>
   От 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес: https://blagoevgrad-os.justice.bg                      Със заповед на Председателя на Окръжен съд достъпът до Съдебната палата-Благоевград е ограничен                                                                                                                                                                                                                                                             
ПРАВНА ПОМОЩ

Уважаеми потребители,
уведомяваме Ви, че от 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес:
https://blagoevgrad-os.justice.bg
Информацията на настоящата интернет страница е актуална към 30.11.2019 г.


НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ
Националната телефонна линия за правна помощ е телефонен номер, на който всеки гражданин може да получи безплатен правен съвет от квалифициран юрист. Гражданите заплащат единствено цената на телефонния разговор.
Национален телефон за правна помощ - 0700 18 250

ЦЕНТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В ГР. ВИДИН И ГР. СЛИВЕН
В двата Центъра за правна помощ гражданите могат да получат безплатна правна консултация на място. Консултации се дават след предварително уговорен час по телефона.
Контакти на центрове за правна помощ:
гр. Видин - ул. Цар Александър II, №19, ет.6, тел. 0877 08 85 22
гр. Сливен - ул. Великокняжевска, №6, тел. 0877 62 26 65


Три въпроса и три отговора за безплатна правна помощ по граждански дела
Hide details for 1. Какво представлява безплатната правна помощ? 1. Какво представлява безплатната правна помощ?

От 2006 година в България действа Законът за правната помощ, който се отнася и до правната помощ по граждански дела - такива са: трудовите, брачните, имуществените (спорове за собственост, наеми, заплащане на услуги, издръжка) и много други. Всички тези дела се разглеждат по специален ред, поради което, за добрата защита на Вашите права, е необходимо да се обърнете към адвокат. Правото на правна помощ по граждански дела Ви дава възможност да получите безплатна помощ от адвокат, който:

  • Ще Ви консултира относно най-подходящия начин за разрешаването на Вашия правен проблем.
  • Ще подготви документите за завеждане на дело в съда, когато прецени, че това е необходимо.

Ако вече сте подали молба до съда или срещу Вас е подадена такава, адвокатът ще Ви представлява и защитава по делото.
  • Важно е да знаете, че дори да не сте поискали да Ви се предостави безплатна правна помощ преди завеждане на делото, това не Ви лишава от правото на безплатно адвокатско представителство пред съда.
Show details for 2. Кой има право на безплатна правна помощ? 2. Кой има право на безплатна правна помощ?
Hide details for З.Как може да бъде получена безплатна правна помощ?З.Как може да бъде получена безплатна правна помощ?
  • За да получите безплатна правна помощ, трябва да подадете молба. Молбата можете да напишете сами. В нея трябва да посочите само тези обстоятелства, които имат значение за правото Ви на безплатна правна помощ (ние вече Ви ги посочихме).
  • Когато още няма заведено дело, молбата си трябва да адресирате до Председателя на НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ Когато вече има заведено дело, молбата си трябва да отправите до съда, пред който се води делото.
  • Важно е да знаете, че трябва да докажете това, което сте посочили във Вашата молба, като представите съответните документи, като: заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане", ако получавате месечни социални помощи; удостоверение от Бюрото по труда, че сте регистриран като безработен; декларация за семейно и имуществено състояние (която можете да намерите и в съда) и др.
  • При вече заведено дело, съдът ще Ви укаже, че имате право на безплатна правна помощ, затова внимателно четете всички съобщения, които получавате. В тях има определени срокове, които задължително трябва да спазите.
  • Важно е да знаете, че Вие можете да изберете и посочите адвоката, който искате да Ви консултира и представлява пред съда. Необходимо е той да е вписан в Националния регистър за правна помощ, който се води в Националното бюро за правна помощ.
Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
No calendar found.
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията