 08.06Административно-наказателно Окръжен Съд - Благоевград4350 Производства по приложението на чл.78а НККрасимир Аршинков
2.7.2018 14:30
20181200200413 от 25.06Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2560 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФСПетър Пандев
3.7.2018 9:30
20171200200372 от 03.07.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград210 Лишаване от живот при професионална непредпазливостПетър Пандев
3.7.2018 10:00
20161200200538 от 31.10.2016Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград834 Извършване по занятие на банкови; застрахователни и други финансови сделки без съответно разрешениеДиана Узунова
4.7.2018 9:30
20171200200070 от 13.02.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград830 Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведенияПетър Пандев
4.7.2018 9:30
20181200200380 от 05.06Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград827 Придобиване или прокарване в обръщение на подправени парични знаци или платежни инструментиМаргарита Коцева
4.7.2018 11:00
20171200600472 от 20.11.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50305 Квалифицирани състави на телесна повредаДиана Узунова
4.7.2018 13:30
20181200600196 от 14.05Въззивно административно наказателно Районен Съд - Сандански94350 Производства по приложението на чл.78а НККрасимир Аршинков
4.7.2018 13:30
20181200600206 от 18.05Въззивно частно нак.дело Районен Съд - Разлог7210 Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПККрасимир Аршинков
4.7.2018 13:30
20181200600259 от 14.06Въззивно частно нак.дело Районен Съд - Гоце Делчев7210 Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПКДиана Узунова
4.7.2018 13:30
20181200600261 от 14.06Въззивно частно нак.дело Районен Съд - Гоце Делчев7210 Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПКДиана Узунова
4.7.2018 14:00
20181200600251 от 12.06Въззивно частно нак.дело Районен съд - Благоевград7210 Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПКАтанас Маскръчки
5.7.2018 10:30
20181200200369 от 01.06Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград201 Убийство по чл.115 НКИво Харамлийски
6.7.2018 9:00
20181200600279 от 20.06Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански50705 Кражба, представляваща опасен рецидивИлияна Стоилова
6.7.2018 9:30
20181200600214 от 22.05Въззивно частно нак.дело Районен съд - Благоевград6020 Клевета и квалифицирана клеветаСтрахил Гошев
6.7.2018 9:30
20181200600223 от 30.05Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаСтрахил Гошев
6.7.2018 9:30
20161200200152 от 15.03.2016Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград706 зчл. 196А; ВР. С ЧЛ. 196; АЛ.2; ВР. ЧЛ. 195; АЛ.2 ВР. ЧЛ. 19; АЛ.1; ВР.ЧЛ. 20.АЛ.2; ВР. ЧЛ. 29; АЛ.1 б; "а" от нк във вр. с чл. 339; ал.1 от нкПетър Пандев
6.7.2018 9:30
20181200600271 от 18.06Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50419 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго (чл.144 НК)Маргарита Коцева
6.7.2018 9:30
20181200600277 от 20.06Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50925 ЛъжесвидетелстванеМаргарита Коцева
6.7.2018 10:00
20171200600175 от 26.04.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански50724 Квалифицирани състави на измамаИлияна Стоилова
9.7.2018 9:30
20181200200288 от 11.05Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград202 Квалифицирани състави на убийствоАтанас Маскръчки
9.7.2018 10:00
20171200200669 от 22.12.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаКрасимир Аршинков
9.7.2018 10:00
20171200200545 от 17.10.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1315 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаиАтанаска Китипова
9.7.2018 15:30
20181200200355 от 30.05Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2200 Производство по ЗЕЕЗААтанаска Китипова
11.7.2018 9:30
20181200200379 от 05.06Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаИлияна Стоилова
11.7.2018 9:30
20181200200377 от 05.06Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаПетър Пандев
11.7.2018 9:30
20181200200231 от 10.04Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаАтанаска Китипова
11.7.2018 10:30
20181200200386 от 13.06Административно-наказателно Окръжен Съд - Благоевград4350 Производства по приложението на чл.78а НКПетър Пандев
11.7.2018 13:30
20171200600431 от 24.10.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50728 Документна измама в големи размери или представляваща опасен рецидивАтанаска Китипова
11.7.2018 13:30
20181200600240 от 06.06Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50302 Средна телесна повредаРосица Бункова
11.7.2018 13:30
20181200600228 от 01.06Въззивно административно наказателно Районен съд - Благоевград94350 Производства по приложението на чл.78а НКИво Харамлийски
11.7.2018 13:30
20181200200393 от 15.06Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2560 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФСИво Харамлийски
11.7.2018 14:00
20181200600245 от 07.06Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50419 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго (чл.144 НК)Росица Бункова
11.7.2018 14:30
20181200600201 от 16.05Въззивно нак. частен хар-р Районен съд - Благоевград7210 Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПКАтанаска Китипова
11.7.2018 14:30
20181200600250 от 12.06Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50419 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго (чл.144 НК)Иво Харамлийски
11.7.2018 14:30
20181200200257 от 20.04Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2200

Производство по ЗЕЕЗА
Петър Пандев
12.7.2018 9:30
20181200200376 от 05.06Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаИво Харамлийски
12.7.2018 9:30
20161200200152 от 15.03.2016Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград706 зчл. 196А; ВР. С ЧЛ. 196; АЛ.2; ВР. ЧЛ. 195; АЛ.2 ВР. ЧЛ. 19; АЛ.1; ВР.ЧЛ. 20.АЛ.2; ВР. ЧЛ. 29; АЛ.1 б; "а" от нк във вр. с чл. 339; ал.1 от нкПетър Пандев
12.7.2018 10:00
20181200200134 от 26.02Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград710 Квалифицирани състави на грабеж (чл. 199 ал. 2 НК)Атанаска Китипова
12.7.2018 11:00
20181200200317 от 18.05Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград709 Квалифицирани състави на грабеж (чл. 199 ал. 1 НК)Иво Харамлийски
13.7.2018 9:00
20181200600169 от 20.04Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50419 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго (чл.144 НК)Илияна Стоилова
13.7.2018 9:30
20181200600243 от 07.06Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич50305 Квалифицирани състави на телесна повредаСтрахил Гошев
13.7.2018 9:30
20181200600227 от 01.06Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански50604 Неплащане на издръжкаМаргарита Коцева
13.7.2018 9:45
20181200600277 от 20.06Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50925 ЛъжесвидетелстванеМаргарита Коцева
13.7.2018 10:00
20181200200103 от 06.02Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград933 Квалифицирани състави на подупДиана Узунова
13.7.2018 10:00
20181200600249 от 12.06Въззивно нак. частен хар-р Районен съд - Благоевград7210 Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПКИлияна Стоилова
13.7.2018 10:00
20181200600292 от 27.06Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог51318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Маргарита Коцева
16.7.2018 9:30
20181200200288 от 11.05Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград202 Квалифицирани състави на убийствоАтанас Маскръчки
16.7.2018 10:00
20171200200393 от 13.07.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград803 Безстопанственост в особено големи размери; представляваща особено тежък случайТатяна Андонова
17.7.2018 10:00
20181200200280 от 04.05Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1315 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаиРосица Бункова
18.7.2018 9:30
20171200200668 от 20.12.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград834 Извършване по занятие на банкови; зсатрахователни и други финансови сделки без съответно разрешениеДиана Узунова
18.7.2018 10:00
20181200200137 от 26.02Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаТатяна Андонова
18.7.2018 13:30
20181200600003 от 04.01Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50302 Средна телесна повредаРосица Бункова
18.7.2018 13:30
20181200600164 от 17.04Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51314 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиАтанаска Китипова
18.7.2018 13:30
20181200600221 от 29.05Въззивно нак. частен хар-р Районен съд - Благоевград6020 Клевета и квалифицирана клеветаКрасимир Аршинков
18.7.2018 13:30
20181200600246 от 08.06Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Гоце Делчев51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКрасимир Аршинков
18.7.2018 13:30
20181200600247 от 12.06Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански50814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролДиана Узунова
18.7.2018 13:30
20181200600265 от 15.06Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50302 Средна телесна повредаКрасимир Аршинков
18.7.2018 13:30
20181200600003 от 04.01Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50302 Средна телесна повредаРосица Бункова
18.7.2018 13:30
20181200600284 от 22.06Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич50911 Незаконно превеждане през границаАтанаска Китипова
18.7.2018 13:30
20181200600270 от 18.06Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаДиана Узунова
18.7.2018 13:30
20181200200411 от 25.06Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2560 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФСИво Харамлийски
18.7.2018 14:00
20181200600241 от 06.06Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50302 Средна телесна повредаИво Харамлийски
18.7.2018 14:30
20181200600257 от 14.06Въззивно нак. частен хар-р Районен Съд - Сандански6030 Лека телесна повредаРосица Бункова
18.7.2018 14:30
20181200600226 от 01.06Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич50702 Квалифицирани състави на кражбаИво Харамлийски
18.7.2018 14:30
20181200600079 от 22.02Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич51318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Атанаска Китипова
19.7.2018 10:00
20161200200623 от 29.11.2016Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград839 Укриване и неплащане на данъчни задълженияКрасимир Аршинков
19.7.2018 11:00
20181200200284 от 09.05Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаМаргарита Коцева
23.7.2018 10:00
20181200200166 от 06.03Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306; ал. 1; т. 1 НПК)Татяна Андонова
23.7.2018 10:30
20161200200404 от 12.08.2016Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаТатяна Андонова
Насрочени граждански дела за периода 01.07.2018 - 31.07.2018Дата на заседаниеНомер и дата на образуване на делото
Вид дело и първоинстанционен съд
Предмет и шифър на делотоСъдия докладчик
2.7.2018 13:00
20181200100044 12.03Гражд. I инстанциячл. 5 от ЗЛС - 110Румяна Бакалова
2.7.2018 13:30
20171200100180 20.07.2017Гражд. I инстанцияИскове по ЗОПДНПИ - 218Румяна Бакалова
2.7.2018 13:30
20161200900240 31.10.2016ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Владимир Ковачев
2.7.2018 13:30
20171200100229 29.08.2017Гражд. I инстанцияИскове, основани на неоснователно обогатяване - 206Николай Грънчаров
2.7.2018 14:00
20181200900068 17.04ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Николай Грънчаров
2.7.2018 14:30
20181200100067 03.04Гражд. I инстанцияИскове по ЗОДОВ - 204Румяна Бакалова
2.7.2018 15:00
20151200900126 24.08.2015Търговскочл. 422, ал. 1 от ГПК във вр.с чл. 415, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 430, ал.2 ТЗ, вр.чл. 86 от ЗЗД - 604Николай Грънчаров
3.7.2018 9:00
20181200500249 14.03Въззивно гражданскоДруги искове по СК - 104Румяна Бакалова
3.7.2018 9:00
20181200500433 21.05Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Надя Узунова
3.7.2018 9:30
20181200500202 26.02Въззивно гражданскоПроизводства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. - 112Миглена Йовкова
3.7.2018 10:00
20161200500982 29.12.2016Въззивно гражданскоДелба - 501Миглена Йовкова
3.7.2018 12:00
20181200900006 12.01ТърговскоИскове по Закона за авторското право и сродните му права - 22110Миглена Йовкова
3.7.2018 14:00
20171200100154 16.06.2017Гражд. I инстанцияИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Миглена Йовкова
4.7.2018 14:00
20171200900125 04.10.2017ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Петър Узунов
4.7.2018 14:00
20181200900018 29.01ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Петър Узунов
4.7.2018 14:30
20171200100262 17.10.2017Гражд. I инстанцияИскове за недействителност на гражданско-правни сделки - 209Петър Узунов
5.7.2018 9:00
20181200500428 18.05Въззивно гражданскоОблигационни искове между съсобственици - 201Страхил Гошев
5.7.2018 9:00
20181200500486 06.06Въззивно гражданскоИскове по КЗ - 217Страхил Гошев
5.7.2018 9:30
20171200100120 05.05.2017Гражд. I инстанцияИскове по СК - 106Анета Илинска
5.7.2018 9:30
20181200500422 16.05Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Николай Грънчаров
5.7.2018 9:30
20181200500502 12.06Въззивно гражданскоИск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение - 214Владимир Ковачев
5.7.2018 9:30
20181200500303 28.03Въззивно гражданскоИскове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по

ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС

- 305
Николай Грънчаров
5.7.2018 10:30
20171200900106 09.08.2017ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Анета Илинска
5.7.2018 11:00
20181200900009 16.01ТърговскоИск за прекратяване на ТД по съдебен ред - 2800Анета Илинска
5.7.2018
20131200100116 04.03.2013Гражд. I инстанциячл. 109 от ЗС, чл. 124 от ГПК - 301Анета Илинска
5.7.2018 13:30
20171200900126 05.10.2017ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Надя Узунова
5.7.2018 14:00
20161200900111 27.05.2016Търговскочл.422 от ГПК във вр. с чл.415 ал.1 от ГПК за 49 909,54 лв. - 604Емилия Топалова
5.7.2018 14:15
20181200900042 28.02ТърговскоИск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН - 21130Надя Узунова
5.7.2018 14:30
20181200100019 02.02Гражд. I инстанцияВещни искове - 301Емилия Топалова
5.7.2018 14:45
20171200900155 29.11.2017ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Емилия Топалова
9.7.2018 13:00
20181200900011 16.01ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Владимир Ковачев
9.7.2018 13:30
20171200100162 27.06.2017Гражд. I инстанцияМолба за обезпечаване на бъдещ иск; частна жалба срещу актове на съда в производството по чл. 389 и сл. от ГПК - 903Румяна Бакалова
9.7.2018 14:00
20131200100371 22.08.2013Гражд. I инстанцияЧЛ. 124,АЛ.1 ОТ ГПК - 21120Николай Грънчаров
9.7.2018 15:00
20181200100063 29.03Гражд. I инстанциячл. 5 от ЗЛС - 110Владимир Ковачев
9.7.2018 15:00
20161200900075 06.04.2016Търговскочл.74 от ТЗ - 2600Румяна Бакалова
9.7.2018 15:30
20171200100287 17.11.2017Гражд. I инстанцияИск за обявяване на предварителен договор за окончателен - 213Николай Грънчаров
10.7.2018 9:00
20181200500434 21.05Въззивно гражданскоИскове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС - 305Миглена Йовкова
10.7.2018 9:00
20181200500449 28.05Въззивно гражданскоВладелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК - 304Надя Узунова
10.7.2018 9:00
20181200500477 05.06Въззивно гражданскоИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Румяна Бакалова
10.7.2018 9:00
20181200500400 08.05Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Миглена Йовкова
10.7.2018 9:00
20181200500440 22.05Въззивно гражданскоДруги искове по СК - 104Румяна Бакалова
10.7.2018 9:30
20181200500066 22.01Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Анета Илинска
10.7.2018 9:30
20181200500267 20.03Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Анета Илинска
10.7.2018 9:30
20181200500349 20.04Въззивно гражданскоДруги искове по СК -104Анета Илинска
10.7.2018 9:40
20181200500318 04.04Въззивно гражданскоДелба - 501Анета Илинска
10.7.2018 9:50
20181200500397 03.05Въззивно гражданскоУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение - 601Анета Илинска
10.7.2018 9:50
20181200500402 08.05Въззивно гражданскоИск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение - 214Анета Илинска
10.7.2018 10:00
20181200500112 02.02Въззивно гражданскоИскове за недействителност на правни сделки - 208Анета Илинска
10.7.2018 10:10
20171200500278 27.04.2017Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Анета Илинска
10.7.2018 10:15
20181200500473 04.06Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Катя Бельова
10.7.2018 10:15
20181200500496 07.06Въззивно гражданскоДруги искове по СК - 104Лилия Масева
10.7.2018 13:00
20181200100032 27.02Гражд. I инстанцияИскове по ЗОДОВ - 204Лилия Масева
10.7.2018 13:45
20171200900131 11.10.2017ТърговскоИск за обявяване на предварителен договор за окончателен - 213Лилия Масева
10.7.2018 14:00
20171200100030 20.02.2017Гражд. I инстанцияВещни искове - 301Катя Бельова
11.7.2018 13:00
20181200100052 15.03Гражд. I инстанциячл. 5 от ЗЛС - 110Надя Узунова
11.7.2018 13:20
20171200100288 17.11.2017Гражд. I инстанция"Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

" - 2100
Надя Узунова
11.7.2018 13:30
20171200900154 27.11.2017ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Надя Узунова
11.7.2018 14:00
20171200900025 17.02.2017ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Петър Узунов
12.7.2018 9:30
20161200900256 25.11.2016ТърговскоИск за отмяна на решение на общото събрание на сдружение - 21500Анета Илинска
12.7.2018 9:30
20181200500450 28.05Въззивно гражданскоИскове по СК - 105Николай Грънчаров
12.7.2018 10:00
20171200900124 04.10.2017Търговско"Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

" - 2100
Анета Илинска
12.7.2018 10:30
20171200100278 10.11.2017Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Величка Борилова
12.7.2018 11:00
20171200100259 16.10.2017Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Николай Грънчаров
12.7.2018 11:30
20171200100291 22.11.2017Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Анета Илинска
13.7.2018 13:30
20181200100058 21.03Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Владимир Ковачев
13.7.2018 15:00
20171200900147 10.11.2017ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Владимир Ковачев
17.7.2018 9:00
20181200500395 03.05Въззивно гражданскоОблигационни искове между съсобственици - 201Румяна Бакалова
17.7.2018 9:00
20181200500495 07.06Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Миглена Йовкова
17.7.2018 9:00
20181200500437 21.05Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Румяна Бакалова
17.7.2018 11:00
20181200100001 02.01Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Миглена Йовкова
17.7.2018 14:00
20181200100026 19.02Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Катя Бельова
19.7.2018 9:30
20171200900120 25.09.2017ТърговскоИск за заплащане на дивидент и равностойността на дружествен дял - 21000Анета Илинска
19.7.2018 10:00
20161200900267 13.12.2016ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Анета Илинска
23.7.2018 13:30
20171200900086 30.06.2017ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Владимир Ковачев
23.7.2018 14:00
20181200900079 26.04ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Владимир Ковачев
25.7.2018 14:00
20181200100017 30.01Гражд. I инстанцияИскове по СК - 109Петър Узунов
25.7.2018 15:00
20171200100065 01.03.2017Гражд. I инстанцияИскове за недействителност на гражданско-правни сделки - 209Петър Узунов
25.7.2018 15:00
20181200100054 19.03Гражд. I инстанцияИскове за недействителност на гражданско-правни сделки - 209Петър Узунов
26.7.2018 9:00
20181200500472 04.06Въззивно гражданскоИскове по СК - 105Петър Узунов
26.7.2018 9:00
20181200500474 04.06Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Петър Узунов
26.7.2018 9:00
20181200500436 21.05Въззивно гражданскоИскове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство - 502Страхил Гошев


Обща информация
Справки по дела
Новини/ Обяви/ Съобщения
Галерия
Календар на събитията
Август 2018
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Automatic translation
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Контакти
Адрес:
гр. Благоевград
пощенски код 2700
пл. Васил Левски №1

Телефони:

Регистратура 073 889835

/за справки по дела/

Гражданско деловодство

073 889807
Наказателно деловодство

073 889856


Съдебен администратор

073 889865

Дежурен призовкар

073 8896403


Факс:

Адм. секретар 073 830396


Електронна поща:

blagoevgrad-os@justice.bg

Сигнали за корупция:

osblg.corruption@gmail.com


Публични продажби
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията