>
   От 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес: https://blagoevgrad-os.justice.bg                      Окръжният съд в Благоевград е на първо място по прозрачност в страната в класация на Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини".                                                                                                                                                                                                  Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона              От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията по 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.                                 
Семинари и обучения

В този раздел се публукуват материали от семинари и обучения на съдиите и има за цел:
.
 • Повишаване квалификацията на съдиите;
 • Уеднаквяване на практиката в Благоевградския съдебен регион.

 • На 02.12.2016 г. в хотел „Регнум” – гр. Банско се проведе Зонално съвещание на съдиите от съдебния район на Апелативен съд – гр. София
  На 27.11.2015 г. от 10.00 часа ще се проведе семинар на тема "Производство за налагане на мерки за защита от домашното насилие" - лектор Геновева Тишева

  На 29.05.2015 г. от 10.00 часа в Конферентната зала на Съдебна палата Благоевград ще се проведе семинар, финансиран от НИП за съдии и съдебни служители на тема "Съдебна етика" - лектор Антони Гълъбов.
  На 24.04.2015 г. от 10.00 часа ще се проведе семинар на тема "Доказателства и доказателствени средства в наказателния процес" с лектор съдия Шекерджиев.На 27.02.2015 г. - Дискусия на тема "Мотивиране на съдебните актове по ГПК" - лектор Атанас Кобуров - съдия РС Петрич
  Календар на събитията
  No calendar found.
  Анкета
  Анкети-резултати
  Търсене
  Търсене в сайта
  Automatic translation
  Център по медиация
  Брояч на посещенията