>
                ВЧНД № 167/2019 г. по описа на Окръжен съд Благоевград с обвиняем И.Х.Я., насрочено на 23.04.2019 г. от 14,30 часа и ВЧНД № 169/2019 г. по описа на Окръжен съд Благоевград с обвиняем П.И.М., насрочено на 23.04.2019 г. от 14.30 часа                                                                Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона              От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията по 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.                                 
Семинари и обучения

В този раздел се публукуват материали от семинари и обучения на съдиите и има за цел:
.
 • Повишаване квалификацията на съдиите;
 • Уеднаквяване на практиката в Благоевградския съдебен регион.

 • На 02.12.2016 г. в хотел „Регнум” – гр. Банско се проведе Зонално съвещание на съдиите от съдебния район на Апелативен съд – гр. София
  На 27.11.2015 г. от 10.00 часа ще се проведе семинар на тема "Производство за налагане на мерки за защита от домашното насилие" - лектор Геновева Тишева

  На 29.05.2015 г. от 10.00 часа в Конферентната зала на Съдебна палата Благоевград ще се проведе семинар, финансиран от НИП за съдии и съдебни служители на тема "Съдебна етика" - лектор Антони Гълъбов.
  На 24.04.2015 г. от 10.00 часа ще се проведе семинар на тема "Доказателства и доказателствени средства в наказателния процес" с лектор съдия Шекерджиев.На 27.02.2015 г. - Дискусия на тема "Мотивиране на съдебните актове по ГПК" - лектор Атанас Кобуров - съдия РС Петрич
  Календар на събитията
  Април 2019
  Su
  Mo
  Tu
  We
  Th
  Fr
  Sa
  1
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  13
  14
  15
  17
  20
  21
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Анкета
  Анкети-резултати
  Търсене
  Търсене в сайта
  Automatic translation
  Център по медиация
  Контакти
  Адрес:
  гр. Благоевград
  пощенски код 2700
  пл. Васил Левски №1

  Телефони:

  Регистратура 073 889835

  /за справки по дела/

  Гражданско деловодство

  073 889807
  Наказателно деловодство

  073 889856


  Съдебен администратор

  073 889865

  Дежурен призовкар

  073 8896403


  Факс:

  Адм. секретар 073 830396


  Електронна поща:

  blagoevgrad-os@justice.bg

  Сигнали за корупция:

  osblg.corruption@gmail.com


  Брояч на посещенията