>
                ВЧНД № 167/2019 г. по описа на Окръжен съд Благоевград с обвиняем И.Х.Я., насрочено на 23.04.2019 г. от 14,30 часа и ВЧНД № 169/2019 г. по описа на Окръжен съд Благоевград с обвиняем П.И.М., насрочено на 23.04.2019 г. от 14.30 часа                                                                Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона              От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията по 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.                                 
График на заседанията

Насрочени наказателни дела за периода 01.04.2019 - 30.04.2019
Дата на заседание
Номер и дата на образуване на делото
Вид дело и първоинстанционен съд
Шифър и предмет на делото
Съдия докладчик
1.4.2019 9:30
20181200200288 от 11.05.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград202 Квалифицирани състави на убийствоАтанас Маскръчки
2.4.2019 13:30
20191200200195 от 26.03Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2560 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФСПетър Пандев
3.4.2019 9:30
20181200200565 от 01.10.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаПетър Пандев
3.4.2019 9:30
20181200200182 от 19.03.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаМаргарита Коцева
3.4.2019 10:00
20181200200501 от 10.08.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград906 Противоправно търсене и извършване на теренни археологически разкопки или подводни проучванияРосица Бункова
3.4.2019 11:00
20191200200193 от 25.03Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград822 Контрабанда на наркотични веществаМаргарита Коцева
3.4.2019 13:30
20191200200021 от 17.01Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград826 Престъпления против паричната и кредитна системаДиана Узунова
5.4.2019 9:30
20191200200134 от 26.02Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаМаргарита Коцева
5.4.2019 10:00
20181200200501 от 10.08.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград906 Противоправно търсене и извършване на теренни археологически разкопки или подводни проучванияРосица Бункова
8.4.2019 9:30
20181200200674 от 19.11.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград830 Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведенияАтанас Маскръчки
8.4.2019 10:00
20191200200094 от 11.02Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград202 Квалифицирани състави на убийствоАтанаска Китипова
9.4.2019 10:00
20191200200123 от 18.02Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград210 Лишаване от живот при професионална непредпазливостРосица Бункова
9.4.2019 14:00
20181200200647 от 07.11.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград830 Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведенияРосица Бункова
10.4.2019 9:30
20181200200608 от 26.10.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1315 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаиПетър Пандев
10.4.2019 9:30
20191200200129 от 19.02Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград210 Лишаване от живот при професионална непредпазливостВеличка Пандева
10.4.2019 10:00
20181200200088 от 05.02.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1327 Изготвяне на замърсени или заразени храни или питиета с последвала средна; тежка телесна повреда или смъртМаргарита Коцева
10.4.2019 13:30
20191200600080 от 19.02Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаКрасимир Аршинков
10.4.2019 13:30
20191200600094 от 05.03Въззивно частно нак.дело Районен Съд - Петрич7010 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Диана Узунова
10.4.2019 13:30
20191200600092 от 28.02Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Гоце Делчев50302 Средна телесна повредаСтрахил Гошев
10.4.2019 13:30
20191200600073 от 11.02Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог51007 Ползване на неистински или преправен документДиана Узунова
11.4.2019 9:30
20181200200608 от 26.10.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1315 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаиПетър Пандев
12.4.2019 9:30
20181200600475 от 22.11.2018Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50701 КражбаИлияна Стоилова
12.4.2019 9:30
20191200600026 от 18.01Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50705 Кражба, представляваща опасен рецидивИлияна Стоилова
12.4.2019 9:30
20191200600083 от 20.02Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50302 Средна телесна повредаАтанас Маскръчки
12.4.2019 9:30
20181200600312 от 10.07.2018Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Атанас Маскръчки
12.4.2019 9:30
20191200600032 от 21.01Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51335 Основен състав на отглеждане на растения с цел производство на наркотични веществаАтанас Маскръчки
12.4.2019 10:00
20191200600099 от 05.03Въззивно нак. частен хар-р Районен съд - Благоевград6020 Клевета и квалифицирана клеветаПетър Пандев
12.4.2019 10:30
20181200600223 от 30.05.2018Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаСтрахил Гошев
12.4.2019 13:30
20181200200452 от 17.07.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаАтанас Маскръчки
15.4.2019 10:00
20191200200119 от 15.02Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград407 ОтвличанеКрасимир Аршинков
15.4.2019 13:30
20171200200592 от 15.11.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград839 Укриване и неплащане на данъчни задължения; вноски за ДОО и здравно осигуряванеАтанаска Китипова
16.4.2019 10:00
20181200200426 от 29.06.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград201 Убийство по чл.115 НКДиана Узунова
16.4.2019 10:00
20191200200097 от 13.02Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград831 Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляраРосица Бункова
17.4.2019 9:30
20181200200748 от 21.12.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград834 Извършване по занятие на банкови; застрахователни и други финансови сделки без съответно разрешениеВеличка Пандева
17.4.2019 9:30
20171200200240 от 26.04.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаПетър Пандев
17.4.2019 9:30
20181200200416 от 26.06.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград839 Укриване и неплащане на данъчни задължения; вноски за ДОО и здравно осигуряванеМаргарита Коцева
17.4.2019 10:00
20181200200734 от 19.12.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград210 Лишаване от живот при професионална непредпазливостИлияна Стоилова
17.4.2019 10:30
20181200200137 от 26.02.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаВеличка Пандева
17.4.2019 13:00
20191200600098 от 05.03Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаАспарух Христов
17.4.2019 13:00
20191200600051 от 29.01Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50740 Унищожаване и поврежданеСтрахил Гошев
17.4.2019 13:30
20191200600046 от 28.01Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански51207 Квалифицирани състави на хулиганствоАтанаска Китипова
17.4.2019 13:30
20191200600095 от 05.03Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански6050 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго (чл.144, ал.1 НК)Росица Бункова
17.4.2019 13:30
20191200600102 от 08.03Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Гоце Делчев50416 ПринудаИво Харамлийски
17.4.2019 13:30
20191200600103 от 08.03Въззивно частно нак.дело Районен съд - Благоевград7010 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Иво Харамлийски
17.4.2019 13:30
20181200600516 от 14.12.2018Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50723 ИзмамаДиана Узунова
17.4.2019 13:30
20191200600114 от 18.03Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански50930 Неизпълнение на съдебно решениеКрасимир Аршинков
17.4.2019 13:30
20191200600123 от 22.03Въззивно нак. частен хар-р Районен Съд - Гоце Делчев6030 Лека телесна повредаСтрахил Гошев
17.4.2019 14:30
20191200600019 от 09.01Въззивно нак. частен хар-р Районен Съд - Петрич6030 Лека телесна повредаАтанаска Китипова
17.4.2019 14:30
20181200600241 от 06.06.2018Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50302 Средна телесна повредаИво Харамлийски
17.4.2019 14:30
20191200600105 от 12.03Въззивно нак. частен хар-р Районен съд - Благоевград6010 Обида и квалифицирана обидаРосица Бункова
19.4.2019 9:30
20191200600039 от 24.01Въззивно административно наказателно Районен съд - Благоевград94350 Производства по приложението на чл.78а НКМаргарита Коцева
19.4.2019 9:30
20191200600049 от 29.01Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич50302 Средна телесна повредаМаргарита Коцева
19.4.2019 9:30
20191200600042 от 24.01Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50305 Квалифицирани състави на телесна повредаАтанас Маскръчки
19.4.2019 9:30
20191200600120 от 21.03Въззивно нак. частен хар-р Районен Съд - Разлог6010 Обида и квалифицирана обидаАспарух Христов
19.4.2019 9:30
20191200600134 от 27.03Въззивно административно наказателно Районен Съд - Гоце Делчев94350 Производства по приложението на чл.78а НКАспарух Христов
19.4.2019 10:00
20191200600005 от 02.01Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Гоце Делчев50814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролИлияна Стоилова
19.4.2019 10:30
20191200600004 от 02.01Въззивно нак. частен хар-р Районен Съд - Гоце Делчев6030 Лека телесна повредаИлияна Стоилова
19.4.2019 10:30
20181200600532 от 21.12.2018Въззивно нак. частен хар-р Районен Съд - Разлог6010 Обида и квалифицирана обидаВеличка Пандева
19.4.2019 13:30
20191200200046 от 24.01Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаАтанас Маскръчки
22.4.2019 9:30
20191200200007 от 09.01Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград914 Квалифицирани състави на престъпление по службаАтанас Маскръчки
22.4.2019 9:30
20191200200175 от 15.03Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаАтанаска Китипова
22.4.2019 9:30
20191200200016 от 11.01Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград216 Опит за убийство по чл. 118 НК чл.118 НККрасимир Аршинков
22.4.2019 10:00
20191200200159 от 28.02Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград839 Укриване и неплащане на данъчни задължения; вноски за ДОО и здравно осигуряванеВеличка Пандева
23.4.2019 10:00
20191200200164 от 08.03Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаРосица Бункова
23.4.2019 10:00
20191200200188 от 22.03Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2310 Производство по чл. 451 от НПКДиана Узунова
24.4.2019 9:00
20171200200391 от 13.07.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград202 Квалифицирани състави на убийствоПетър Пандев
24.4.2019 9:30
20181200200706 от 05.12.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаПетър Пандев
24.4.2019 9:30
20191200200125 от 18.02Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград827 Придобиване или прокарване в обръщение на подправени парични знаци или платежни инструментиВеличка Пандева
24.4.2019 9:30
20191200200047 от 24.01Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград831 Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляраМаргарита Коцева
24.4.2019 10:00
20181200200379 от 05.06.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаИлияна Стоилова
24.4.2019 11:00
20191200200082 от 06.02Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград906 Противоправно търсене и извършване на теренни археологически разкопки или подводни проучванияРосица Бункова
24.4.2019 13:30
20191200600082 от 19.02Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаАтанаска Китипова
24.4.2019 13:30
20191200600014 от 08.01Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50606 Престъпления против младежтаАтанаска Китипова
24.4.2019 13:30
20181200600487 от 27.11.2018Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич51318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Росица Бункова
24.4.2019 14:00
20191200600119 от 20.03Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаАтанаска Китипова
24.4.2019 14:00
20181200600493 от 29.11.2018Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаИво Харамлийски
24.4.2019 14:30
20181200600257 от 14.06.2018Въззивно нак. частен хар-р Районен Съд - Сандански6030 Лека телесна повредаРосица Бункова
30.4.2019 10:00
20181200200230 от 10.04.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаДиана Узунова


Насрочени граждански и търговски дела за периода 01.04.2019 - 30.04.2019Дата на заседаниеНомер и дата на образуване на делото
Вид дело и първоинстанционен съд
Предмет и шифър на делотоСъдия докладчик
1.4.2019 13:30
20151200900134 08.09.2015Търговскоиск за сумата от 99 406,01 лв. - 604Румяна Бакалова
1.4.2019 14:00
20191200900021 11.02ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Николай Грънчаров
1.4.2019 14:45
20181200100090 08.05.2018Гражд. I инстанцияИск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение - 212Румяна Бакалова
1.4.2019 15:00
20191200100006 09.01Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Румяна Бакалова
2.4.2019 9:00
20191200500120 15.02Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Румяна Бакалова
2.4.2019 9:00
20191200500121 15.02Въззивно гражданскоДелба - 501Румяна Бакалова
2.4.2019 9:00
20191200500158 06.03Въззивно гражданскоИскове за трудово възнаграждение - 701Надя Узунова
2.4.2019 9:00
20191200500169 08.03Въззивно гражданскоИскове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” - 706Румяна Бакалова
3.4.2019 14:30
20181200900017 26.01.2018ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Величка Борилова
4.4.2019 9:00
20191200500095 08.02Въззивно частно гражд.Заявления по чл. 417 ГПК - 1102Страхил Гошев
4.4.2019 9:00
20191200500148 28.02Въззивно гражданскоИскове за недействителност на правни сделки - 208Емилия Топалова
4.4.2019 9:00
20191200500142 22.02Въззивно гражданскоИскове - 102Страхил Гошев
4.4.2019 9:30
20181200500913 16.11.2018Въззивно гражданскоДелба - 501Атанас Иванов
4.4.2019 9:30
20191200500112 14.02Въззивно гражданскоДруги искове по СК - 104Николай Грънчаров
4.4.2019 9:30
20181200500912 16.11.2018Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Николай Грънчаров
4.4.2019 9:30
20191200500011 08.01Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Атанас Иванов
4.4.2019 9:30
20181200500981 14.12.2018Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Атанас Иванов
4.4.2019
20171200500209 03.04.2017Въззивно гражданскоИск за недействителност на разпореждане с наследство - 505Николай Грънчаров
4.4.2019 13:30
20171200900154 27.11.2017ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Надя Узунова
4.4.2019 14:00
20181200900140 10.08.2018ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Емилия Топалова
4.4.2019 14:15
20181200100136 10.07.2018Гражд. I инстанцияИск за обявяване на предварителен договор за окончателен - 213Емилия Топалова
8.4.2019 13:30
20181200100141 18.07.2018Гражд. I инстанцияИскове по СК - 106Румяна Бакалова
8.4.2019 14:00
20181200100022 09.02.2018Гражд. I инстанцияВещни искове - 301Румяна Бакалова
10.4.2019 13:30
20191200100002 02.01Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Атанас Иванов
10.4.2019 14:00
20181200900203 06.12.2018Търговско"Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/." - 2100Атанас Иванов
10.4.2019 14:30
20181200100182 03.10.2018Гражд. I инстанцияИскове по ЗОДОВ - 204Атанас Иванов
10.4.2019 14:45
20181200900121 29.06.2018ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Атанас Иванов
11.4.2019 9:00
20191200500146 27.02Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Аспарух Христов
11.4.2019 9:00
20191200500170 08.03Въззивно гражданскоИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Аспарух Христов
11.4.2019 9:00
20191200500145 27.02Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Страхил Гошев
11.4.2019 9:30
20181200100123 13.06.2018Гражд. I инстанцияУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт - 602Анета Илинска
11.4.2019 10:00
20191200900012 30.01ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Анета Илинска
11.4.2019 11:00
20181200900111 05.06.2018ТърговскоИскове, основани на неоснователно обогатяване - 206Анета Илинска
11.4.2019 14:00
20181200100019 02.02.2018Гражд. I инстанцияВещни искове - 301Емилия Топалова
15.4.2019 13:30
20181200900213 27.12.2018ТърговскоИск за прекратяване на ТД по съдебен ред - 2800Румяна Бакалова
15.4.2019 14:00
20181200900077 25.04.2018ТърговскоИскове за прогласяване /обявяване на нищожност/ недействителност на действия и сделки по отношение на кредиторите на несъстоятелността - 21120Николай Грънчаров
15.4.2019 14:00
20181200100141 18.07.2018Гражд. I инстанцияИскове по СК - 106Румяна Бакалова
16.4.2019 9:00
20181200500842 18.10.2018Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Миглена Йовкова
16.4.2019 9:30
20191200500080 01.02Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Анета Илинска
16.4.2019 9:30
20191200500139 21.02Въззивно гражданскоДруги искове по СК - 104Миглена Йовкова
16.4.2019 9:30
20191200500201 25.03Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Катя Бельова
16.4.2019 9:40
20191200500031 16.01Въззивно частно гражд.Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Анета Илинска
16.4.2019 10:30
20121200100525 03.12.2012Търговскочл.625 от ТЗ във вр. с чл.630 от ТЗ - 0500Миглена Йовкова
16.4.2019 11:00
20181200100193 22.10.2018Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Миглена Йовкова
16.4.2019 14:00
20181200100143 20.07.2018Гражд. I инстанцияОблигационни искове от/срещу владелец - 202Катя Бельова
16.4.2019 15:30
20181200100234 10.12.2018Гражд. I инстанцияИскове по СК - 106Миглена Йовкова
17.4.2019 13:30
20181200900087 11.05.2018ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Атанас Иванов
17.4.2019 13:30
20181200900165 28.09.2018ТърговскоУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт - 602Петър Узунов
17.4.2019 13:30
20181200900165 28.09.2018ТърговскоУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт - 602Петър Узунов
17.4.2019 13:45
20171200900102 04.08.2017ТърговскоПавлов иск - 211Атанас Иванов
17.4.2019 14:00
20151200900062 27.04.2015Търговскочл.625 от ТЗ - 21110Петър Узунов
17.4.2019 14:00
20181200100163 29.08.2018Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Атанас Иванов
18.4.2019 9:00
20191200500162 06.03Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Страхил Гошев
18.4.2019 9:00
20191200500172 11.03Въззивно частно гражд.ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители - 1600Емилия Топалова
18.4.2019 9:00
20191200500154 05.03Въззивно гражданскоИскове за обезщетение по чл. 200 КТ - 702Петър Узунов
18.4.2019 9:00
20191200500153 05.03Въззивно гражданскоИск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение - 214Петър Узунов
18.4.2019 9:00
20191200500189 19.03Въззивно гражданскоИскове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” - 706Петър Узунов
18.4.2019 9:30
20191200500155 05.03Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Величка Борилова
18.4.2019 9:30
20181200500951 30.11.2018Въззивно гражданскоИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Николай Грънчаров
18.4.2019 9:30
20191200500175 11.03Въззивно гражданскоИскове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС - 305Николай Грънчаров
18.4.2019 9:30
20191200500181 12.03Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Атанас Иванов
18.4.2019 10:00
20171200900150 17.11.2017ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Анета Илинска
18.4.2019 10:00
20181200500485 06.06.2018Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Величка Борилова
18.4.2019 10:00
20181200900133 30.07.2018Търговско"Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/." - 2100Анета Илинска
18.4.2019 11:00
20181200100214 08.11.2018Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Анета Илинска
18.4.2019 11:00
20181200900033 16.02.2018ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Величка Борилова
18.4.2019 15:00
20171200100219 14.08.2017Гражд. I инстанцияИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Румяна Бакалова
22.4.2019 13:30
20151200900162 06.11.2015Търговскочл.625 от ТЗ - 21110Владимир Ковачев
22.4.2019 13:30
20161200900149 05.07.2016Търговскочл.625 и чл.629 а от ТЗ - 21110Румяна Бакалова
22.4.2019 13:45
20171200900004 10.01.2017ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Румяна Бакалова
22.4.2019 14:00
20181200900119 28.06.2018Търговско"Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/." - 2100Румяна Бакалова
22.4.2019 14:00
20181200100247 20.12.2018Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Владимир Ковачев
22.4.2019 14:00
20151200900126 24.08.2015Търговскочл. 422, ал. 1 от ГПК във вр.с чл. 415, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 430, ал.2 ТЗ, вр.чл. 86 от ЗЗД - 604Николай Грънчаров
22.4.2019 14:30
20171200900166 20.12.2017ТърговскоВещни искове - 301Румяна Бакалова
23.4.2019 9:00
20191200500127 19.02Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Миглена Йовкова
23.4.2019 9:00
20191200500185 15.03Въззивно гражданскоИскове по КЗ - 217Надя Узунова
23.4.2019 9:00
20191200500191 20.03Въззивно гражданскоИскове по СК -105Надя Узунова
23.4.2019 11:00
20181200900175 11.10.2018Търговско"Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/." - 2100Миглена Йовкова
23.4.2019 15:00
20181200900160 19.09.2018ТърговскоИск за прекратяване на ТД по съдебен ред - 2800Миглена Йовкова
23.4.2019 16:00
20131200100103 26.02.2013Търговскочл. 625 и сл. от ТЗ - 0500Миглена Йовкова
24.4.2019 14:00
20171200900125 04.10.2017ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Петър Узунов
24.4.2019 14:30
20181200100241 17.12.2018Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Величка Борилова
24.4.2019 15:00
20181200100197 25.10.2018Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Величка Борилова
25.4.2019 10:00
20181200100038 06.03.2018Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Анета Илинска
25.4.2019 11:00
20181200900116 15.06.2018ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Анета Илинска
25.4.2019 11:30
20181200900145 29.08.2018ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Анета Илинска
25.4.2019 13:30
20181200100088 03.05.2018Гражд. I инстанцияИскове, основани на неоснователно обогатяване - 206Надя Узунова
30.4.2019 9:00
20191200500152 05.03Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Надя Узунова
30.4.2019 9:00
20191200500156 05.03Въззивно гражданскоОблигационни искове между съсобственици - 201Румяна Бакалова
30.4.2019 9:30
20191200500094 07.02Въззивно гражданскоДруги искове по СК - 104Надя Узунова
Обща информация
Справки по дела
Новини/ Обяви/ Съобщения
Галерия
Календар на събитията
Април 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
17
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Контакти
Адрес:
гр. Благоевград
пощенски код 2700
пл. Васил Левски №1

Телефони:

Регистратура 073 889835

/за справки по дела/

Гражданско деловодство

073 889807
Наказателно деловодство

073 889856


Съдебен администратор

073 889865

Дежурен призовкар

073 8896403


Факс:

Адм. секретар 073 830396


Електронна поща:

blagoevgrad-os@justice.bg

Сигнали за корупция:

osblg.corruption@gmail.com


Публични продажби
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията