>
   От 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес: https://blagoevgrad-os.justice.bg                      Окръжният съд в Благоевград е на първо място по прозрачност в страната в класация на Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини".                                                                                                                                                                                                  Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона              От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията по 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.                                 
ПРАВНА ПОМОЩ

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ
Националната телефонна линия за правна помощ е телефонен номер, на който всеки гражданин може да получи безплатен правен съвет от квалифициран юрист. Гражданите заплащат единствено цената на телефонния разговор.
Национален телефон за правна помощ - 0700 18 250

ЦЕНТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В ГР. ВИДИН И ГР. СЛИВЕН
В двата Центъра за правна помощ гражданите могат да получат безплатна правна консултация на място. Консултации се дават след предварително уговорен час по телефона.
Контакти на центрове за правна помощ:
гр. Видин - ул. Цар Александър II, №19, ет.6, тел. 0877 08 85 22
гр. Сливен - ул. Великокняжевска, №6, тел. 0877 62 26 65


Три въпроса и три отговора за безплатна правна помощ по граждански дела
Hide details for 1. Какво представлява безплатната правна помощ? 1. Какво представлява безплатната правна помощ?

От 2006 година в България действа Законът за правната помощ, който се отнася и до правната помощ по граждански дела - такива са: трудовите, брачните, имуществените (спорове за собственост, наеми, заплащане на услуги, издръжка) и много други. Всички тези дела се разглеждат по специален ред, поради което, за добрата защита на Вашите права, е необходимо да се обърнете към адвокат. Правото на правна помощ по граждански дела Ви дава възможност да получите безплатна помощ от адвокат, който:

  • Ще Ви консултира относно най-подходящия начин за разрешаването на Вашия правен проблем.
  • Ще подготви документите за завеждане на дело в съда, когато прецени, че това е необходимо.

Ако вече сте подали молба до съда или срещу Вас е подадена такава, адвокатът ще Ви представлява и защитава по делото.
  • Важно е да знаете, че дори да не сте поискали да Ви се предостави безплатна правна помощ преди завеждане на делото, това не Ви лишава от правото на безплатно адвокатско представителство пред съда.
Show details for 2. Кой има право на безплатна правна помощ? 2. Кой има право на безплатна правна помощ?
Show details for З.Как може да бъде получена безплатна правна помощ?З.Как може да бъде получена безплатна правна помощ?
Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
Декември 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията