>
   От 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес: https://blagoevgrad-os.justice.bg                      Със заповед на Председателя на Окръжен съд достъпът до Съдебната палата-Благоевград е ограничен                                                                                                                                                                                                                                                             
Вътрешни правила

Уважаеми потребители,
уведомяваме Ви, че от 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес:
https://blagoevgrad-os.justice.bg
Информацията на настоящата интернет страница е актуална към 30.11.2019 г.


Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове в интернет страницата на Окръжен съд гр. Благоевград
Вътрешни правила на Комисията по професионална етика
Вътрешни правила за вещите лица
Eтичен кодекс на съдиите
Eтичен кодекс на съдебните служители
Вътрешни правила за подбор на съдебни служители
Медийна стратегия
План с мерки за отстраняване на проблемите при движението на делата
Правила достъп на граждани с увреждания
Вътрешни правила за осигуряване достъп до обществена информация
Правила за изпращане на съобщения по електронна поща
Вътрешни правила за случайното разпределение на делата
Политика за използване на информационните технологии в съда
Вътрешни правила за работата на съдебните заседатели
Вътрешни правила за трудовите досиета
Вътрешни правила -входящо-изходяща поща
Стратегия за управление на риска
Вътрешни правила при сигнал за взривно устройство
Вътрешни правила по ЗЗКИ
Вътрешни правила за реда за запознаване с делата, издаване на съдебни удостоверения, преписи, копия и извлечения от приложените към делата книжа
Правилник за работата на Медиационен център-Благоевград
Приложения към Правилника за работата на Медиационния център
Вътрешни правила по сканиране на съдебни книжа в Окръжен съд гр. Благоевград
Вътрешни правила за архивиране в Окръжен съд гр. Благоевград
Правила за събиране на съдебни вземания
Правила за ползване на Адвокатската стая в Съдебна палата-Благоевград
Правила за организацията на работата на съдебните помощници в Окръжен съд Благоевград
Вътрешни правила за организацията на Общото събрание
Правила за натоверността на адм.ръководители
Правилник за вътрешния трудов ред
Вътешни правила по чл. 47 ал.6 ГПК

Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
No calendar found.
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията