>
 ВАЖНО! Моля, ползвайте новия имейл адрес на ОС Благоевград: "blagoevgrad-os@justice.bg"                         Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона                                               
График на заседанията

Насрочени наказателни дела за периода 01.01.2018 - 31.01.2018Дата на заседание
Номер и дата на образуване на делото
Вид дело и първоинстанционен  съд
Шифър и предмет на делото
              Съдия докладчик
2.1.2018 14:00
20171200200665 от 20.12.2017Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2560 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФСАтанаска Китипова
2.1.2018 14:00
20171200200666 от 20.12.2017Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2560 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФСАтанаска Китипова
3.1.2018 10:00
20171200200637 от 07.12.2017Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2200 Производство по ЗЕЕЗАВеличка Пандева
4.1.2018 10:00
20171200200310 от 05.06.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград906 Противоправно търсене и извършване на теренни археологически разкопки или подводни проучванияКрасимир Аршинков
5.1.2018 10:00
20171200600522 от 22.12.2017Частно наказат. дело Районен съд - Благоевград8010 Производство по чл. 64 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗАМаргарита Коцева
8.1.2018 10:00
20171200200642 от 08.12.2017Частно наказат. дело 2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306; ал. 1; т. 1 НПК)Красимир Аршинков
9.1.2018 10:00
20161200200538 от 31.10.2016Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград834 Извършване по занятие на банкови; застрахователни и други финансови сделки без съответно разрешениеДиана Узунова
10.1.2018 9:30
20151200200277 от 23.07.2015Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Чл.343 ал.3 б "б" пр.1 вр. ал.1 б"в" вр. чл.342 ар.1 пр.3 от НК вр. чл.21 ал.2 от ЗДвП вр. чл.47 ал.3 от ППЗДвППетър Пандев
10.1.2018 13:30
20171200600431 от 24.10.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50728 Документна измама в големи размери или представляваща опасен рецидивАтанаска Китипова
10.1.2018 13:30
20171200600472 от 20.11.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50305 Квалифицирани състави на телесна повредаДиана Узунова
10.1.2018 13:30
20171200600440 от 31.10.2017Въззивно частно нак.дело Районен Съд - Сандански7010 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Атанаска Китипова
10.1.2018 13:30
20171200600456 от 09.11.2017Въззивно административно наказателно Районен Съд - Гоце Делчев94350 Производства по приложението на чл.78а НКРосица Бункова
10.1.2018 13:30
20171200600452 от 08.11.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50817 Престъпления против горското стопанствоДиана Узунова
10.1.2018 13:30
20171200200667 от 20.12.2017Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2560 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФСАтанас Маскръчки
10.1.2018 14:00
20171200600449 от 07.11.2017Въззивно частно нак.дело Районен съд - Благоевград7150 Производство по предложение за принудителни медицински мерки по чл. 89 от НКАтанаска Китипова
10.1.2018 14:30
20171200600376 от 22.08.2017Въззивно нак. частен хар-р Районен Съд - Разлог6040 Лека телесна повреда без разстройство на здраветоИво Харамлийски
10.1.2018 14:30
20171200600457 от 09.11.2017Въззивно частно нак.дело 7210 Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПКИво Харамлийски
10.1.2018 15:00
20171200600479 от 24.11.2017Въззивно частно нак.дело Районен съд - Благоевград7210 Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПКИво Харамлийски
11.1.2018 10:00
20171200200581 от 08.11.2017Частно наказат. дело 2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306; ал. 1; т. 1 НПК)Величка Пандева
11.1.2018 10:00
20171200200581 от 08.11.2017Частно наказат. дело 2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306; ал. 1; т. 1 НПК)Величка Пандева
11.1.2018 14:00
20171200200592 от 15.11.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград839 Укриване и неплащане на данъчни задължения; вноски за ДОО и здравно осигуряванеАтанаска Китипова
12.1.2018 9:30
20171200600480 от 24.11.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50705 Кражба, представляваща опасен рецидивСтрахил Гошев
12.1.2018 9:30
20171200600486 от 29.11.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50723 ИзмамаПетър Пандев
15.1.2018 9:30
20151200200544 от 21.12.2015Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Чл.354а ал.1 изп.1 пр.5 от НКПетър Пандев
15.1.2018 10:00
20161200200343 от 23.06.2016Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград210 Чл.123 ал.1 пр.2 от НКВеличка Пандева
15.1.2018 10:00
20161200200623 от 29.11.2016Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград839 Укриване и неплащане на данъчни задълженияКрасимир Аршинков
17.1.2018 9:30
20161200200152 от 15.03.2016Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград706 зчл. 196А; ВР. С ЧЛ. 196; АЛ.2; ВР. ЧЛ. 195; АЛ.2 ВР. ЧЛ. 19; АЛ.1; ВР.ЧЛ. 20.АЛ.2; ВР. ЧЛ. 29; АЛ.1 б; "а" от нк във вр. с чл. 339; ал.1 от нкПетър Пандев
17.1.2018 9:30
20171200200594 от 16.11.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград715 Длъжностно присвояване в особено големи размери; представляващо особено тежък случайМаргарита Коцева
17.1.2018 10:00
20151200200017 от 16.01.2015Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград202 Чл.116 ал.1 т.6 пр.3 вр. чл.115 от НКТатяна Андонова
17.1.2018 13:30
20171200600433 от 27.10.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50718 ОбсебванеКрасимир Аршинков
17.1.2018 13:30
20171200600471 от 20.11.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50702 Квалифицирани състави на кражбаАтанаска Китипова
17.1.2018 13:30
20171200600478 от 23.11.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51333 Състави на придобиване и държане на наркотични веществаИво Харамлийски
17.1.2018 14:00
20171200600493 от 01.12.2017Въззивно нак. частен хар-р Районен Съд - Сандански6020 Клевета и квалифицирана клеветаИво Харамлийски
17.1.2018 14:30
20171200600143 от 03.04.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50426 чл. 150, ал.1 пр.1 от НКРосица Бункова
19.1.2018 9:30
20171200600419 от 05.10.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50817 Престъпления против горското стопанствоСтрахил Гошев
19.1.2018 9:30
20171200600436 от 30.10.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански51318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен редПетър Пандев
19.1.2018 9:30
20171200600153 от 06.04.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански50302 Средна телесна повредаТатяна Андонова
19.1.2018 9:30
20171200600303 от 07.07.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50604 Неплащане на издръжкаТатяна Андонова
19.1.2018 9:30
20171200600198 от 03.05.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Гоце Делчев51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаТатяна Андонова
19.1.2018 9:30
20171200600355 от 16.08.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански50701 КражбаВеличка Пандева
19.1.2018 9:30
20171200600362 от 18.08.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50741 Злоупотреба на довериеВеличка Пандева
19.1.2018 9:30
20171200600504 от 15.12.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Гоце Делчев50702 Квалифицирани състави на кражбаДимитър Демирев
19.1.2018 10:00
20171200600372 от 22.08.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич6040 Лека телесна повреда без разстройство на здраветоСтрахил Гошев
19.1.2018 10:00
20171200600413 от 29.09.2017Въззивно частно нак.дело Районен съд - Благоевград7300 чл.341 и сл. НПКСтрахил Гошев
19.1.2018 10:00
20171200600455 от 09.11.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаМаргарита Коцева
19.1.2018 10:00
20171200600476 от 21.11.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог51306 Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривовеИлияна Стоилова
19.1.2018 10:00
20171200600175 от 26.04.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански50724 Квалифицирани състави на измамаИлияна Стоилова
22.1.2018 10:00
20171200200400 от 19.07.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград715 Длъжностно присвояване в особено големи размери; представляващо особено тежък случайКрасимир Аршинков
22.1.2018 10:00
20171200200553 от 20.10.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград839 Укриване и неплащане на данъчни задължения; вноски за ДОО и здравно осигуряванеТатяна Андонова
23.1.2018 10:00
20171200200278 от 23.05.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1309 Престъпления в транспортаДиана Узунова
24.1.2018 9:30
20171200200406 от 21.07.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград201 Убийство по чл.115 НКМаргарита Коцева
24.1.2018 9:30
20171200200511 от 03.10.2017Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2310 Производство по чл. 451 от НПКПетър Пандев
24.1.2018 10:00
20171200200372 от 03.07.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград210 Лишаване от живот при професионална непредпазливостПетър Пандев
24.1.2018 10:00
20171200200190 от 03.04.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград932 ПодкупВеличка Пандева
24.1.2018 13:30
20171200600428 от 16.10.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50302 Средна телесна повредаАтанаска Китипова
24.1.2018 13:30
20171200600500 от 11.12.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич50705 Кражба, представляваща опасен рецидивАтанаска Китипова
26.1.2018 10:00
20171200600437 от 30.10.2017Въззивно административно наказателно Районен Съд - Разлог50601 Престъпления против брака и семействотоВеличка Пандева
29.1.2018 9:30
20171200200654 от 15.12.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1315 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаиАтанас Маскръчки
29.1.2018 13:30
20161200200404 от 12.08.2016Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаТатяна Андонова
30.1.2018 9:00
20171200200139 от 17.03.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1315 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаиРосица Бункова
31.1.2018 9:30
20161200200519 от 17.10.2016Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаПетър Пандев
31.1.2018 9:30
20171200200516 от 05.10.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград839 Укриване и неплащане на данъчни задължения; вноски за ДОО и здравно осигуряванеВеличка Пандева
31.1.2018 9:30
20171200200406 от 21.07.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград201 Убийство по чл.115 НКМаргарита Коцева
31.1.2018 10:30
20171200200653 от 15.12.2017Частно наказат. дело 2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306; ал. 1; т. 1 НПК)Петър Пандев
31.1.2018 13:30
20171200600477 от 23.11.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50718 ОбсебванеАтанас Маскръчки
31.1.2018 13:30
20171200600498 от 06.12.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаАтанас Маскръчки
31.1.2018 13:30
20171200600491 от 01.12.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански50702 Квалифицирани състави на кражбаДиана Узунова
31.1.2018 13:30
20171200600492 от 01.12.2017Въззивно административно наказателно Районен Съд - Сандански94350 Производства по приложението на чл.78а НКДиана Узунова
31.1.2018 14:30
20171200600503 от 13.12.2017Въззивно частно нак.дело Районен Съд - Сандански7210 Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПККрасимир АршинковНасрочени граждански дела за периода 01.01.2018 - 31.01.2018


Дата на заседаниеНомер и дата на образуване на делото
Вид дело и първоинстанционен съд
Предмет и шифър на делотоСъдия докладчик 
15.1.2018 14:00
20171200100286 17.11.2017Гражд. I инстанцияВещни искове - 301Румяна Бакалова
15.1.2018 14:00
20171200100245 25.09.2017Гражд. I инстанцияИскове по ЗОДОВ - 204Николай Грънчаров
16.1.2018 9:00
20171200500851 03.11.2017Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Румяна Бакалова
16.1.2018 9:00
20171200500850 03.11.2017Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Румяна Бакалова
16.1.2018 9:30
20171200500190 23.03.2017Въззивно гражданскоВещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Анета Илинска
16.1.2018 9:30
20171200500675 20.09.2017Въззивно гражданскоИскове - 102Румяна Бакалова
16.1.2018 13:30
20171200900076 13.06.2017ТърговскоИск за прекратяване на ТД по съдебен ред - 2800Катя Бельова
16.1.2018 13:30
20171200900148 13.11.2017ТърговскоИск за прекратяване на ТД по съдебен ред - 2800Катя Бельова
16.1.2018 13:45
20171200100172 07.07.2017Гражд. I инстанциячл.5 от ЗЛС - 110Лилия Масева
16.1.2018 14:00
20161200100191 15.07.2016Гражд. I инстанциячл.74 ал.2 от ЗОПДНПИ за 534 589,66 лв. - 218Катя Бельова
16.1.2018 14:00
20171200900111 28.08.2017ТърговскоИск за прекратяване на ТД по съдебен ред - 2800Катя Бельова
16.1.2018 14:30
20161200900250 16.11.2016ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Катя Бельова
17.1.2018 14:00
20161200900259 05.12.2016ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Петър Узунов
17.1.2018 14:30
20171200900050 26.04.2017ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Величка Борилова
17.1.2018 14:30
20171200900065 22.05.2017ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Величка Борилова
18.1.2018 9:00
20171200500864 06.11.2017Въззивно гражданскоИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Емилия Топалова
18.1.2018 9:00
20171200500829 25.10.2017Въззивно гражданскоВещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Страхил Гошев
18.1.2018 9:30
20161200500230 12.03.2016Въззивно гражданскоИскове по КЗ - чл. 213 от КЗНиколай Грънчаров
18.1.2018 9:30
20171200500469 30.06.2017Въззивно гражданскоИскове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство - 502Страхил Гошев
18.1.2018 9:30
20171200500962 29.11.2017Въззивно гражданскоИск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение - 212Величка Борилова
18.1.2018 9:30
20171200500955 27.11.2017Въззивно гражданскоВещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Владимир Ковачев
18.1.2018 9:30
20171200500972 04.12.2017Въззивно гражданскоВЪЗЗИВНИ ДЕЛА- Отмяна на неприсъствено решение - 1500Величка Борилова
18.1.2018 10:00
20141200900093 01.08.2014Търговскочл.647 ал.1 и т.3 от ТЗ за 22 740 лв. - 21120Анета Илинска
18.1.2018 10:30
20171200500933 21.11.2017Въззивно гражданскоДелба - 501Николай Грънчаров
18.1.2018 11:00
20171200900121 26.09.2017ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Величка Борилова
18.1.2018 14:00
20171200900080 16.06.2017ТърговскоИск за прекратяване на ТД по съдебен ред - 2800Емилия Топалова
18.1.2018 14:00
20161200900046 24.02.2016Търговскочл.19 ал.3 от ЗЗД за 399 960 лв. - 213Емилия Топалова
18.1.2018 14:30
20171200900061 16.05.2017ТърговскоИскове по Закона за авторското право и сродните му права - 22110Емилия Топалова
22.1.2018 13:30
20171200900060 16.05.2017ТърговскоИскове по Закона за авторското право и сродните му права - 22110Владимир Ковачев
22.1.2018 14:00
20171200900118 12.09.2017ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Николай Грънчаров
22.1.2018 14:00
20161200500461 09.06.2016Въззивно гражданскоЧЛ. 79 ОТ ЗЗД - 214Владимир Ковачев
22.1.2018 15:30
20171200900059 16.05.2017Търговско"Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

" - 2100
Николай Грънчаров
23.1.2018 9:00
20171200500918 17.11.2017Въззивно гражданскоИскове за обезщетение по чл. 200 КТ - 702Миглена Йовкова
23.1.2018 9:00
20171200500941 23.11.2017Въззивно гражданскоИскове, основани на неоснователно обогатяване - 206Надя Узунова
23.1.2018 9:00
20171200500911 16.11.2017Въззивно частно гражд.ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители - 1600Миглена Йовкова
23.1.2018 11:00
20171200900072 29.05.2017ТърговскоИск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН - 21130Миглена Йовкова
23.1.2018 11:00
20131200100103 26.02.2013Търговскочл. 625 и сл. от ТЗ - 0500Миглена Йовкова
23.1.2018 14:00
20171200100132 19.05.2017Гражд. I инстанцияПавлов иск - 211Катя Бельова
23.1.2018 14:00
20171200100176 12.07.2017Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Миглена Йовкова
24.1.2018
20171200100237 05.09.2017Гражд. I инстанцияИскове по ЗОПДНПИ - 218Атанас Иванов
24.1.2018 14:30
20161200900273 28.12.2016ТърговскоИск за отмяна на решение на общото събрание на сдружение - 21500Атанас Иванов
24.1.2018 15:00
20171200900105 08.08.2017ТърговскоИск за обезщетение за вреди, причинени от членове на управителен орган на ТД - 2900Атанас Иванов
24.1.2018 15:15
20171200900052 03.05.2017ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Атанас Иванов
25.1.2018 9:00
20171200500930 21.11.2017Въззивно гражданскоИскове за имуществена отговорност на работника/служителя - 705Емилия Топалова
25.1.2018 9:00
20171200500865 06.11.2017Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Страхил Гошев
25.1.2018 9:00
20171200500953 27.11.2017Въззивно гражданскоИскове по КЗ - 217Страхил Гошев
25.1.2018 9:00
20171200500788 12.10.2017Въззивно гражданскоИскове за обезщетение по чл. 200 КТ - 702Димитър Демирев
25.1.2018 9:30
20171200500920 17.11.2017Въззивно гражданскоВещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Атанас Иванов
25.1.2018 9:30
20171200500931 21.11.2017Въззивно гражданскоИскове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС - 305Николай Грънчаров
25.1.2018 9:30
20171200500968 30.11.2017Въззивно гражданскоИскове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” - 706Атанас Иванов
25.1.2018 10:00
20171200100171 06.07.2017Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Анета Илинска
25.1.2018 10:30
20171200500209 03.04.2017Въззивно гражданскоИск за недействителност на разпореждане с наследство - 505Николай Грънчаров
25.1.2018 11:00
20131200100043 21.01.2013Гражд. I инстанциячл. 274,ал.1,н.1 от КЗ/ иск за 112 733,54 лв./ - 2100Анета Илинска
25.1.2018 11:40
20151200900114 12.08.2015ТърговскоЧЛ. 694 от ТЗ - 21130Анета Илинска
25.1.2018 13:30
20171200100146 02.06.2017Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Надя Узунова
29.1.2018 13:30
20171200900041 04.04.2017ТърговскоДруги търговски дела - 22900Румяна Бакалова
29.1.2018 14:00
20161200900070 28.03.2016ТърговскоЧЛ. 422, АЛ. 1 ОТ ГПК - 604Румяна Бакалова
30.1.2018 9:00
20171200500932 21.11.2017Въззивно гражданскоИск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение - 214Миглена Йовкова
30.1.2018 9:00
20171200500969 01.12.2017Въззивно гражданскоИск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение - 214Надя Узунова
30.1.2018 9:00
20171200500994 11.12.2017Въззивно гражданскоИскове за трудово възнаграждение - 701Миглена Йовкова
30.1.2018 11:00
20171200900090 06.07.2017ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Миглена Йовкова
30.1.2018 13:30
20171200100154 16.06.2017Гражд. I инстанцияИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Миглена Йовкова
31.1.2018 14:00
20161200100206 28.07.2016Гражд. I инстанцияИскове за недействителност на гражданско-правни сделки - 209Величка Борилова
31.1.2018 14:00
20171200100126 16.05.2017Гражд. I инстанциячл.5 от ЗЛС  - 110Петър Узунов
31.1.2018 14:30
20161200100224 26.08.2016Гражд. I инстанцияУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт - 602Величка Борилова

Обща информация
Справки по дела
Новини/ Обяви/ Съобщения
Галерия
Календар на събитията
Януари 2018
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Automatic translation
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Контакти
Адрес:
гр. Благоевград
пощенски код 2700
пл. Васил Левски №1

Телефони:

Регистратура 073 889835

/за справки по дела/

Гражданско деловодство

073 889807
Наказателно деловодство

073 889856


Съдебен администратор

073 889865

Дежурен призовкар

073 8896403


Факс:

Адм. секретар 073 830396


Електронна поща:

blagoevgrad-os@justice.bg

Сигнали за корупция:

osblg.corruption@gmail.com


Публични продажби
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията