>
  ВЧНД № 426/2018 г. по описа на Благоевградския окръжен съд, с обвиняем С.А.С., насрочено на 16.10.2018 г. от 14,30 часа.           ВЧНД № 427/18 г. по описа на Благоеврадския окръжен съд, с обвиняем К.Т.К., насрочено на 16.10.2018 г. от 14,30 часа.                                                    От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията на ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.              Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона                                               
График на заседанията

Насрочени наказателни дела за периода 01.10.2018 - 31.10.2018Дата на заседание
Номер и дата на образуване на делото
Вид дело и първоинстанционен съд
Шифър и предмет на делото
Съдия докладчик
1.10.2018 9:00
20181200200463 от 23.07Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград831 Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляраАтанас Маскръчки
1.10.2018 10:00
20171200200545 от 17.10.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1315 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаиАтанаска Китипова
1.10.2018 10:00
20181200200288 от 11.05Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград202 Квалифицирани състави на убийствоАтанас Маскръчки
1.10.2018 10:00
20171200200669 от 22.12.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаКрасимир Аршинков
1.10.2018 10:00
20181200200137 от 26.02Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични веществаВеличка Пандева
2.10.2018 10:00
20181200200501 от 10.08Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград906 Противоправно търсене и извършване на теренни археологически разкопки или подводни проучванияРосица Бункова
2.10.2018 11:30
20181200200559 от 26.09Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаРосица Бункова
2.10.2018 14:00
20181200200551 от 19.09Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2560 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФСИлияна Стоилова
2.10.2018 14:00
20181200200548 от 14.09Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2560 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФСМаргарита Коцева
2.10.2018 14:30
20181200200257 от 20.04Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2200

Производство по ЗЕЕЗА
Петър Пандев
2.10.2018 14:30
20181200600401 от 25.09Въззивно частно нак.дело Районен Съд - Петрич8020 Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗАТатяна Андонова
3.10.2018 9:30
20171200200240 от 26.04.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаПетър Пандев
3.10.2018 9:30
20171200200465 от 31.08.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаВеличка Пандева
3.10.2018 9:30
20181200200379 от 05.06Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаИлияна Стоилова
3.10.2018 10:00
20181200200284 от 09.05Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаМаргарита Коцева
3.10.2018 13:30
20171200600472 от 20.11.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50305 Квалифицирани състави на телесна повредаДиана Узунова
3.10.2018 13:30
20171200600485 от 29.11.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50701 КражбаКрасимир Аршинков
3.10.2018 13:30
20181200600178 от 27.04Въззивно административно наказателно Районен Съд - Сандански94350 Производства по приложението на чл.78а НККрасимир Аршинков
3.10.2018 13:30
20181200600312 от 10.07Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Атанас Маскръчки
3.10.2018 13:30
20171200600431 от 24.10.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50728 Документна измама в големи размери или представляваща опасен рецидивАтанаска Китипова
3.10.2018 13:30
20181200600321 от 12.07Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51306 Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривовеАтанас Маскръчки
3.10.2018 13:30
20181200600340 от 30.07Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50702 Квалифицирани състави на кражбаАтанаска Китипова
3.10.2018 13:30
20181200600368 от 23.08Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаДиана Узунова
3.10.2018 13:30
20181200600102 от 08.03Въззивно нак. частен хар-р Районен съд - Благоевград6030 Лека телесна повредаДиана Узунова
3.10.2018 14:00
20181200600224 от 01.06Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански51333 Състави на придобиване и държане на наркотични веществаИво Харамлийски
3.10.2018 14:30
20171200600493 от 01.12.2017Въззивно нак. частен хар-р Районен Съд - Сандански6020 Клевета и квалифицирана клеветаИво Харамлийски
3.10.2018 14:30
20181200600213 от 22.05Въззивно нак. частен хар-р Районен съд - БлагоевградРосица Бункова
3.10.2018 14:30
20181200600257 от 14.06Въззивно нак. частен хар-р Районен Съд - Сандански6030 Лека телесна повредаРосица Бункова
3.10.2018 15:00
20181200200516 от 21.08Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2560 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФСАтанаска Китипова
3.10.2018 15:00
20181200200557 от 25.09Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2200 Производство по ЗЕЕЗАРосица Бункова
5.10.2018 9:30
20181200600111 от 15.03Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански50302 Средна телесна повредаСтрахил Гошев
5.10.2018 9:30
20181200600068 от 20.02Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич51335 Основен състав на отглеждане на растения с цел производство на наркотични веществаПетър Пандев
5.10.2018 9:30
20181200600132 от 28.03Въззивно частно нак.дело РС Сандански7210 Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПКПетър Пандев
5.10.2018 10:00
20181200600117 от 19.03Въззивно частно нак.дело Районен съд - Благоевград7300 Други въззивни частни наказателни дела, други производства по Глава ХХІІ НПКТатяна Андонова
5.10.2018 10:00
20181200600200 от 16.05Въззивно административно наказателно Районен Съд - Гоце Делчев94350 Производства по приложението на чл.78а НКПетър Пандев
5.10.2018 10:00
20181200600363 от 17.08Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Гоце Делчев51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаАспарух Христов
5.10.2018 10:00
20181200200006 от 09.01Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград211 Непредпазливо убийство вследствие на умишлено нанесена телесна повредаИлияна Стоилова
5.10.2018 10:30
20181200600203 от 17.05Въззивно нак. частен хар-р Районен Съд - Гоце Делчев6030 Лека телесна повредаПетър Пандев
8.10.2018 9:30
20181200200134 от 26.02Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград710 Квалифицирани състави на грабеж (чл. 199 ал. 2 НК)Атанаска Китипова
8.10.2018 10:00
20181200200288 от 11.05Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград202 Квалифицирани състави на убийствоАтанас Маскръчки
8.10.2018 10:00
20181200200441 от 09.07Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306; ал. 1; т. 1 НПК)Красимир Аршинков
9.10.2018 10:00
20181200200103 от 06.02Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград933 Квалифицирани състави на подупДиана Узунова
9.10.2018 10:00
20181200200280 от 04.05Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1315 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаиРосица Бункова
10.10.2018 9:30
20171200200372 от 03.07.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград210 Лишаване от живот при професионална непредпазливостПетър Пандев
10.10.2018 9:30
20181200200431 от 02.07Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаИлияна Стоилова
10.10.2018 10:00
20181200200529 от 29.08Частно наказат. дело2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306; ал. 1; т. 1 НПК)Величка Пандева
10.10.2018 13:30
20181200600319 от 12.07Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50723 ИзмамаКрасимир Аршинков
10.10.2018 13:30
20181200600319 от 12.07Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50723 ИзмамаКрасимир Аршинков
10.10.2018 13:30
20181200600319 от 12.07Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50723 ИзмамаКрасимир Аршинков
10.10.2018 13:30
20181200600079 от 22.02Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич51318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Атанаска Китипова
10.10.2018 13:30
20181200600247 от 12.06Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански50814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролДиана Узунова
10.10.2018 13:30
20181200600265 от 15.06Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50302 Средна телесна повредаКрасимир Аршинков
10.10.2018 13:30
20181200600270 от 18.06Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаДиана Узунова
10.10.2018 13:30
20181200600241 от 06.06Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50302 Средна телесна повредаИво Харамлийски
10.10.2018 13:30
20181200600234 от 05.06Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич50705 Кражба, представляваща опасен рецидивАтанас Маскръчки
10.10.2018 13:30
20181200600164 от 17.04Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51314 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиАтанаска Китипова
10.10.2018 13:30
20181200600361 от 13.08Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Гоце Делчев50817 Престъпления против горското стопанствоАтанас Маскръчки
10.10.2018 13:30
20181200200411 от 25.06Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2560 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФСИво Харамлийски
10.10.2018 14:00
20181200600245 от 07.06Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50419 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго (чл.144 НК)Росица Бункова
10.10.2018 14:30
20181200600250 от 12.06Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50419 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго (чл.144 НК)Иво Харамлийски
11.10.2018 9:30
20181200600003 от 04.01Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50302 Средна телесна повредаРосица Бункова
11.10.2018 11:00
20181200200526 от 27.08Административно-наказателно Окръжен Съд - Благоевград4350 Производства по приложението на чл.78а НКИво Харамлийски
12.10.2018 9:00
20181200600317 от 12.07Въззивно административно наказателно Районен Съд - Разлог94350 Производства по приложението на чл.78а НКВеличка Пандева
12.10.2018 9:30
20181200600016 от 10.01Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански51318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Татяна Андонова
12.10.2018 9:30
20181200600066 от 15.02Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог51333 Състави на придобиване и държане на наркотични веществаТатяна Андонова
12.10.2018 9:30
20181200600358 от 10.08Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Гоце Делчев50604 Неплащане на издръжкаТатяна Андонова
12.10.2018 9:30
20181200600373 от 28.08Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Аспарух Христов
12.10.2018 9:30
20181200600384 от 03.09Въззивно административно наказателно Районен Съд - Разлог94350 Производства по приложението на чл.78а НКАспарух Христов
12.10.2018 9:30
20181200600050 от 02.02Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански50429 Квалифицирани състави на изнасилване (чл. 152 ал. 2 НК)Страхил Гошев
12.10.2018 10:00
20171200600270 от 13.06.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Гоце Делчев50424 чл.149, ал.2, пр.1, хип.1 и хип.2 от НК във вр. с чл.149, ал.1, пр.1 и пр.2 от НКПетър Пандев
12.10.2018 10:00
20181200600158 от 12.04Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51207 Квалифицирани състави на хулиганствоДимитър Демирев
12.10.2018 10:00
20181200600036 от 19.01Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич50419 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго (чл.144 НК)Петър Пандев
12.10.2018 10:00
20181200600310 от 10.07Въззивно нак. частен хар-р Районен съд - Благоевград6010 Обида и квалифицирана обидаВеличка Пандева
12.10.2018 10:00
20171200200668 от 20.12.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград834 Извършване по занятие на банкови; зсатрахователни и други финансови сделки без съответно разрешениеДиана Узунова
12.10.2018 10:30
20181200600067 от 16.02Въззивно нак. частен хар-р Районен съд - Благоевград6020 Клевета и квалифицирана клеветаТатяна Андонова
12.10.2018 10:30
20181200600102 от 08.03Въззивно нак. частен хар-р Районен съд - Благоевград6030 Лека телесна повредаТатяна Андонова
12.10.2018 10:30
20181200600316 от 12.07Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50718 ОбсебванеМаргарита Коцева
12.10.2018 11:00
20181200600329 от 19.07Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански50814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролМаргарита Коцева
15.10.2018 9:30
20181200200523 от 23.08Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1315 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаиАтанаска Китипова
15.10.2018 9:30
20171200200592 от 15.11.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград839 Укриване и неплащане на данъчни задължения; вноски за ДОО и здравно осигуряванеАтанаска Китипова
15.10.2018 10:00
20161200200623 от 29.11.2016Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград839 Укриване и неплащане на данъчни задълженияКрасимир Аршинков
15.10.2018 10:00
20181200200452 от 17.07Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаТатяна Андонова
16.10.2018 14:30
20181200200426 от 29.06Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград201 Убийство по чл.115 НКДиана Узунова
17.10.2018 9:30
20181200200434 от 04.07Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград839 Укриване и неплащане на данъчни задължения; вноски за ДОО и здравно осигуряванеПетър Пандев
17.10.2018 9:30
20181200200380 от 05.06Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград827 Придобиване или прокарване в обръщение на подправени парични знаци или платежни инструментиМаргарита Коцева
17.10.2018 10:30
20181200200440 от 05.07Административно-наказателно Окръжен Съд - Благоевград4350 Производства по приложението на чл.78а НКПетър Пандев
17.10.2018 13:30
20181200600246 от 08.06Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Гоце Делчев51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКрасимир Аршинков
17.10.2018 13:30
20181200600337 от 27.07Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51333 Състави на придобиване и държане на наркотични веществаКрасимир Аршинков
17.10.2018 13:30
20181200600352 от 06.08Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаРосица Бункова
17.10.2018 13:30
20181200600386 от 03.09Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50426 чл.149, ал.2, пр.1, хип.1 и хип.2 от НК във вр. с чл.149, ал.1, пр.1 и пр.2 от НКАтанас Маскръчки
17.10.2018 13:30
20181200600390 от 07.09Въззивно административно наказателно Районен Съд - Гоце Делчев94350 Производства по приложението на чл.78а НКАтанас Маскръчки
17.10.2018 14:00
20181200600187 от 04.05Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50702 Квалифицирани състави на кражбаИво Харамлийски
17.10.2018 14:00
20181200600341 от 31.07Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич50419 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго (чл.144 НК)Иво Харамлийски
17.10.2018 14:00
20181200600335 от 24.07Въззивно нак. частен хар-р Районен съд - Благоевград6030 Лека телесна повредаКрасимир Аршинков
17.10.2018 14:30
20181200600314 от 11.07Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50817 Престъпления против горското стопанствоИво Харамлийски
17.10.2018 14:30
20181200600387 от 04.09Въззивно нак. частен хар-р Районен Съд - Гоце Делчев6030 Лека телесна повредаАтанаска Китипова
17.10.2018 15:00
20181200600307 от 04.07Въззивно нак. частен хар-р Районен Съд - Сандански6010 Обида и квалифицирана обидаИво Харамлийски
18.10.2018 9:30
20181200200457 от 20.07Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2310 Производство по чл. 451 от НПКИво Харамлийски
18.10.2018 10:30
20181200200512 от 17.08Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаИво Харамлийски
18.10.2018 11:00
20171200200393 от 13.07.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград803 Безстопанственост в особено големи размери; представляваща особено тежък случайТатяна Андонова
19.10.2018 9:00
20181200600332 от 20.07Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански51007 Ползване на неистински или преправен документВеличка Пандева
19.10.2018 9:30
20181200600187 от 04.05Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50702 Квалифицирани състави на кражбаТатяна Андонова
19.10.2018 9:30
20181200600178 от 27.04Въззивно административно наказателно Районен Съд - Сандански94350 Производства по приложението на чл.78а НКТатяна Андонова
19.10.2018 9:30
20181200600188 от 08.05Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Гоце Делчев50604 Неплащане на издръжкаТатяна Андонова
19.10.2018 9:30
20171200600485 от 29.11.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50701 КражбаТатяна Андонова
19.10.2018 9:30
20181200600256 от 13.06Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50305 Квалифицирани състави на телесна повредаПетър Пандев
19.10.2018 9:30
20181200600289 от 26.06Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаПетър Пандев
19.10.2018 9:30
20181200600294 от 28.06Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Гоце Делчев51319 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номераПетър Пандев
19.10.2018 9:30
20181200600223 от 30.05Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаСтрахил Гошев
19.10.2018 9:30
20181200600349 от 01.08Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВеличка Пандева
19.10.2018 9:30
20181200600328 от 19.07Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански50704 Кражба на взривни вещества,огнестрелни оръжия или боеприпаси от структурните звена на МВР, МО, от Българската армия, от структурите на подчинение на министъра на отбраната и от Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запасиИлияна Стоилова
19.10.2018 9:30
20181200600374 от 28.08Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Гоце Делчев51333 Състави на придобиване и държане на наркотични веществаСтрахил Гошев
19.10.2018 10:00
20181200600210 от 21.05Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51314 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиТатяна Андонова
19.10.2018 10:00
20181200600351 от 02.08Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50419 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго (чл.144 НК)Петър Пандев
19.10.2018 10:00
20181200600370 от 24.08Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51333 Състави на придобиване и държане на наркотични веществаВеличка Пандева
19.10.2018 10:30
20181200600214 от 22.05Въззивно частно нак.дело Районен съд - Благоевград6020 Клевета и квалифицирана клеветаСтрахил Гошев
19.10.2018 10:30
20181200600316 от 12.07Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50718 ОбсебванеМаргарита Коцева
19.10.2018 11:00
20181200600329 от 19.07Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански50814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролМаргарита Коцева
22.10.2018 10:00
20181200200478 от 31.07Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаКрасимир Аршинков
22.10.2018 14:00
20171200200516 от 05.10.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград839 Укриване и неплащане на данъчни задължения; вноски за ДОО и здравно осигуряванеВеличка Пандева
23.10.2018 10:00
20181200200280 от 04.05Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1315 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаиРосица Бункова
24.10.2018 9:30
20181200200088 от 05.02Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1327 Изготвяне на замърсени или заразени храни или питиета с последвала средна; тежка телесна повреда или смъртМаргарита Коцева
24.10.2018 13:30
20181200600377 от 30.08Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански50723 ИзмамаКрасимир Аршинков
24.10.2018 13:30
20181200600274 от 19.06Въззивно административно наказателно Районен Съд - Гоце Делчев94350 Производства по приложението на чл.78а НККрасимир Аршинков
26.10.2018 9:00
20181200600347 от 01.08Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50928 Умишлено неизпълнение на парично задължениеМаргарита Коцева
26.10.2018 9:00
20181200600398 от 17.09Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич51330 Замърсяване на околната среда с химически, биологически и радиоактивни веществаИлияна Стоилова
26.10.2018 9:30
20181200600369 от 23.08Въззивно нак. частен хар-р Районен Съд - Гоце Делчев6010 Обида и квалифицирана обидаТатяна Андонова
26.10.2018 9:30
20181200600388 от 07.09Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаМаргарита Коцева
26.10.2018 10:00
20181200600372 от 27.08Въззивно нак. частен хар-р Районен Съд - Сандански6030 Лека телесна повредаИлияна Стоилова
29.10.2018 9:30
20151200200279 от 27.07.2015Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград210 Чл.123 ал.1 пр.2 от НКПетър Пандев
29.10.2018 10:00
20181200200231 от 10.04Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаАтанаска Китипова
30.10.2018 13:00
20181200200230 от 10.04Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаДиана Узунова
31.10.2018 9:30
20181200200187 от 20.03Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград827 Придобиване или прокарване в обръщение на подправени парични знаци или платежни инструментиИлияна Стоилова
31.10.2018 10:00
20181200200069 от 26.01Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград804 Сключване на неизгодна сделка в това число и квалифициран съставВеличка Пандева
31.10.2018 13:30
20181200600392 от 12.09Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50702 Квалифицирани състави на кражбаАтанаска Китипова
31.10.2018 13:30
20181200600311 от 10.07Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50302 Средна телесна повредаРосица Бункова
31.10.2018 13:30
20181200600391 от 10.09Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50740 Унищожаване и поврежданеКрасимир Аршинков
31.10.2018 13:30
20181200600016 от 10.01Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански51318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Росица Бункова
31.10.2018 13:30
20171200600261 от 09.06.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич50702 Квалифицирани състави на кражбаРосица Бункова


Насрочени граждански и търговски дела за периода 01.10.2018 - 31.10.2018Дата на заседаниеНомер и дата на образуване на делото
Вид дело и първоинстанционен съд
Предмет и шифър на делотоСъдия докладчик
1.10.2018 13:30
20171200100256 12.10.2017Гражд. I инстанцияИск за обявяване на предварителен договор за окончателен - 213Румяна Бакалова
1.10.2018 13:30
20171200900166 20.12.2017ТърговскоВещни искове - 301Румяна Бакалова
1.10.2018 13:30
20161200900240 31.10.2016ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Владимир Ковачев
1.10.2018 14:00
20171200100219 14.08.2017Гражд. I инстанцияИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Румяна Бакалова
1.10.2018 14:00
20131200100371 22.08.2013Гражд. I инстанцияЧЛ. 124,АЛ.1 ОТ ГПК - 21120Николай Грънчаров
1.10.2018 15:30
20181200900129 17.07ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Николай Грънчаров
2.10.2018
20181200500465 30.05Въззивно гражданскоУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение - 601Миглена Йовкова
2.10.2018 9:00
20181200500531 20.06Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Румяна Бакалова
2.10.2018 9:00
20181200500534 25.06Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Надя Узунова
2.10.2018 9:00
20181200500577 03.07Въззивно гражданскоИскове, основани на неоснователно обогатяване - 206Надя Узунова
2.10.2018 9:00
20181200500549 25.06Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Румяна Бакалова
2.10.2018 9:30
20181200500430 21.05Въззивно гражданскоИск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение - 214Катя Бельова
2.10.2018 9:30
20181200500514 13.06Въззивно гражданскоИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Лилия Масева
2.10.2018 9:30
20181200500066 22.01Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Анета Илинска
2.10.2018 9:30
20181200500395 03.05Въззивно гражданскоОблигационни искове между съсобственици - 201Румяна Бакалова
2.10.2018 9:30
20181200500437 21.05Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Румяна Бакалова
2.10.2018 9:45
20181200500532 21.06Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Катя Бельова
2.10.2018 9:45
20181200500568 02.07Въззивно гражданскоИскове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” - 706Лилия Масева
2.10.2018 10:00
20181200500464 30.05Въззивно гражданскоИск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение - 214Катя Бельова
2.10.2018 10:00
20181200500490 06.06Въззивно гражданскоИск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение - 214Анета Илинска
2.10.2018 10:00
20181200500441 22.05Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Анета Илинска
2.10.2018 10:00
20161200500982 29.12.2016Въззивно гражданскоДелба - 501Миглена Йовкова
2.10.2018 10:15
20181200500693 04.09Въззивно гражданскоИскове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” - 706Лилия Масева
2.10.2018 14:00
20171200100255 16.10.2017Гражд. I инстанцияИскове по ЗОПДНПИ - 218Катя Бельова
2.10.2018 14:00
20181200100032 27.02Гражд. I инстанцияИскове по ЗОДОВ - 204Лилия Масева
3.10.2018 14:00
20171200100119 28.04.2017Гражд. I инстанцияИскове по ЗОПДНПИ - 218Петър Узунов
4.10.2018 9:00
20181200500533 25.06Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Аспарух Христов
4.10.2018 9:00
20181200500565 28.06Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Аспарух Христов
4.10.2018 9:00
20181200500447 28.05Въззивно гражданскоДелба - 501Страхил Гошев
4.10.2018 9:00
20181200500474 04.06Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Петър Узунов
4.10.2018 9:00
20181200500436 21.05Въззивно гражданскоИскове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство - 502Страхил Гошев
4.10.2018 9:00
20181200500573 02.07Въззивно гражданскоИскове, основани на неоснователно обогатяване - 206Петър Узунов
4.10.2018 9:00
20181200500660 09.08Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Емилия Топалова
4.10.2018 9:30
20181200500513 13.06Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Владимир Ковачев
4.10.2018 9:30
20181200500530 20.06Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Атанас Иванов
4.10.2018 9:30
20181200500468 04.06Въззивно гражданскоИскове за недействителност на правни сделки - 208Атанас Иванов
4.10.2018 9:30
20181200500648 01.08Въззивно гражданскоИскове за недействителност на правни сделки - 208Величка Борилова
4.10.2018 9:30
20181200500640 26.07Въззивно частно гражд.ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители - 1600Атанас Иванов
4.10.2018 9:30
20181200500691 31.08Въззивно гражданскоИскове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” - 706Владимир Ковачев
4.10.2018 10:00
20181200500635 23.07Въззивно частно гражд.Заявления по чл. 417 ГПК - 1102Величка Борилова
4.10.2018 10:30
20171200900035 16.03.2017ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Анета Илинска
4.10.2018 10:30
20171200100001 03.01.2017Гражд. I инстанцияУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт - 602Величка Борилова
4.10.2018 11:00
20151200900168 17.11.2015Търговскочл 422 от ГПК във вр. чл. 415 от ЗЗД с цена на иска 73 776,38 - 604Анета Илинска
4.10.2018 11:00
20181200100093 11.05Гражд. I инстанцияИскове по ЗОДОВ - 204Величка Борилова
4.10.2018 11:30
20171200100029 17.02.2017Гражд. I инстанцияИск за обявяване на предварителен договор за окончателен - 213Анета Илинска
4.10.2018 14:00
20161200900111 27.05.2016Търговскочл.422 от ГПК във вр. с чл.415 ал.1 от ГПК за 49 909,54 лв. - 604Емилия Топалова
4.10.2018 14:30
20181200100019 02.02Гражд. I инстанцияВещни искове - 301Емилия Топалова
4.10.2018 15:00
20171200900155 29.11.2017ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Емилия Топалова
5.10.2018 13:30
20181200100034 27.02Гражд. I инстанцияИск за обявяване на предварителен договор за окончателен - 213Владимир Ковачев
5.10.2018 15:00
20181200900026 08.02ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Владимир Ковачев
8.10.2018 13:30
20181200100058 21.03Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Владимир Ковачев
8.10.2018 14:00
20131200100241 07.06.2013Търговскочл.607а чл.608 и чл.613, чл.625 и сл. от ТЗ - 0500Николай Грънчаров
8.10.2018 14:30
20171200900147 10.11.2017ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Владимир Ковачев
9.10.2018 9:00
20181200500553 26.06Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Миглена Йовкова
9.10.2018 9:00
20181200500699 07.09Въззивно гражданскоИскове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” - 706Надя Узунова
9.10.2018 9:00
20181200500684 31.08Въззивно гражданскоПроизводства по Закона за защита от домашното насилие - 111Надя Узунова
9.10.2018 9:30
20181200500232 09.03Въззивно гражданскоДелба - 501Катя Бельова
9.10.2018 9:30
20181200500112 02.02Въззивно гражданскоИскове за недействителност на правни сделки - 208Анета Илинска
9.10.2018 9:45
20181200500688 31.08Въззивно гражданскоИскове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” - 706Анета Илинска
9.10.2018 11:00
20171200900165 20.12.2017ТърговскоПавлов иск - 211Миглена Йовкова
9.10.2018 14:00
20161200900252 21.11.2016ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Лилия Масева
9.10.2018 14:00
20181200900047 08.03ТърговскоИск за прекратяване на ТД по съдебен ред - 2800Катя Бельова
9.10.2018 14:00
20171200100030 20.02.2017Гражд. I инстанцияВещни искове - 301Катя Бельова
9.10.2018 14:30
20121200100525 03.12.2012Търговскочл.625 от ТЗ във вр. с чл.630 от ТЗ - 0500Миглена Йовкова
10.10.2018 14:00
20161200100224 26.08.2016Гражд. I инстанцияУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт - 602Величка Борилова
10.10.2018 14:00
20171200900125 04.10.2017ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Петър Узунов
10.10.2018 14:30
20171200900065 22.05.2017ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Величка Борилова
11.10.2018 9:00
20181200500622 17.07Въззивно гражданскоИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Аспарух Христов
11.10.2018 9:00
20181200500617 17.07Въззивно гражданскоУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение - 601Страхил Гошев
11.10.2018 9:00
20181200500636 23.07Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Аспарух Христов
11.10.2018 9:00
20181200500674 24.08Въззивно гражданскоИскове по КЗ - 217Петър Узунов
11.10.2018 9:00
20181200500683 31.08Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Петър Узунов
11.10.2018 9:00
20181200500685 31.08Въззивно гражданскоИскове за трудово възнаграждение - 701Петър Узунов
11.10.2018 9:30
20181200500650 03.08Въззивно гражданскоИскове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” - 706Атанас Иванов
11.10.2018 9:30
20181200500681 30.08Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Николай Грънчаров
11.10.2018 9:30
20181200500704 11.09Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Атанас Иванов
11.10.2018 9:30
20181200500695 04.09Въззивно гражданскоИскове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” - 706Величка Борилова
11.10.2018 9:30
20181200500689 31.08Въззивно гражданскоИскове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” - 706Величка Борилова
11.10.2018 11:00
20161200100106 08.04.2016Гражд. I инстанциячл.135 от ЗЗД - 211Анета Илинска
11.10.2018 11:00
20171200100278 10.11.2017Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Величка Борилова
11.10.2018 11:30
20131200100116 04.03.2013Гражд. I инстанциячл. 109 от ЗС, чл. 124 от ГПК - 301Анета Илинска
11.10.2018 13:30
20121200100421 01.10.2012ТърговскоЧЛ. 625, ВР. С ЧЛ. 607А И ЧЛ. 608 ОТ ТЗ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 629, АЛ.3 ОТ ТЗ - 0500Надя Узунова
11.10.2018 14:00
20161200900046 24.02.2016Търговскочл.19 ал.3 от ЗЗД за 399 960 лв. - 213Емилия Топалова
11.10.2018 14:30
20171200900023 17.02.2017ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Емилия Топалова
12.10.2018 13:30
20131200100236 05.06.2013Търговскочл.625 от ТЗ - 0500Владимир Ковачев
12.10.2018 14:30
20181200100074 11.04Гражд. I инстанцияИск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение - 212Владимир Ковачев
15.10.2018 13:30
20181200900079 26.04ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Владимир Ковачев
15.10.2018 14:00
20171200900157 01.12.2017ТърговскоИскове, основани на неоснователно обогатяване - 206Николай Грънчаров
15.10.2018 14:30
20171200900058 12.05.2017ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Владимир Ковачев
15.10.2018 15:30
20181200100144 23.07Гражд. I инстанцияИскове по ЗОДОВ - 204Владимир Ковачев
16.10.2018 9:00
20181200500437 21.05Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Румяна Бакалова
16.10.2018 9:00
20181200500731 21.09Въззивно гражданскоПроизводства по Закона за защита от домашното насилие - 111Надя Узунова
16.10.2018 9:30
20181200500318 04.04Въззивно гражданскоДелба - 501Анета Илинска
16.10.2018 9:30
20181200500604 12.07Въззивно гражданскоИскове за имуществена отговорност на работника/служителя - 705Анета Илинска
16.10.2018 9:30
20181200500619 17.07Въззивно гражданскоИскове по ЗОДОВ - 204Лилия Масева
16.10.2018 9:45
20181200500707 11.09Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Лилия Масева
16.10.2018 9:50
20181200500700 07.09Въззивно гражданскоИскове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” - 706Анета Илинска
16.10.2018 10:00
20181200500728 19.09Въззивно гражданскоИскове по КЗ - 217Лилия Масева
16.10.2018 11:00
20181200100116 06.06Гражд. I инстанцияИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Миглена Йовкова
16.10.2018 13:30
20141200100270 12.11.2014Гражд. I инстанцияиск за 120 000 лв.- чл. 70, ал. 1 от ЗС - 202Катя Бельова
16.10.2018 14:30
20181200100001 02.01Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Миглена Йовкова
17.10.2018 13:30
20181200900040 23.02ТърговскоИскове по Закона за авторското право и сродните му права - 22110Атанас Иванов
17.10.2018 13:45
20181200900109 04.06ТърговскоИскове за прогласяване /обявяване на нищожност/ недействителност на действия и сделки по отношение на кредиторите на несъстоятелността - 21120Атанас Иванов
17.10.2018 14:00
20171200100262 17.10.2017Гражд. I инстанцияИскове за недействителност на гражданско-правни сделки - 209Петър Узунов
17.10.2018 14:30
20181200900007 12.01ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Петър Узунов
18.10.2018 9:00
20181200500559 28.06Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Аспарух Христов
18.10.2018 9:00
20181200500639 26.07Въззивно гражданскоИск за недействителност на разпореждане с наследство - 505Страхил Гошев
18.10.2018 9:30
20171200900106 09.08.2017ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Анета Илинска
18.10.2018 9:30
20181200500706 11.09Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Владимир Ковачев
18.10.2018 9:30
20171200500993 11.12.2017Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Николай Грънчаров
18.10.2018 10:00
20141200900137 26.11.2014Търговскочл.92 от ЗЗД във вр. с чл.415, вр. с чл.422 от ГПК за 200 000 евро - 214Анета Илинска
18.10.2018 13:30
20151200900081 27.05.2015Търговскочл. 625 от ТЗ - 21110Надя Узунова
22.10.2018 12:30
20171200100162 27.06.2017Гражд. I инстанцияМолба за обезпечаване на бъдещ иск; частна жалба срещу актове на съда в производството по чл. 389 и сл. от ГПК - 903Румяна Бакалова
22.10.2018 13:30
20171200100180 20.07.2017Гражд. I инстанцияИскове по ЗОПДНПИ - 218Румяна Бакалова
22.10.2018 14:00
20181200900144 23.08ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Николай Грънчаров
22.10.2018 14:15
20181200100067 03.04Гражд. I инстанцияИскове по ЗОДОВ - 204Румяна Бакалова
22.10.2018 15:30
20181200900105 31.05ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Николай Грънчаров
23.10.2018 9:00
20181200500589 10.07Въззивно гражданскоУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение - 601Румяна Бакалова
23.10.2018 9:00
20171200500675 20.09.2017Въззивно гражданскоИскове - 102Румяна Бакалова
23.10.2018 9:00
20181200500612 13.07Въззивно гражданскоИск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение - 214Румяна Бакалова
23.10.2018 9:30
20181200500467 04.06Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Анета Илинска
23.10.2018 9:30
20181200500616 16.07Въззивно гражданскоИск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение - 214Анета Илинска
23.10.2018 9:30
20181200500694 04.09Въззивно гражданскоИскове за обезщетение по чл. 200 КТ - 702Миглена Йовкова
23.10.2018 11:00
20181200900070 20.04ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Миглена Йовкова
24.10.2018 14:00
20171200100257 16.10.2017Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Петър Узунов
24.10.2018 14:00
20151200900001 05.01.2015Търговскочл.625 от ТЗ във вр. с чл.608 от ТЗ - 21110Петър Узунов
24.10.2018 14:00
20151200900001 05.01.2015Търговскочл.625 от ТЗ във вр. с чл.608 от ТЗ - 21110Петър Узунов
24.10.2018 14:30
20181200900017 26.01ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Величка Борилова
24.10.2018 14:30
20181200900108 04.06ТърговскоИскове за прогласяване /обявяване на нищожност/ недействителност на действия и сделки по отношение на кредиторите на несъстоятелността - 21120Петър Узунов
25.10.2018 9:00
20181200500558 28.06Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Аспарух Христов
25.10.2018 9:00
20181200500724 19.09Въззивно гражданскоУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение - 601Страхил Гошев
25.10.2018 9:30
20181200500518 14.06Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Атанас Иванов
25.10.2018 9:30
20181200500727 19.09Въззивно гражданскоИскове за имуществена отговорност на работника/служителя - 705Величка Борилова
25.10.2018 10:00
20161200900267 13.12.2016ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Анета Илинска
25.10.2018 10:30
20171200900120 25.09.2017ТърговскоИск за заплащане на дивидент и равностойността на дружествен дял - 21000Анета Илинска
25.10.2018 11:00
20171200900124 04.10.2017Търговско"Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

" - 2100
Анета Илинска
25.10.2018 13:00
20171200100291 22.11.2017Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Анета Илинска
25.10.2018 13:30
20171200900154 27.11.2017ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Надя Узунова
29.10.2018 13:00
20151200900076 13.05.2015Търговскочл.625 от ТЗ - 21110Румяна Бакалова
29.10.2018 13:30
20161200900075 06.04.2016Търговскочл.74 от ТЗ - 2600Румяна Бакалова
29.10.2018 14:00
20181200100018 31.01Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Румяна Бакалова
30.10.2018 9:00
20181200500632 23.07Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Миглена Йовкова
30.10.2018 9:00
20181200500654 07.08Въззивно гражданскоИскове за недействителност на правни сделки - 208Румяна Бакалова
30.10.2018 9:30
20181200500680 30.08Въззивно гражданскоИск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение - 214Анета Илинска
30.10.2018 14:30
20181200900117 15.06ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Лилия Масева
31.10.2018 14:00
20181200900095 18.05ТърговскоИск за прекратяване по ЮЛНЦ - 21600Петър Узунов
Обща информация
Справки по дела
Новини/ Обяви/ Съобщения
Галерия
Календар на събитията
Октомври 2018
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Automatic translation
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Контакти
Адрес:
гр. Благоевград
пощенски код 2700
пл. Васил Левски №1

Телефони:

Регистратура 073 889835

/за справки по дела/

Гражданско деловодство

073 889807
Наказателно деловодство

073 889856


Съдебен администратор

073 889865

Дежурен призовкар

073 8896403


Факс:

Адм. секретар 073 830396


Електронна поща:

blagoevgrad-os@justice.bg

Сигнали за корупция:

osblg.corruption@gmail.com


Публични продажби
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията