>
          ВЧНД 207/2018 г. с обвиняем Ю.Р.Р. и ВНАХД 208/2018 г., насрочени на 22.05.2018 г. от 14:30 часа                  От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията на ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.              Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона                                               
График на заседанията

Насрочени наказателни дела за периода 01.05.2018 - 31.05.2018Дата на заседание
Номер и дата на образуване на делото
Вид дело и първоинстанционен съд
Шифър и предмет на делото
Съдия докладчик
2.5.2018 9:30
20161200200152 от 15.03.2016Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград706 чл. 196А; ВР. С ЧЛ. 196; АЛ.2; ВР. ЧЛ. 195; АЛ.2 ВР. ЧЛ. 19; АЛ.1; ВР.ЧЛ. 20.АЛ.2; ВР. ЧЛ. 29; АЛ.1 б; "а" от нк във вр. с чл. 339; ал.1 от нкПетър Пандев
2.5.2018 14:00
20181200200257 от 20.04Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2200 Производство по ЗЕЕЗАПетър Пандев
3.5.2018 9:30
20181200200079 от 31.01Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград715 Длъжностно присвояване в особено големи размери; представляващо особено тежък случайИво Харамлийски
3.5.2018 10:00
20181200200271 от 27.04Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаАтанаска Китипова
3.5.2018 11:00
20181200200197 от 30.03Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2200 Производство по ЗЕЕЗАИво Харамлийски
3.5.2018 14:30
20181200600174 от 24.04Въззивно административно наказателно Районен Съд - Разлог94360 Производство по УБДХРосица Бункова
3.5.2018 14:30
20181200600179 от 27.04Въззивно частно нак.дело Районен съд - Благоевград8020 Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗАРосица Бункова
4.5.2018 9:30
20171200600270 от 13.06.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Гоце Делчев50424 чл.149 от НКПетър Пандев
4.5.2018 9:30
20171200600261 от 09.06.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич50702 Квалифицирани състави на кражбаТатяна Андонова
4.5.2018 9:30
20171200600485 от 29.11.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50701 КражбаТатяна Андонова
4.5.2018 10:00
20171200600509 от 15.12.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50302 Средна телесна повредаПетър Пандев
4.5.2018 10:00
20181200600050 от 02.02Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански50429 Квалифицирани състави на изнасилване (чл. 152 ал. 2 НК)Страхил Гошев
4.5.2018 10:00
20171200200545 от 17.10.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1315 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаиАтанаска Китипова
4.5.2018 10:00
20181200600165 от 18.04Въззивно частно нак.дело Районен Съд - Разлог7150 Производство по предложение за принудителни медицински мерки по чл. 89 от НКСтрахил Гошев
4.5.2018 10:30
20171200600496 от 05.12.2017Въззивно нак. частен хар-р Районен Съд - Петрич6030 Лека телесна повредаПетър Пандев
8.5.2018 10:30
20171200200139 от 17.03.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1315 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаиРосица Бункова
9.5.2018 9:30
20171200200511 от 03.10.2017Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2310 Производство по чл. 451 от НПКПетър Пандев
9.5.2018 10:00
20161200200458 от 16.09.2016Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград202 Квалифицирани състави на убийствоДиана Узунова
9.5.2018 10:30
20181200200183 от 19.03Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград201 Убийство по чл.115 НКПетър Пандев
9.5.2018 13:30
20181200600122 от 22.03Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50604 Неплащане на издръжкаАтанаска Китипова
9.5.2018 13:30
20171200600471 от 20.11.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50702 Квалифицирани състави на кражбаАтанаска Китипова
9.5.2018 13:30
20181200600095 от 02.03Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50723 ИзмамаРосица Бункова
9.5.2018 13:30
20181200600172 от 23.04Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански50814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролАтанас Маскръчки
9.5.2018 14:00
20181200600131 от 28.03Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Гоце Делчев51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на

наркотични вещества
Иво Харамлийски
9.5.2018 14:00
20181200600162 от 17.04Въззивно частно нак.дело Районен Съд - Сандански7300 Други въззивни частни наказателни дела, други производства по Глава ХХІІ НПККрасимир Аршинков
9.5.2018 14:00
20181200600163 от 17.04Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Красимир Аршинков
9.5.2018 14:30
20181200200135 от 26.02Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2560 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФСРосица Бункова
9.5.2018 14:30
20181200600114 от 16.03Въззивно частно нак.дело Районен Съд - Петрич7150 Производство по предложение за принудителни медицински мерки по чл. 89 от НКРосица Бункова
9.5.2018 15:00
20171200600493 от 01.12.2017Въззивно нак. частен хар-р Районен Съд - Сандански6020 Клевета и квалифицирана клеветаИво Харамлийски
9.5.2018 15:00
20181200600017 от 11.01Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански51007 Ползване на неистински или преправен документРосица Бункова
10.5.2018 10:00
20181200200193 от 28.03Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаИво Харамлийски
11.5.2018 9:00
20171200600175 от 26.04.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански50724 Квалифицирани състави на измамаИлияна Стоилова
11.5.2018 9:30
20181200600019 от 11.01Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50811 Престъпления против кредиторитеДимитър Демирев
11.5.2018 9:30
20181200600120 от 21.03Въззивно частно нак.дело Районен съд - Благоевград7010 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Димитър Демирев
11.5.2018 9:30
20181200600068 от 20.02Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич51335 Основен състав на отглеждане на растения с цел производство на наркотични веществаПетър Пандев
11.5.2018 9:30
20181200600111 от 15.03Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански50302 Средна телесна повредаСтрахил Гошев
11.5.2018 9:30
20181200600157 от 12.04Въззивно частно нак.дело Районен Съд - Сандански7010 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Димитър Демирев
11.5.2018 10:00
20181200600117 от 19.03Въззивно частно нак.дело Районен съд - Благоевград7300 Други въззивни частни наказателни дела, други производства по Глава ХХІІ НПКТатяна Андонова
11.5.2018 10:00
20181200600126 от 23.03Въззивно нак. частен хар-р Районен съд - Благоевград6030 Лека телесна повредаИлияна Стоилова
11.5.2018 10:00
20181200600132 от 28.03Въззивно частно нак.дело РС Сандански7210 Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПКПетър Пандев
11.5.2018 10:00
20181200600124 от 22.03Въззивно административно наказателно Районен съд - Благоевград94350 Производства по приложението на чл.78а НКПетър Пандев
11.5.2018 10:00
20181200200103 от 06.02Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград933 Квалифицирани състави на подупДиана Узунова
11.5.2018 13:00
20181200200142 от 01.03Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаДиана Узунова
14.5.2018 9:30
20181200200231 от 10.04Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаАтанаска Китипова
14.5.2018 10:00
20171200200393 от 13.07.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград803 Безстопанственост в особено големи размери; представляваща особено тежък случайТатяна Андонова
14.5.2018 10:30
20181200200190 от 27.03Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2400 Производство по молби за реабилитацияАтанаска Китипова
15.5.2018 10:00
20181200200230 от 10.04Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаДиана Узунова
15.5.2018 10:30
20181200200194 от 29.03Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2400 Производство по молби за реабилитацияРосица Бункова
15.5.2018 13:30
20171200200139 от 17.03.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1315 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаиРосица Бункова
16.5.2018 9:30
20181200200069 от 26.01Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград804 Сключване на неизгодна сделка в това число и квалифициран съставВеличка Пандева
16.5.2018 9:30
20181200200187 от 20.03Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград827 Придобиване или прокарване в обръщение на подправени парични знаци или платежни инструментиИлияна Стоилова
16.5.2018 10:00
20171200200372 от 03.07.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград210 Лишаване от живот при професионална непредпазливостПетър Пандев
16.5.2018 10:30
20171200200070 от 13.02.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград830 Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведенияПетър Пандев
16.5.2018 13:30
20181200600123 от 22.03Въззивно административно наказателно Районен Съд - Гоце Делчев94350 Производства по приложението на чл.78а НККрасимир Аршинков
16.5.2018 13:30
20181200600123 от 22.03Въззивно административно наказателно Районен Съд - Гоце Делчев94350 Производства по приложението на чл.78а НККрасимир Аршинков
16.5.2018 13:30
20181200600055 от 06.02Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич51318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Диана Узунова
16.5.2018 13:30
20171200600431 от 24.10.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50728 Документна измама в големи размери или представляваща опасен рецидивАтанаска Китипова
16.5.2018 13:30
20181200600139 от 02.04Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50739 Вещно укривателствоАтанас Маскръчки
16.5.2018 13:30
20181200600099 от 07.03Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50723 ИзмамаАтанас Маскръчки
16.5.2018 13:30
20181200600152 от 11.04Въззивно частно нак.дело Районен съд - Благоевград7010 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Атанас Маскръчки
16.5.2018 13:30
20181200600153 от 11.04Въззивно административно наказателно Районен съд - Благоевград94350 Производства по приложението на чл.78а НКРосица Бункова
16.5.2018 14:00
20181200600046 от 31.01Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Росица Бункова
16.5.2018 14:00
20181200600160 от 13.04Въззивно частно нак.дело Районен Съд - Сандански7210 Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПКДиана Узунова
16.5.2018 15:00
20181200600127 от 26.03Въззивно частно нак.дело Районен Съд - Разлог7210 Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПКАтанаска Китипова
16.5.2018 15:00
20181200600079 от 22.02Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич51318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Атанаска Китипова
16.5.2018 15:00
20181200600003 от 04.01Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50302 Средна телесна повредаРосица Бункова
17.5.2018 10:00
20181200200133 от 23.02Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград830 Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведенияИво Харамлийски
18.5.2018 9:00
20181200600137 от 30.03Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич51007 Ползване на неистински или преправен документВеличка Пандева
18.5.2018 9:30
20181200600016 от 10.01Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански51318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен редТатяна Андонова
18.5.2018 9:30
20171200600468 от 20.11.2017Въззивно частно нак.дело Районен съд - Благоевград7040 Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПКТатяна Андонова
18.5.2018 9:30
20181200600066 от 15.02Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог51333 Състави на придобиване и държане на наркотични веществаТатяна Андонова
18.5.2018 9:30
20171200600372 от 22.08.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич6040 Лека телесна повреда без разстройство на здраветоСтрахил Гошев
18.5.2018 9:30
20181200600067 от 16.02Въззивно нак. частен хар-р Районен съд - Благоевград6020 Клевета и квалифицирана клеветаТатяна Андонова
18.5.2018 9:30
20181200600074 от 20.02Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Гоце Делчев50302 Средна телесна повредаИлияна Стоилова
18.5.2018 10:30
20181200600070 от 20.02Въззивно нак. частен хар-р Районен съд - Благоевград6030 Лека телесна повредаМаргарита Коцева
21.5.2018 10:00
20171200200190 от 03.04.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград932 ПодкупВеличка Пандева
21.5.2018 10:00
20181200200166 от 06.03Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2110 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306; ал. 1; т. 1 НПК)Татяна Андонова
21.5.2018 10:30
20161200200404 от 12.08.2016Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаТатяна Андонова
22.5.2018 10:00
20161200200538 от 31.10.2016Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград834 Извършване по занятие на банкови; застрахователни и други финансови сделки без съответно разрешениеДиана Узунова
22.5.2018 10:00
20171200200592 от 15.11.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград839 Укриване и неплащане на данъчни задължения; вноски за ДОО и здравно осигуряванеАтанаска Китипова
23.5.2018 9:30
20161200200519 от 17.10.2016Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаПетър Пандев
23.5.2018 13:30
20181200600164 от 17.04Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51314 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиАтанаска Китипова
23.5.2018 13:30
20181200600171 от 23.04Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50724 Квалифицирани състави на измамаАтанаска Китипова
25.5.2018 9:30
20181200200088 от 05.02Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1327 Изготвяне на замърсени или заразени храни или питиета с последвала средна; тежка телесна повреда или смъртМаргарита Коцева
28.5.2018 9:30
20181200200134 от 26.02Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград710 Квалифицирани състави на грабеж (чл. 199 ал. 2 НК)Атанаска Китипова
28.5.2018 10:00
20181200200137 от 26.02Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаТатяна Андонова
28.5.2018 10:00
20171200200669 от 22.12.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаКрасимир Аршинков
28.5.2018 10:30
20181200200218 от 05.04Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1315 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаиАтанаска Китипова
30.5.2018 8:30
20181200200006 от 09.01Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград211 Непредпазливо убийство вследствие на умишлено нанесена телесна повредаИлияна Стоилова
30.5.2018 9:30
20181200200069 от 26.01Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград804 Сключване на неизгодна сделка в това число и квалифициран съставВеличка Пандева
30.5.2018 10:00
20171200200668 от 20.12.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград834 Извършване по занятие на банкови; зсатрахователни и други финансови сделки без съответно разрешениеДиана Узунова
30.5.2018 13:30
20181200600140 от 02.04Въззивно нак. частен хар-р Районен съд - Благоевград6030 Лека телесна повредаКрасимир Аршинков
30.5.2018 13:30
20181200600063 от 13.02Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич50301 Тежка телесна повредаКрасимир Аршинков
30.5.2018 13:30
20171200600472 от 20.11.2017Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50305 Квалифицирани състави на телесна повредаДиана Узунова


Насрочени граждански дела за периода 01.05.2018 - 31.05.2018


Дата на заседаниеНомер и дата на образуване на делото
Вид дело и първоинстанционен съд
Предмет и шифър на делотоСъдия докладчик
2.5.2018 13:30
20171200900102 04.08.2017ТърговскоПавлов иск - 211Атанас Иванов
2.5.2018 14:00
20171200100119 28.04.2017Гражд. I инстанцияИскове по ЗОПДНПИ - 218Петър Узунов
2.5.2018 14:30
20181200100056 21.03Гражд. I инстанцияИскове по СК- 107Атанас Иванов
2.5.2018 14:30
20181200100085 26.04Гражд. I инстанцияИскове по СК- 107Атанас Иванов
3.5.2018 9:00
20181200500222 02.03Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Страхил Гошев
3.5.2018 9:00
20181200500306 29.03Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Димитър Демирев
3.5.2018 9:00
20181200500296 28.03Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Емилия Топалова
3.5.2018 14:00
20171200900049 25.04.2017ТърговскоИск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН - 21130Емилия Топалова
3.5.2018 14:30
20131200100372 23.08.2013Търговскочл. 625,ал.1 и сл. от ТЗ - 0500Емилия Топалова
8.5.2018 9:00
20181200500268 20.03Въззивно гражданскоИскове за недействителност на правни сделки - 208Миглена Йовкова
8.5.2018 9:00
20181200500276 22.03Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Миглена Йовкова
8.5.2018 9:00
20181200500269 21.03Въззивно гражданскоУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение - 601Надя Узунова
8.5.2018 9:00
20181200500311 02.04Въззивно гражданскоПроизводства по Закона за защита от домашното насилие - 111Надя Узунова
8.5.2018 11:00
20181200900006 12.01ТърговскоИскове по Закона за авторското право и сродните му права - 22110Миглена Йовкова
8.5.2018 13:30
20101200100488 19.11.2010Търговско333чл. 625 от ТЗ - 0500Катя Бельова
8.5.2018 14:00
20171200100255 16.10.2017Гражд. I инстанцияИскове по ЗОПДНПИ - 218Катя Бельова
8.5.2018 14:15
20171200900139 30.10.2017ТърговскоИскове по Закона за авторското право и сродните му права - 22110Катя Бельова
9.5.2018
20171200900125 04.10.2017ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Петър Узунов
9.5.2018 14:00
20161200100224 26.08.2016Гражд. I инстанцияУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт - 602Величка Борилова
10.5.2018 9:30
20181200500204 28.02Въззивно гражданскоИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Атанас Иванов
10.5.2018 9:30
20181200500327 11.04Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Владимир Ковачев
10.5.2018 10:00
20171200500209 03.04.2017Въззивно гражданскоИск за недействителност на разпореждане с наследство - 505Николай Грънчаров
10.5.2018 10:00
20181200500172 19.02Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Владимир Ковачев
10.5.2018 10:00
20141200900051 16.05.2014Търговскочл.625 от ТЗ - 0500Анета Илинска
10.5.2018 11:00
20161200100405 30.11.2016Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт - 203Петър Узунов
10.5.2018 11:00
20171200900118 12.09.2017ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Николай Грънчаров
10.5.2018 11:30
20171200100139 29.05.2017Гражд. I инстанциячл.5 от ЗЛС вр. с чл.336 от ГПК - 110Анета Илинска
10.5.2018 14:00
20181200100003 03.01Гражд. I инстанциячл.5 от ЗЛС вр. с чл.336 от ГПК - 110Анета Илинска
10.5.2018 15:00
20181200100080 20.04Гражд. I инстанцияИскове по СК - 107Анета Илинска
11.5.2018 13:30
20171200100305 22.12.2017Гражд. I инстанцияВещни искове - 301Владимир Ковачев
14.5.2018 13:30
20171200100286 17.11.2017Гражд. I инстанцияВещни искове - 301Румяна Бакалова
14.5.2018 14:00
20171200100229 29.08.2017Гражд. I инстанцияИскове, основани на неоснователно обогатяване - 206Николай Грънчаров
14.5.2018 14:30
20171200100256 12.10.2017Гражд. I инстанцияИск за обявяване на предварителен договор за окончателен - 213Румяна Бакалова
15.5.2018 9:00
20181200500147 14.02Въззивно гражданскоИскове по КЗ - 217Румяна Бакалова
15.5.2018 9:30
20181200500315 03.04Въззивно гражданскоИскове по ЗОДОВ - 204Румяна Бакалова
15.5.2018 9:30
20181200500202 26.02Въззивно гражданскоПроизводства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. - 112Миглена Йовкова
15.5.2018 11:00
20171200100154 16.06.2017Гражд. I инстанцияИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Миглена Йовкова
16.5.2018 13:30
20171200900095 20.07.2017ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Атанас Иванов
16.5.2018 14:00
20181200100005 05.01Гражд. I инстанциячл.5 от ЗЛС вр. с чл.336 от ГПК - 110Петър Узунов
16.5.2018 14:00
20171200900025 17.02.2017ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Петър Узунов
16.5.2018 14:00
20171200100272 01.11.2017Гражд. I инстанцияИскове по СК- 106Петър Узунов
17.5.2018 9:00
20181200500131 08.02Въззивно гражданскоИск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение - 214Страхил Гошев
17.5.2018 9:00
20181200500130 08.02Въззивно гражданскоИск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение - 214Петър Узунов
17.5.2018 9:00
20181200500007 02.01Въззивно гражданскоИск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение - 214Емилия Топалова
17.5.2018 9:00
20181200500087 29.01Въззивно гражданскоДелба - 501Петър Узунов
17.5.2018 9:00
20181200500209 01.03Въззивно гражданскоИск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение - 214Петър Узунов
17.5.2018 9:00
20181200500279 22.03Въззивно гражданскоДелба - 501Страхил Гошев
17.5.2018 9:30
20171200100171 06.07.2017Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Анета Илинска
17.5.2018 9:30
20181200500301 28.03Въззивно гражданскоДелба - 501Величка Борилова
17.5.2018 9:30
20181200500295 27.03Въззивно гражданскоИскове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО - 703Величка Борилова
17.5.2018 9:30
20181200500231 09.03Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Атанас Иванов
17.5.2018 10:00
20141200900093 01.08.2014Търговскочл.647 ал.1 и т.3 от ТЗ за 22 740 лв. - 21120Анета Илинска
17.5.2018 10:00
20181200500253 15.03Въззивно гражданскоИскове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС - 305Атанас Иванов
17.5.2018 10:00
20151200900022 18.02.2015Търговскочл.625 от ТЗ - 21110Петър Узунов
17.5.2018 11:00
20171200900138 27.10.2017ТърговскоПавлов иск - 211Величка Борилова
17.5.2018 11:30
20131200100043 21.01.2013Гражд. I инстанциячл. 274,ал.1,н.1 от КЗ/ иск за 112 733,54 лв./ - 2100Анета Илинска
17.5.2018 13:30
20171200100120 05.05.2017Гражд. I инстанцияИскове по СК - 106Анета Илинска
17.5.2018 13:30
20181200100013 18.01Гражд. I инстанциячл.5 от ЗЛС вр. с чл.336 от ГПК - 110Надя Узунова
17.5.2018 14:00
20171200100124 11.05.2017Гражд. I инстанцияВещни искове - 301Емилия Топалова
17.5.2018 14:30
20161200900111 27.05.2016Търговскочл.422 от ГПК във вр. с чл.415 ал.1 от ГПК за 49 909,54 лв. - 604Емилия Топалова
17.5.2018 14:30
20161200900111 27.05.2016Търговскочл.422 от ГПК във вр. с чл.415 ал.1 от ГПК за 49 909,54 лв. - 604Емилия Топалова
21.5.2018 13:30
20141200900087 21.07.2014Търговскочл.625 от ТЗ - 0500Владимир Ковачев
21.5.2018 14:00
20131200100236 05.06.2013Търговскочл.625 от ТЗ - 0500Владимир Ковачев
21.5.2018 14:00
20171200900157 01.12.2017ТърговскоИскове, основани на неоснователно обогатяване - 206Николай Грънчаров
21.5.2018 15:30
20131200100314 17.07.2013ТърговскоЧЛ. 625 ОТ ТЗ - 0500Николай Грънчаров
22.5.2018 9:30
20181200500190 22.02Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Катя Бельова
22.5.2018 9:40
20181200500066 22.01Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Анета Илинска
22.5.2018 13:30
20181200100026 19.02Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Катя Бельова
22.5.2018 14:00
20171200100030 20.02.2017Гражд. I инстанцияВещни искове - 301Катя Бельова
23.5.2018 14:00
20181200900018 29.01ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Петър Узунов
23.5.2018 14:00
20171200100262 17.10.2017Гражд. I инстанцияИскове за недействителност на гражданско-правни сделки - 209Петър Узунов
23.5.2018 14:30
20171200900094 17.07.2017ТърговскоОблигационни искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до договор, едностранна сделка или колективни права - 211Величка Борилова
25.5.2018 9:00
20181200500369 26.04Въззивно гражданскоИскове по СК - 105Миглена Йовкова
28.5.2018 13:00
20171200100062 01.03.2017Гражд. I инстанцияИскове по ЗОДОВ - 204Николай Грънчаров
28.5.2018 13:30
20161200900240 31.10.2016ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Владимир Ковачев
28.5.2018 14:00
20171200900051 26.04.2017ТърговскоИск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН - 21130Николай Грънчаров
29.5.2018 9:00
20181200500329 11.04Въззивно гражданскоИскове по КЗ - 217Румяна Бакалова
29.5.2018 9:00
20181200500334 16.04Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Надя Узунова
29.5.2018 9:00
20181200500210 01.03Въззивно гражданскоИск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение - 214Миглена Йовкова
29.5.2018 9:30
20181200500307 30.03Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Лилия Масева
29.5.2018 9:30
20181200500330 11.04Въззивно гражданскоИскове по ЗОДОВ - 204Анета Илинска
29.5.2018 9:30
20181200500358 23.04Въззивно гражданскоПроизводства по Закона за защита от домашното насилие - 111Лилия Масева
29.5.2018 11:00
20171200900158 04.12.2017ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Миглена Йовкова
29.5.2018 14:00
20181200100036 02.03Гражд. I инстанциячл.5 от ЗЛС вр. с чл.336 от ГПК - 110Лилия Масева
29.5.2018 14:00
20171200501003 15.12.2017Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Надя Узунова
29.5.2018 14:30
20161200100191 15.07.2016Гражд. I инстанциячл.74 ал.2 от ЗОПДНПИ за 534 589,66 лв. - 218Катя Бельова
29.5.2018 14:30
20181200100032 27.02Гражд. I инстанцияИскове по ЗОДОВ - 204Лилия Масева
30.5.2018 13:30
20181200900015 19.01ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Атанас Иванов
31.5.2018 9:00
20181200500310 02.04Въззивно гражданскоДруги искове по СК - 104Емилия Топалова
31.5.2018 9:00
20181200500331 12.04Въззивно гражданскоИскове по ЗОДОВ - 204Страхил Гошев
31.5.2018 9:00
20181200500376 27.04Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Димитър Демирев
31.5.2018 9:30
20181200500356 20.04Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Величка Борилова
31.5.2018 9:30
20181200500352 20.04Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Величка Борилова
31.5.2018 10:00
20161200100206 28.07.2016Гражд. I инстанцияИскове за недействителност на гражданско-правни сделки - 209Величка Борилова
31.5.2018 11:00
20131200100043 21.01.2013Гражд. I инстанциячл. 274,ал.1,н.1 от КЗ/ иск за 112 733,54 лв./ - 2100Анета Илинска
31.5.2018 13:30
20171200100249 03.10.2017Гражд. I инстанцияПавлов иск - 211Надя Узунова
31.5.2018 14:00
20171200100304 21.12.2017Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Емилия Топалова
31.5.2018 14:00
20161200100209 28.07.2016Гражд. I инстанцияИскове за недействителност на гражданско-правни сделки - 209Емилия Топалова
31.5.2018 14:00
20151200900122 17.08.2015ТърговскоЧЛ. 647,АЛ.1, Т.3 ОТ ТЗ, ЧЛ. 108 ОТ ТЗ - 209Надя Узунова

Обща информация
Справки по дела
Новини/ Обяви/ Съобщения
Галерия
Календар на събитията
Май 2018
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Automatic translation
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Контакти
Адрес:
гр. Благоевград
пощенски код 2700
пл. Васил Левски №1

Телефони:

Регистратура 073 889835

/за справки по дела/

Гражданско деловодство

073 889807
Наказателно деловодство

073 889856


Съдебен администратор

073 889865

Дежурен призовкар

073 8896403


Факс:

Адм. секретар 073 830396


Електронна поща:

blagoevgrad-os@justice.bg

Сигнали за корупция:

osblg.corruption@gmail.com


Публични продажби
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията