>
 Окръжният съд в Благоевград е на първо място по прозрачност в страната в класация на Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини".                                                                                                                                                                                                                          Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона              От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията по 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.                                 
Вътрешни правила

Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове в интернет страницата на Окръжен съд гр. Благоевград
Вътрешни правила на Комисията по професионална етика
Вътрешни правила за вещите лица
Eтичен кодекс на съдиите
Eтичен кодекс на съдебните служители
Вътрешни правила за подбор на съдебни служители
Медийна стратегия
План с мерки за отстраняване на проблемите при движението на делата
Правила достъп на граждани с увреждания
Вътрешни правила за осигуряване достъп до обществена информация
Правила за изпращане на съобщения по електронна поща
Вътрешни правила за случайното разпределение на делата
Политика за използване на информационните технологии в съда
Вътрешни правила за работата на съдебните заседатели
Вътрешни правила за трудовите досиета
Вътрешни правила -входящо-изходяща поща
Стратегия за управление на риска
Вътрешни правила при сигнал за взривно устройство
Вътрешни правила по ЗЗКИ
Вътрешни правила за реда за запознаване с делата, издаване на съдебни удостоверения, преписи, копия и извлечения от приложените към делата книжа
Правилник за работата на Медиационен център-Благоевград
Приложения към Правилника за работата на Медиационния център
Вътрешни правила по сканиране на съдебни книжа в Окръжен съд гр. Благоевград
Вътрешни правила за архивиране в Окръжен съд гр. Благоевград
Правила за събиране на съдебни вземания
Правила за ползване на Адвокатската стая в Съдебна палата-Благоевград
Правила за организацията на работата на съдебните помощници в Окръжен съд Благоевград
Вътрешни правила за организацията на Общото събрание
Правила за натоверността на адм.ръководители
Правилник за вътрешния трудов ред
Вътешни правила по чл. 47 ал.6 ГПК

Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
Ноември 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
5
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията