>
 Окръжният съд в Благоевград е на първо място по прозрачност в страната в класация на Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини".                                 ВЧНД № 254/2019 г., насрочено за 20.06.2019 г. от 14,30 часа с подсъдим Й.Д.С.;                     ВЧНД № 249/2019 г., насрочено за 20.06.2019 г. от 14,30 часа с подсъдим И.Х.Я.                                                                                    Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона              От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията по 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.                                 
График на заседанията

Насрочени наказателни дела за периода 01.06.2019 - 30.06.2019


Дата на заседание
Номер и дата на образуване на делото
Вид дело и първоинстанционен съд
Шифър и предмет на делото
Съдия докладчик
3.6.2019 9:30
20171200200592 от 15.11.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград839 Укриване и неплащане на данъчни задължения; вноски за ДОО и здравно осигуряванеАтанаска Китипова
3.6.2019 10:00
20191200200016 от 11.01Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград216 Опит за убийство по чл. 118 НК чл.118 НККрасимир Аршинков
4.6.2019 10:00
20191200200164 от 08.03Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаРосица Бункова
4.6.2019 10:00
20191200200021 от 17.01Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград826 Престъпления против паричната и кредитна системаДиана Узунова
4.6.2019 11:30
20191200200021 от 17.01Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград826 Престъпления против паричната и кредитна системаДиана Узунова
5.6.2019 9:30
20191200200173 от 12.03Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград709 Квалифицирани състави на грабеж (чл. 199 ал. 1 НК)Илияна Стоилова
5.6.2019 9:30
20191200200078 от 05.02Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград830 Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведенияПетър Пандев
5.6.2019 9:30
20191200200078 от 05.02Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград830 Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведенияПетър Пандев
5.6.2019 10:00
20181200200088 от 05.02.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1327 Изготвяне на замърсени или заразени храни или питиета с последвала средна; тежка телесна повреда или смъртМаргарита Коцева
5.6.2019 10:00
20191200200159 от 28.02Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград839 Укриване и неплащане на данъчни задължения; вноски за ДОО и здравно осигуряванеВеличка Пандева
5.6.2019 10:00
20191200200191 от 22.03Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1315 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаиАтанаска Китипова
5.6.2019 11:15
20181200200748 от 21.12.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград834 Извършване по занятие на банкови; застрахователни и други финансови сделки без съответно разрешениеВеличка Пандева
5.6.2019 13:30
20191200600095 от 05.03Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански6050 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго (чл.144, ал.1 НК)Росица Бункова
5.6.2019 13:30
20191200600102 от 08.03Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Гоце Делчев50416 ПринудаИво Харамлийски
5.6.2019 13:30
20191200600164 от 18.04Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич51333 Състави на придобиване и държане на наркотични веществаСтрахил Гошев
5.6.2019 13:30
20191200600184 от 07.05Въззивно административно наказателно Районен Съд - Разлог94350 Производства по приложението на чл.78а НКАтанаска Китипова
5.6.2019 13:30
20171200200668 от 20.12.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград834 Извършване по занятие на банкови; зсатрахователни и други финансови сделки без съответно разрешениеДиана Узунова
5.6.2019 13:30
20191200600056 от 30.01Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50424 чл. 149, ал. 2, т. 3 от НКИво Харамлийски
5.6.2019 13:30
20191200600071 от 11.02Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаАтанаска Китипова
5.6.2019 14:00
20181200600241 от 06.06.2018Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50302 Средна телесна повредаИво Харамлийски
5.6.2019 14:30
20191200600019 от 09.01Въззивно нак. частен хар-р Районен Съд - Петрич6030 Лека телесна повредаАтанаска Китипова
5.6.2019 14:30
20191200600105 от 12.03Въззивно нак. частен хар-р Районен съд - Благоевград6010 Обида и квалифицирана обидаРосица Бункова
5.6.2019 15:00
20191200600189 от 09.05Въззивно нак. частен хар-р Районен Съд - Разлог6030 Лека телесна повредаИво Харамлийски
6.6.2019 10:00
20191200200236 от 17.04Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1315 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаиИво Харамлийски
7.6.2019 9:30
20191200600005 от 02.01Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Гоце Делчев50814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролИлияна Стоилова
7.6.2019 9:30
20191200600174 от 25.04Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Гоце Делчев50503 Против политическите права на гражданитеВеличка Пандева
7.6.2019 9:30
20191200600180 от 02.05Въззивно нак. частен хар-р Районен Съд - Разлог6030 Лека телесна повредаАтанас Маскръчки
7.6.2019 9:30
20191200600177 от 30.04Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански50714 Длъжностно присвояване в големи размериПетър Пандев
7.6.2019 9:30
20191200600181 от 02.05Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50302 Средна телесна повредаАспарух Христов
7.6.2019 9:30
20191200600118 от 20.03Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански50305 Квалифицирани състави на телесна повредаПетър Пандев
7.6.2019 9:30
20191200600191 от 13.05Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50419 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго (чл.144 НК)Атанас Маскръчки
7.6.2019 10:00
20191200600173 от 25.04Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Гоце Делчев51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаМаргарита Коцева
7.6.2019 10:00
20191200600026 от 18.01Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50705 Кражба, представляваща опасен рецидивИлияна Стоилова
7.6.2019 10:00
20191200600149 от 05.04Въззивно нак. частен хар-р Районен съд - Благоевград6020 Клевета и квалифицирана клеветаПетър Пандев
7.6.2019 10:30
20191200600126 от 25.03Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50723 ИзмамаМаргарита Коцева
10.6.2019 9:30
20191200200271 от 10.05Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград839 Укриване и неплащане на данъчни задължения; вноски за ДОО и здравно осигуряванеАтанас Маскръчки
10.6.2019 9:30
20191200200094 от 11.02Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград202 Квалифицирани състави на убийствоАтанаска Китипова
10.6.2019 10:00
20191200200119 от 15.02Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград407 ОтвличанеКрасимир Аршинков
10.6.2019 10:30
20181200200288 от 11.05.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград202 Квалифицирани състави на убийствоАтанас Маскръчки
11.6.2019 9:30
20191200200188 от 22.03Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2310 Производство по чл. 451 от НПКДиана Узунова
11.6.2019 10:00
20191200200177 от 19.03Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаРосица Бункова
11.6.2019 11:00
20181200200750 от 27.12.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград839 Укриване и неплащане на данъчни задължения; вноски за ДОО и здравно осигуряванеДиана Узунова
11.6.2019 13:30
20191200600083 от 20.02Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50302 Средна телесна повредаАтанас Маскръчки
12.6.2019 9:30
20181200200608 от 26.10.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1315 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаиПетър Пандев
12.6.2019 9:30
20191200200279 от 16.05Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаМаргарита Коцева
12.6.2019 10:00
20171200200516 от 05.10.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград839 Укриване и неплащане на данъчни задължения; вноски за ДОО и здравно осигуряванеВеличка Пандева
12.6.2019 13:30
20191200600159 от 15.04Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански50702 Квалифицирани състави на кражбаКрасимир Аршинков
12.6.2019 13:30
20191200600162 от 18.04Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог51314 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиИво Харамлийски
12.6.2019 13:30
20191200600179 от 02.05Въззивно нак. частен хар-р Районен Съд - Разлог6040 Лека телесна повреда без разстройство на здраветоСтрахил Гошев
12.6.2019 13:30
20191200600187 от 08.05Въззивно частно нак.дело Районен съд - Благоевград7210 Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПКРосица Бункова
12.6.2019 13:30
20191200600164 от 18.04Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич51333 Състави на придобиване и държане на наркотични веществаСтрахил Гошев
12.6.2019 13:30
20191200600145 от 03.04Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50724 Квалифицирани състави на измамаКрасимир Аршинков
12.6.2019 13:30
20181200600385 от 03.09.2018Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50305 Квалифицирани състави на телесна повредаСтрахил Гошев
12.6.2019 13:30
20191200600203 от 16.05Въззивно частно нак.дело Районен съд - Благоевград7040 Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПКАтанаска Китипова
12.6.2019 14:00
20191200600183 от 07.05Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Гоце Делчев51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаИво Харамлийски
12.6.2019 14:00
20191200200265 от 08.05Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2560 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФСИво Харамлийски
12.6.2019 14:00
20181200200284 от 09.05.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаПетър Пандев
12.6.2019 14:00
20191200600119 от 20.03Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаАтанаска Китипова
12.6.2019 14:00
20181200600314 от 11.07.2018Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50817 Престъпления против горското стопанствоИво Харамлийски
12.6.2019 14:00
20181200600508 от 06.12.2018Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50925 ЛъжесвидетелстванеИво Харамлийски
12.6.2019 14:00
20191200600080 от 19.02Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаСтрахил Гошев
13.6.2019 10:00
20191200200189 от 22.03Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1315 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаиИво Харамлийски
14.6.2019 9:30
20191200600084 от 21.02Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50401 Излагане на опасност живота или здравето на трудещите сеИлияна Стоилова
14.6.2019 9:30
20191200600161 от 17.04Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50725 Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидивАспарух Христов
14.6.2019 9:30
20181200600312 от 10.07.2018Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Атанас Маскръчки
14.6.2019 10:00
20191200600197 от 14.05Въззивно нак. частен хар-р Районен съд - Благоевград6030 Лека телесна повредаПетър Пандев
14.6.2019 10:00
20191200600144 от 03.04Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВеличка Пандева
14.6.2019 10:00
20191200600121 от 21.03Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50731 Привилегирован състав на измамаВеличка Пандева
14.6.2019 10:00
20191200600208 от 21.05Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаТатяна Андонова
14.6.2019 10:30
20191200600101 от 06.03Въззивно нак. частен хар-р Районен съд - Благоевград6030 Лека телесна повредаИлияна Стоилова
14.6.2019 10:30
20181200600346 от 31.07.2018Въззивно нак. частен хар-р Районен Съд - Гоце Делчев6030 Лека телесна повредаТатяна Андонова
14.6.2019 10:30
20141200200161 от 13.06.2014Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград201 Чл.115; вр. с чл. 18 от НКПетър Пандев
14.6.2019 11:00
20191200600188 от 08.05Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50702 Квалифицирани състави на кражбаТатяна Андонова
17.6.2019 10:00
20191200200125 от 18.02Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград827 Придобиване или прокарване в обръщение на подправени парични знаци или платежни инструментиВеличка Пандева
18.6.2019 9:00
20191200200094 от 11.02Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград202 Квалифицирани състави на убийствоАтанаска Китипова
18.6.2019 14:00
20181200600241 от 06.06.2018Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50302 Средна телесна повредаИво Харамлийски
19.6.2019 9:30
20181200200706 от 05.12.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаПетър Пандев
19.6.2019 9:30
20151200200279 от 27.07.2015Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград210 Чл.123 ал.1 пр.2 от НКПетър Пандев
19.6.2019 10:00
20181200200662 от 15.11.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград210 Лишаване от живот при професионална непредпазливостИлияна Стоилова
19.6.2019 13:30
20191200600182 от 03.05Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански51318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Страхил Гошев
19.6.2019 13:30
20181200600385 от 03.09.2018Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50305 Квалифицирани състави на телесна повредаСтрахил Гошев
19.6.2019 13:30
20191200200247 от 24.04Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2560 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФСРосица Бункова
19.6.2019 13:30
20191200600014 от 08.01Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50606 Престъпления против младежтаАтанаска Китипова
19.6.2019 13:30
20191200600157 от 10.04Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански50604 Неплащане на издръжкаРосица Бункова
19.6.2019 13:30
20181200600493 от 29.11.2018Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаИво Харамлийски
19.6.2019 13:30
20191200600216 от 28.05Въззивно нак. частен хар-р Районен съд - Благоевград6030 Лека телесна повредаКрасимир Аршинков
19.6.2019 14:00
20191200600046 от 28.01Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански51207 Квалифицирани състави на хулиганствоАтанаска Китипова
19.6.2019 14:00
20191200600046 от 28.01Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански51207 Квалифицирани състави на хулиганствоАтанаска Китипова
19.6.2019 14:30
20181200600241 от 06.06.2018Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50302 Средна телесна повредаИво Харамлийски
20.6.2019 10:00
20181200200512 от 17.08.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаИво Харамлийски
21.6.2019 9:30
20191200600218 от 29.05Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаАтанас Маскръчки
21.6.2019 13:30
20181200200452 от 17.07.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаАтанас Маскръчки
24.6.2019 9:30
20191200200007 от 09.01Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград914 Квалифицирани състави на престъпление по службаАтанас Маскръчки
24.6.2019 11:00
20191200200211 от 05.04Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаКрасимир Аршинков
25.6.2019 10:00
20181200200426 от 29.06.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград201 Убийство по чл.115 НКДиана Узунова
25.6.2019 10:00
20181200200501 от 10.08.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград906 Противоправно търсене и извършване на теренни археологически разкопки или подводни проучванияРосица Бункова
26.6.2019 9:30
20191200200182 от 21.03Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград307 Лека телесна повреда на съдия; прокурор; следовател; лице от състава на МВ; държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител; митнически и данъчен служителМаргарита Коцева
26.6.2019 13:30
20191200600172 от 23.04Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50714 Длъжностно присвояване в големи размериДиана Узунова
26.6.2019 14:00
20191200600127 от 25.03Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански50724 Квалифицирани състави на измамаАтанаска Китипова
28.6.2019 9:00
20191200600201 от 16.05Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Гоце Делчев51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаИлияна Стоилова
28.6.2019 9:30
20181200600501 от 04.12.2018Въззивно административно наказателно Районен съд - Благоевград94350 Производства по приложението на чл.78а НКИлияна Стоилова
28.6.2019 9:30
20191200200214 от 08.04Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1315 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаиАтанас Маскръчки


Насрочени граждански и търговски дела за периода 01.06.2019 - 30.06.2019Дата на заседаниеНомер и дата на образуване на делото
Вид дело и първоинстанционен съд
Предмет и шифър на делотоСъдия докладчик
3.6.2019 14:00
20181200900119 28.06.2018Търговско"Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

" - 2100
Румяна Бакалова
3.6.2019 14:00
20181200100196 25.10.2018Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Николай Грънчаров
3.6.2019 15:00
20181200100169 07.09.2018Гражд. I инстанцияИскове по СК - 106Николай Грънчаров
3.6.2019 15:00
20171200900053 09.05.2017ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Румяна Бакалова
4.6.2019 9:00
20191200500280 18.04Въззивно гражданскоИскове по КЗ - 217Надя Узунова
4.6.2019 9:00
20191200500249 09.04Въззивно гражданскоПроизводства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. - 112Миглена Йовкова
4.6.2019 11:00
20191200100009 15.01Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Миглена Йовкова
4.6.2019 14:00
20181200900130 17.07.2018Търговско"Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

" - 2100
Миглена Йовкова
5.6.2019 14:00
20171200900125 04.10.2017ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Петър Узунов
5.6.2019 14:00
20171200900125 04.10.2017ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Петър Узунов
5.6.2019 14:30
20181200100241 17.12.2018Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Величка Борилова
5.6.2019 14:30
20191200100016 28.01Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Величка Борилова
5.6.2019 15:00
20191200100034 22.02Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Величка Борилова
6.6.2019 9:00
20191200500291 22.04Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Петър Узунов
6.6.2019 9:00
20191200500314 03.05Въззивно гражданскоИскове по СК - 105Емилия Топалова
6.6.2019 9:30
20191200500289 22.04Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Николай Грънчаров
6.6.2019 9:30
20191200500112 14.02Въззивно гражданскоДруги искове по СК - 104Николай Грънчаров
6.6.2019 9:30
20191200500324 08.05Въззивно гражданскоИскове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество - 704Атанас Иванов
6.6.2019 9:30
20191200500325 08.05Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Атанас Иванов
6.6.2019 13:00
20191200900037 07.03ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Надя Узунова
6.6.2019 13:00
20191200100029 12.02Гражд. I инстанциячл.5 от ЗЛС - 110Надя Узунова
6.6.2019 13:30
20171200900154 27.11.2017ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Надя Узунова
10.6.2019 13:30
20181200100128 22.06.2018Гражд. I инстанцияВещни искове - 301Владимир Ковачев
10.6.2019 14:00
20171200900078 14.06.2017ТърговскоИск за обявяване на предварителен договор за окончателен - 213Николай Грънчаров
11.6.2019 9:00
20161200500982 29.12.2016Въззивно гражданскоДелба - 501Миглена Йовкова
11.6.2019 9:00
20191200500296 24.04Въззивно гражданскоИскове, основани на неоснователно обогатяване - 206Румяна Бакалова
11.6.2019 9:00
20191200500215 29.03Въззивно гражданскоПавлов иск - 211Миглена Йовкова
11.6.2019 9:30
20191200500094 07.02Въззивно гражданскоДруги искове по СК - 104Надя Узунова
11.6.2019 9:30
20191200500281 18.04Въззивно гражданскоПроизводства по Закона за защита от домашното насилие - 111Миглена Йовкова
11.6.2019 11:00
20181200900175 11.10.2018Търговско"Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

" - 2100
Миглена Йовкова
12.6.2019 14:00
20181200100243 18.12.2018Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Петър Узунов
12.6.2019 14:00
20191200100086 24.04Гражд. I инстанциячл.5 от ЗЛС - 110Петър Узунов
13.6.2019 9:00
20191200500316 08.05Въззивно гражданскоПроизводства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. - 112Страхил Гошев
13.6.2019 9:00
20191200500331 13.05Въззивно гражданскоИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Аспарух Христов
13.6.2019 9:00
20181200500778 02.10.2018Въззивно частно гражд.ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители - 1600Петър Узунов
13.6.2019 9:30
20191200900039 15.03ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Величка Борилова
13.6.2019 9:30
20191200100016 28.01Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Величка Борилова
13.6.2019 10:00
20191200100034 22.02Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Величка Борилова
13.6.2019 10:30
20181200100047 13.03.2018Гражд. I инстанцияВещни искове - 301Величка Борилова
13.6.2019 13:30
20161200900217 02.09.2016ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Надя Узунова
13.6.2019 14:00
20191200100040 28.02Гражд. I инстанцияИскове за недействителност на гражданско-правни сделки - 209Надя Узунова
13.6.2019 14:00
20151200100256 06.08.2015Гражд. I инстанциячл. 108 от ЗС от ЗС и чл. 537, ал. 2 от ГПК - 301Лилия Масева
17.6.2019 13:30
20181200900034 19.02.2018ТърговскоИск за прекратяване на ТД по съдебен ред - 2800Владимир Ковачев
17.6.2019 14:00
20171200100219 14.08.2017Гражд. I инстанцияИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Румяна Бакалова
17.6.2019 14:00
20181200100245 18.12.2018Гражд. I инстанцияИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Николай Грънчаров
17.6.2019 14:00
20191200900059 11.04ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Владимир Ковачев
17.6.2019 14:30
20171200900166 20.12.2017ТърговскоВещни искове - 301Румяна Бакалова
17.6.2019 15:30
20191200900021 11.02ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Николай Грънчаров
18.6.2019 9:00
20191200500338 16.05Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Надя Узунова
18.6.2019 9:30
20191200500302 25.04Въззивно гражданскоИскове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” - 706Катя Бельова
18.6.2019 9:30
20191200500301 25.04Въззивно гражданскоПроизводства по Закона за защита от домашното насилие - 111Катя Бельова
18.6.2019 9:45
20191200500330 10.05Въззивно гражданскоИскове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” - 706Катя Бельова
18.6.2019 14:00
20181200100143 20.07.2018Гражд. I инстанцияОблигационни искове от/срещу владелец - 202Катя Бельова
19.6.2019 14:00
20191200900050 01.04ТърговскоИскове по Закона за авторското право и сродните му права - 22110Величка Борилова
19.6.2019 14:00
20181200900188 05.11.2018ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Величка Борилова
19.6.2019 15:00
20181200100197 25.10.2018Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Величка Борилова
20.6.2019 9:00
20181200500909 15.11.2018Въззивно гражданскоДелба - 501Страхил Гошев
20.6.2019 9:00
20191200500279 18.04Въззивно гражданскоДруги искове по СК - 104Петър Узунов
20.6.2019 9:00
20191200500326 09.05Въззивно гражданскоУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение - 601Петър Узунов
20.6.2019 9:30
20191200500309 02.05Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Величка Борилова
20.6.2019 9:30
20191200500308 02.05Въззивно гражданскоИскове по КЗ - 217Владимир Ковачев
20.6.2019 9:30
20191200500305 02.05Въззивно гражданскоИскове - 102Владимир Ковачев
20.6.2019 9:30
20191200500321 08.05Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Величка Борилова
20.6.2019 9:30
20191200500323 08.05Въззивно гражданскоПавлов иск - 211Николай Грънчаров
20.6.2019 10:00
20181200900133 30.07.2018Търговско"Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

" - 2100
Анета Илинска
20.6.2019 11:00
20181200100038 06.03.2018Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Анета Илинска
20.6.2019 13:30
20181200900157 17.09.2018ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Надя Узунова
20.6.2019 14:00
20181200100019 02.02.2018Гражд. I инстанцияВещни искове - 301Емилия Топалова
20.6.2019 14:00
20181200100232 06.12.2018Гражд. I инстанцияИскове по СК - 107Анета Илинска
20.6.2019 14:30
20181200100237 13.12.2018Гражд. I инстанцияИск за обявяване на предварителен договор за окончателен - 213Емилия Топалова
20.6.2019 14:30
20191200100028 11.02Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Емилия Топалова
24.6.2019 13:00
20161200900149 05.07.2016Търговскочл.625 и чл.629 а от ТЗ - 21110Румяна Бакалова
24.6.2019 13:30
20151200900134 08.09.2015Търговскоиск за сумата от 99 406,01 лв. - 604Румяна Бакалова
24.6.2019 13:30
20181200100247 20.12.2018Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Владимир Ковачев
25.6.2019 9:00
20191200500139 21.02Въззивно гражданскоДруги искове по СК- 104Миглена Йовкова
25.6.2019 9:00
20191200500319 08.05Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Миглена Йовкова
25.6.2019 9:00
20191200500327 09.05Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Румяна Бакалова
25.6.2019 9:00
20191200500343 17.05Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Румяна Бакалова
25.6.2019 9:30
20181200500906 15.11.2018Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Катя Бельова
25.6.2019 9:30
20191200500297 24.04Въззивно гражданскоИск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение - 214Лилия Масева
25.6.2019 9:45
20191200500087 05.02Въззивно гражданскоУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение - 601Лилия Масева
25.6.2019 9:45
20191200500087 05.02Въззивно гражданскоУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение - 601Лилия Масева
25.6.2019 9:45
20191200500303 02.05Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Анета Илинска
25.6.2019 9:45
20191200500306 02.05Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Анета Илинска
25.6.2019 9:45
20191200500318 08.05Въззивно гражданскоУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение - 601Лилия Масева
25.6.2019 11:00
20191200100031 15.02Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Миглена Йовкова
25.6.2019 11:00
20191200900018 05.02ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Лилия Масева
25.6.2019 11:15
20191200900033 28.02ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Лилия Масева
25.6.2019 11:30
20161200900252 21.11.2016ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Лилия Масева
25.6.2019 14:00
20161200100191 15.07.2016Гражд. I инстанциячл.74 ал.2 от ЗОПДНПИ за 534 589,66 лв. - 218Катя Бельова
25.6.2019 14:20
20181200100250 27.12.2018Гражд. I инстанцияИскове по СК - 106Катя Бельова
25.6.2019
20181200100226 23.11.2018Гражд. I инстанцияИскове по ЗОПДНПИ - 218Катя Бельова
25.6.2019 15:00
20191200100014 25.01Гражд. I инстанцияИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Миглена Йовкова
26.6.2019 13:30
20191200900010 29.01Търговско"Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

" - 2100
Атанас Иванов
26.6.2019 14:00
20181200900121 29.06.2018ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Атанас Иванов
26.6.2019 14:00
20191200100077 16.04Гражд. I инстанциячл.5 от ЗЛС - 110Атанас Иванов
26.6.2019 14:15
20191200100084 23.04Гражд. I инстанцияИскове по СК - 117Атанас Иванов
26.6.2019 15:00
20181200900165 28.09.2018ТърговскоУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт - 602Петър Узунов
27.6.2019 9:00
20191200500345 17.05Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Аспарух Христов
27.6.2019 9:00
20061200500412 11.05.2006Въззивно гражданско
-9000
Емилия Топалова
27.6.2019 9:00
20191200500351 22.05Въззивно гражданскоИскове за трудово възнаграждение - 701Аспарух Христов
27.6.2019 9:30
20181200100214 08.11.2018Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Анета Илинска
27.6.2019 9:30
20191200500294 24.04Въззивно гражданскоДруги искове по СК - 104Атанас Иванов
27.6.2019 9:30
20191200500350 21.05Въззивно гражданскоИск за обявяване на предварителен договор за окончателен - 213Атанас Иванов
27.6.2019 14:00
20181200900097 25.05.2018ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Емилия Топалова
27.6.2019 14:30
20191200100027 06.02Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Емилия Топалова

Обща информация
Справки по дела
Новини/ Обяви/ Съобщения
Галерия
Календар на събитията
Юни 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Контакти
Адрес:
гр. Благоевград
пощенски код 2700
пл. Васил Левски №1

Телефони:

Регистратура 073 889835

/за справки по дела/

Гражданско деловодство

073 889807
Наказателно деловодство

073 889856


Съдебен администратор

073 889865

Дежурен призовкар

073 8896403


Факс:

Адм. секретар 073 830396


Електронна поща:

blagoevgrad-os@justice.bg

Сигнали за корупция:

osblg.corruption@gmail.com


Публични продажби
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията