>
   От 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес: https://blagoevgrad-os.justice.bg                      Със заповед на Председателя на Окръжен съд достъпът до Съдебната палата-Благоевград е ограничен                                                                                                                                                                                                                                                             
Наказателни дела

Дата на заседание

Номер и дата на образуване на делото
Вид дело и първоинстанционен  съд
Шифър и предмет на делото
Съдия докладчик
3.2.2020 9:30
20181200200452 от 17.07.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаАтанас Маскръчки
3.2.2020 10:00
20191200200016 от 11.01.2019Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград216 Опит за убийство по чл. 118 НК чл.118 НККрасимир Аршинков
3.2.2020 10:00
20191200200373 от 11.07.2019Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград709 Квалифицирани състави на грабеж (чл. 199 ал. 1 НК)Атанаска Китипова
3.2.2020 12:30
20201200200076 от 03.02Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград3010 Производство по чл. 64 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗААтанаска Китипова
4.2.2020 14:30
20201200200078 от 04.02Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград3030 Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице - чл.149, ал. 8 от НПКИлияна Стоилова
4.2.2020 14:45
20201200200079 от 04.02Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград3030 Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице - чл.149, ал. 8 от НПКИлияна Стоилова
4.2.2020 15:00
20201200200080 от 04.02Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград3030 Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице - чл.149, ал. 8 от НПКИлияна Стоилова
4.2.2020 15:15
20201200200081 от 04.02Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград3030 Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице - чл.149, ал. 8 от НПКИлияна Стоилова
4.2.2020 15:30
20201200200082 от 04.02Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград3030 Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице - чл.149, ал. 8 от НПКИлияна Стоилова
5.2.2020 9:30
20191200200374 от 11.07.2019Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград210 Лишаване от живот при професионална непредпазливостПетър Пандев
5.2.2020 9:30
20191200200521 от 31.10.2019Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаИлияна Стоилова
5.2.2020 9:30
20191200200182 от 21.03.2019Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград307 Лека телесна повреда на съдия; прокурор; следовател; лице от състава на МВ; държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител; митнически и данъчен служителМаргарита Коцева
5.2.2020 10:00
20191200200324 от 12.06.2019Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаВеличка Пандева
5.2.2020 13:30
20191200600303 от 19.07.2019Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Гоце Делчев50734 Квалифицирани състави на рекет (чл.213а, ал.2 НК)Росица Бункова
5.2.2020 13:30
20191200600215 от 28.05.2019Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Гоце Делчев50708 ГрабежРосица Бункова
5.2.2020 13:30
20201200600006 от 08.01Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50740 Унищожаване и поврежданеАтанаска Китипова
5.2.2020 13:30
20201200600013 от 13.01Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50424 Блудство с лице, ненавършило 14 г.Атанаска Китипова
5.2.2020 14:00
20191200600424 от 04.11.2019Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Гоце Делчев51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаИво Харамлийски
5.2.2020 14:00
20191200600481 от 18.12.2019Въззивно административно наказателно Районен съд - Благоевград94350 Производства по приложението на чл.78а НКИво Харамлийски
5.2.2020 14:00
20191200600376 от 27.09.2019Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаАтанаска Китипова
5.2.2020 14:30
20201200200008 от 06.01Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2200 Производство по ЗЕЕЗАРосица Бункова
5.2.2020 14:30
20201200200029 от 15.01Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2560 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФСАтанаска Китипова
5.2.2020 15:00
20201200200091 от 05.02Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград3010 Производство по чл. 64 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗАКрасимир Аршинков
5.2.2020 15:15
20201200200092 от 05.02Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград3010 Производство по чл. 64 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗАКрасимир Аршинков
6.2.2020 9:30
20191200200341 от 21.06.2019Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаИво Харамлийски
6.2.2020 14:00
20201200200077 от 03.02Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград831 Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляраИлияна Стоилова
7.2.2020 9:30
20191200600325 от 06.08.2019Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански51003 Съставяне на официален документ с невярно съдържаниеПетър Пандев
7.2.2020 9:30
20191200600474 от 17.12.2019Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог51318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Петър Пандев
7.2.2020 9:30
20191200600494 от 31.12.2019Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50302 Средна телесна повредаИлияна Стоилова
7.2.2020 9:30
20191200600473 от 16.12.2019Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич51003 Съставяне на официален документ с невярно съдържаниеМаргарита Коцева
7.2.2020 9:30
20201200600005 от 07.01Въззивно административно наказателно Районен съд - Благоевград94350 Производства по приложението на чл.78а НКАспарух Христов
7.2.2020 9:30
20201200600011 от 10.01Въззивно частно нак.дело Районен Съд - Сандански7010 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Татяна Андонова
7.2.2020 9:30
20191200600419 от 30.10.2019Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог51318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Аспарух Христов
7.2.2020 10:00
20191200600403 от 22.10.2019Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Гоце Делчев50814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролАтанас Маскръчки
7.2.2020 10:00
20191200600472 от 13.12.2019Въззивно частно нак.дело Районен съд - Благоевград6020 Клевета и квалифицирана клеветаАтанас Маскръчки
7.2.2020 10:00
20191200200532 от 01.11.2019Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград216 Опит за убийство по чл. 118 НК чл.118 НКДиана Узунова
7.2.2020 10:00
20201200600028 от 23.01Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич50911 Незаконно превеждане през границаМаргарита Коцева
7.2.2020 10:30
20191200600411 от 24.10.2019Въззивно нак. частен хар-р Районен Съд - Гоце Делчев7210 Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПКМаргарита Коцева
10.2.2020 9:30
20181200200183 от 19.03.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград201 Убийство по чл.115 НКАтанас Маскръчки
10.2.2020 10:00
20191200200504 от 18.10.2019Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаКрасимир Аршинков
10.2.2020 10:00
20191200200537 от 05.11.2019Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград201 Убийство по чл.115 НККрасимир Аршинков
10.2.2020 14:30
20191200600379 от 01.10.2019Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролИво Харамлийски
11.2.2020 9:00
20201200200056 от 23.01Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2250 Други частни наказателни делаАтанаска Китипова
11.2.2020 10:00
20181200200426 от 29.06.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград201 Убийство по чл.115 НКДиана Узунова
11.2.2020 10:00
20191200200303 от 04.06.2019Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград202 Квалифицирани състави на убийствоРосица Бункова
11.2.2020 14:30
20201200600049 от 10.02Касац. наказ. адм. х-р Районен Съд - Сандански94360 Производство по УБДХАтанас Маскръчки
12.2.2020 9:00
20201200200096 от 06.02Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаПетър Пандев
12.2.2020 9:30
20191200200129 от 19.02.2019Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград210 Лишаване от живот при професионална непредпазливостВеличка Пандева
12.2.2020 9:30
20191200200503 от 18.10.2019Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта Маргарита Коцева
12.2.2020 9:30
20181200200662 от 15.11.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград210 Лишаване от живот при професионална непредпазливостИлияна Стоилова
12.2.2020 9:30
20201200200102 от 11.02Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаАтанаска Китипова
12.2.2020 11:00
20181200200284 от 09.05.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаПетър Пандев
12.2.2020 13:30
20191200600469 от 12.12.2019Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50419 Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго (чл.144 НК)Красимир Аршинков
12.2.2020 13:30
20191200600243 от 12.06.2019Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролКрасимир Аршинков
12.2.2020 13:30
20191200600470 от 12.12.2019Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50436 Извършване на развратни действия чрез изнудване с използване на интернет информацияРосица Бункова
12.2.2020 13:30
20191200600483 от 19.12.2019Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролРосица Бункова
12.2.2020 13:30
20201200600008 от 08.01Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич51319 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номераДиана Узунова
12.2.2020 13:30
20201200600032 от 27.01Въззивно частно нак.дело Районен Съд - Разлог7150 Производство по предложение за принудителни медицински мерки по чл. 89 от НКДиана Узунова
12.2.2020 13:30
20201200200101 от 11.02Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2560 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФСАтанас Маскръчки
12.2.2020 14:00
20191200600327 от 07.08.2019Въззивно нак. частен хар-р Районен съд - Благоевград6030 Лека телесна повредаАтанаска Китипова
12.2.2020 14:00
20201200600007 от 08.01Въззивно административно наказателно Районен съд - Благоевград94350 Производства по приложението на чл.78а НКРосица Бункова
12.2.2020 14:00
20191200600493 от 31.12.2019Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаИво Харамлийски
12.2.2020 14:30
20201200200041 от 17.01Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2560 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФСРосица Бункова
12.2.2020 15:00
20191200200513 от 25.10.2019Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2560 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФСИво Харамлийски
13.2.2020 10:00
20191200200164 от 08.03.2019Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаРосица Бункова
13.2.2020 14:00
20191200200560 от 19.11.2019Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2560 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФСТатяна Андонова
13.2.2020 14:00
20191200200563 от 19.11.2019Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2560 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФСТатяна Андонова
13.2.2020 14:15
20201200200099 от 07.02Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград„1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаРосица Бункова
14.2.2020 9:30
20201200600012 от 10.01Въззивно административно наказателно Районен Съд - Разлог94350 Производства по приложението на чл.78а НКИлияна Стоилова
14.2.2020 9:30
20201200600010 от 10.01Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански50702 Квалифицирани състави на кражбаАспарух Христов
14.2.2020 9:30
20191200600476 от 17.12.2019Касац. наказ. адм. х-р Районен Съд - Разлог94350 Производства по приложението на чл.78а НКВеличка Пандева
14.2.2020 9:30
20201200600018 от 20.01Въззивно административно наказателно Районен съд - Благоевград94350 Производства по приложението на чл.78а НКАтанас Маскръчки
14.2.2020 10:00
20171200200668 от 20.12.2017Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград834 Извършване по занятие на банкови; зсатрахователни и други финансови сделки без съответно разрешениеДиана Узунова
14.2.2020 10:00
20191200600480 от 18.12.2019Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич51333 Състави на придобиване и държане на наркотични веществаВеличка Пандева
14.2.2020 10:00
20191200600482 от 19.12.2019Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич51318 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Величка Пандева
14.2.2020 11:00
20201200200098 от 07.02Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2560 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФСИлияна Стоилова
14.2.2020 12:00
20201200200109 от 14.02Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград3030 Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице - чл.149, ал. 8 от НПКТатяна Андонова
14.2.2020 12:15
20201200200110 от 14.02Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград3030 Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице - чл.149, ал. 8 от НПКТатяна Андонова
14.2.2020 13:30
20191200200647 от 17.12.2019Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград210 Лишаване от живот при професионална непредпазливостАтанас Маскръчки
15.2.2020 13:15
20201200200116 от 15.02Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград3030 Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК; разпит на вещо лице - чл.149, ал. 8 от НПКАтанас Маскръчки
17.2.2020 9:30
20191200200415 от 16.08.2019Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград830 Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведенияАтанас Маскръчки
17.2.2020 14:30
20201200200119 от 17.02Частно наказат. дело 3010 чл.64 от НПКПетър Пандев
18.2.2020 10:00
20191200200474 от 25.09.2019Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаРосица Бункова
18.2.2020 10:00
20181200200750 от 27.12.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград839 Укриване и неплащане на данъчни задължения; вноски за ДОО и здравно осигуряванеДиана Узунова
19.2.2020 9:30
20201200200003 от 02.01Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаМаргарита Коцева
19.2.2020 9:30
20151200200277 от 23.07.2015Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Чл.343 ал.3 б "б" пр.1 вр. ал.1 б"в" вр. чл.342 ар.1 пр.3 от НК вр. чл.21 ал.2 от ЗДвП вр. чл.47 ал.3 от ППЗДвППетър Пандев
19.2.2020 9:30
20191200200594 от 04.12.2019Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград830 Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведенияМаргарита Коцева
19.2.2020 10:00
20191200200331 от 13.06.2019Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаВеличка Пандева
19.2.2020 10:00
20191200200344 от 25.06.2019Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград720 Обсебване в особено големи размери; представляващо особено тежък случайВеличка Пандева
19.2.2020 10:00
20201200200010 от 08.01Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаИлияна Стоилова
19.2.2020 10:30
20191200200435 от 04.09.2019Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград201 Убийство по чл.115 НКПетър Пандев
19.2.2020 13:30
20191200600477 от 17.12.2019Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50702 Квалифицирани състави на кражбаИво Харамлийски
19.2.2020 13:30
20201200200108 от 13.02Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград906 Противоправно търсене и извършване на теренни археологически разкопки или подводни проучванияКрасимир Аршинков
19.2.2020 14:00
20201200200029 от 15.01Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2560 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФСАтанаска Китипова
19.2.2020 14:00
20201200600006 от 08.01Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50740 Унищожаване и поврежданеАтанаска Китипова
19.2.2020 14:30
20191200600423 от 04.11.2019Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50740 Унищожаване и поврежданеИво Харамлийски
19.2.2020 15:00
20201200600015 от 16.01Въззивно нак. частен хар-р Районен Съд - Петрич6030 Лека телесна повредаИво Харамлийски
19.2.2020 15:00
20201200600056 от 14.02Въззивно частно нак.дело Районен съд - Благоевград7160 Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здраветоАтанаска Китипова
20.2.2020 10:00
20191200200473 от 25.09.2019Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград202 Квалифицирани състави на убийствоИво Харамлийски
21.2.2020 9:30
20191200600428 от 06.11.2019Въззивно частно нак.дело Районен Съд - Разлог7010 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)Татяна Андонова
21.2.2020 9:30
20191200600457 от 02.12.2019Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Петрич50604 Неплащане на издръжкаПетър Пандев
21.2.2020 10:00
20181200200088 от 05.02.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1327 Изготвяне на замърсени или заразени храни или питиета с последвала средна; тежка телесна повреда или смъртМаргарита Коцева
24.2.2020 9:00
20201200200056 от 23.01Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2250 Други частни наказателни делаАтанаска Китипова
24.2.2020 9:30
20201200200007 от 06.01Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1315 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаиАтанас Маскръчки
24.2.2020 10:00
20191200200373 от 11.07.2019Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград709 Квалифицирани състави на грабеж (чл. 199 ал. 1 НК)Атанаска Китипова
24.2.2020 10:00
20191200200016 от 11.01.2019Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград216 Опит за убийство по чл. 118 НК чл.118 НККрасимир Аршинков
24.2.2020 10:30
20191200200499 от 16.10.2019Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград831 Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляраАтанас Маскръчки
24.2.2020 14:30
20201200200121 от 20.02Частно наказат. дело 3020 Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗАДиана Узунова
25.2.2020 10:00
20191200200579 от 28.11.2019Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград831 Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляраДиана Узунова
25.2.2020 10:00
20201200200032 от 15.01Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград210 Лишаване от живот при професионална непредпазливостРосица Бункова
25.2.2020 11:30
20191200200470 от 19.09.2019Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаДиана Узунова
25.2.2020 14:00
20191200200652 от 20.12.2019Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2200 Производство по ЗЕЕЗАТатяна Андонова
26.2.2020 9:30
20191200200501 от 17.10.2019Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград709 Квалифицирани състави на грабеж (чл. 199 ал. 1 НК)Маргарита Коцева
26.2.2020 9:30
20181200200734 от 19.12.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград210 Лишаване от живот при професионална непредпазливостИлияна Стоилова
26.2.2020 10:00
20181200200137 от 26.02.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаВеличка Пандева
26.2.2020 10:30
20201200200009 от 08.01Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1315 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаиВеличка Пандева
26.2.2020 10:30
20191200200594 от 04.12.2019Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград830 Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведенияМаргарита Коцева
26.2.2020 10:30
20201200200003 от 02.01Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1313 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаМаргарита Коцева
26.2.2020 13:30
20191200600489 от 27.12.2019Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51314 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиКрасимир Аршинков
26.2.2020 13:30
20201200600002 от 03.01Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50930 Неизпълнение на съдебно решениеКрасимир Аршинков
26.2.2020 13:30
20201200600002 от 03.01Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50930 Неизпълнение на съдебно решениеКрасимир Аршинков
26.2.2020 13:30
20191200600489 от 27.12.2019Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград51314 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиКрасимир Аршинков
26.2.2020 13:30
20201200600007 от 08.01Въззивно административно наказателно Районен съд - Благоевград94350 Производства по приложението на чл.78а НКРосица Бункова
26.2.2020 13:30
20201200600014 от 15.01Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50701 КражбаДиана Узунова
26.2.2020 13:30
20201200600046 от 05.02Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Гоце Делчев51333 Състави на придобиване и държане на наркотични веществаАтанас Маскръчки
26.2.2020 13:30
20201200200101 от 11.02Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2560 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФСАтанас Маскръчки
27.2.2020 10:00
20191200600379 от 01.10.2019Въззивно нак. общ хар-р Районен съд - Благоевград50814 Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролИво Харамлийски
27.2.2020 10:00
20191200200630 от 10.12.2019Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград831 Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляраАтанаска Китипова
27.2.2020 10:00
20181200200284 от 09.05.2018Наказат. общ хар-р Окръжен Съд - Благоевград1332 Основни състави на производство; пренасяне ; изготвяне ; търговия и др. на наркотични веществаПетър Пандев
28.2.2020 9:30
20201200600019 от 21.01Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански50708 ГрабежИлияна Стоилова
28.2.2020 9:30
20201200600031 от 24.01Касац. наказ. адм. х-р Районен съд - Благоевград94350 Производства по приложението на чл.78а НКМаргарита Коцева
28.2.2020 10:00
20191200600382 от 04.10.2019Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Разлог50719 Обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидивВеличка Пандева
28.2.2020 10:30
20201200600016 от 16.01Въззивно нак. частен хар-р Районен Съд - Разлог7210 Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПКВеличка Пандева
28.2.2020 10:30
20201200600037 от 28.01Въззивно нак. общ хар-р Районен Съд - Сандански51317 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаМаргарита Коцева
28.2.2020 11:00
20201200200098 от 07.02Частно наказат. дело Окръжен Съд - Благоевград2560 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФСИлияна Стоилова
Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
No calendar found.
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията