>
   От 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес: https://blagoevgrad-os.justice.bg                      Със заповед на Председателя на Окръжен съд достъпът до Съдебната палата-Благоевград е ограничен                                                                                                                                                                                                                                                             
Граждански дела

Дата на заседание

Номер и дата на образуване
Вид дело
Предмет  на спора
Докладчик по делото
3.2.2020 14:0020181200100022 09.02.2018Гражд. I инстанцияВещни искове - 301Румяна Бакалова
3.2.2020 14:0020151200900126 24.08.2015Търговскочл. 422, ал. 1 от ГПК във вр.с чл. 415, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 430, ал.2 ТЗ, вр.чл. 86 от ЗЗД - 604Николай Грънчаров
3.2.2020 15:0020191200100099 14.05.2019Гражд. I инстанцияИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Николай Грънчаров
4.2.2020 9:0020191200500921 20.12.2019Въззивно гражданскоИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Надя Узунова
4.2.2020 9:3020181200500805 09.10.2018Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Анета Илинска
4.2.2020 9:3020191200500218 01.04.2019Въззивно гражданскоВещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Анета Илинска
4.2.2020 9:3020191200500464 25.06.2019Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Катя Бельова
4.2.2020 9:3020191200500902 16.12.2019Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Катя Бельова
4.2.2020 9:4520191200500787 28.10.2019Въззивно гражданскоИскове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество - 704Анета Илинска
4.2.2020 9:5020191200500889 09.12.2019Въззивно гражданскоИскове по СК - издръжка, изменение - 105Анета Илинска
4.2.2020 10:0020191200500618 16.08.2019Въззивно гражданскоВещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Катя Бельова
4.2.2020 14:0020181200100143 20.07.2018Гражд. I инстанцияОблигационни искове от/срещу владелец - 202Катя Бельова
5.2.2020 13:0020181200100241 17.12.2018Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Катя Сукалинска
5.2.2020 13:3020191200100016 28.01.2019Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Катя Сукалинска
5.2.2020 13:3020181200900188 05.11.2018ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Катя Сукалинска
5.2.2020 14:0020191200900091 26.06.2019ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Катя Сукалинска
5.2.2020 14:0020191200900091 26.06.2019ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Катя Сукалинска
5.2.2020 14:0020191200900094 04.07.2019Търговско"Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

" - 2100
Петър Узунов
5.2.2020 14:3020181200100045 12.03.2018Гражд. I инстанцияИскове за недействителност на гражданско-правни сделки - 209Атанас Иванов
6.2.2020 9:0020191200500638 26.08.2019Въззивно гражданскоВещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Александър Трионджиев
6.2.2020 9:0020191200500930 31.12.2019Въззивно гражданскоИскове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” - 706Петър Узунов
6.2.2020 9:3020191200500883 03.12.2019Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Катя Сукалинска
6.2.2020 9:3020201200500011 07.01Въззивно гражданскоИскове за трудово възнаграждение - 701Катя Сукалинска
6.2.2020 9:3020201200500013 08.01Въззивно гражданскоИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Атанас Иванов
6.2.2020 9:3020201200500021 14.01Въззивно гражданскоВещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Атанас Иванов
6.2.2020 10:0020191200100043 11.03.2019Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Анета Илинска
6.2.2020 10:3020191200500258 10.04.2019Въззивно гражданскоДелба - 501Николай Грънчаров
6.2.2020 10:3020191200500926 31.12.2019Въззивно гражданскоИскове, основани на неоснователно обогатяване - 206Николай Грънчаров
6.2.2020 11:0020191200100058 21.03.2019Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Анета Илинска
6.2.2020 13:3020171200900154 27.11.2017ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Надя Узунова
6.2.2020 13:3020191200900012 30.01.2019ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Анета Илинска
6.2.2020 13:3020191200900012 30.01.2019ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Анета Илинска
6.2.2020 14:0020181200900096 25.05.2018ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Емилия Топалова
6.2.2020 14:3020191200100211 25.09.2019Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Емилия Топалова
6.2.2020 15:0020191200100066 05.04.2019Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Надя Узунова
10.2.2020 14:0020131200100241 07.06.2013Търговскочл.607а чл.608 и чл.613, чл.625 и сл. от ТЗ - 0500Николай Грънчаров
10.2.2020 15:0020191200100255 11.11.2019Гражд. I инстанцияЗапрещение - 110Николай Грънчаров
10.2.2020 16:0020191200900172 12.11.2019ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Николай Грънчаров
11.2.2020 9:0020191200500836 20.11.2019Въззивно гражданскоПроизводства по Закона за защита от домашното насилие - 111Миглена Йовкова
11.2.2020 9:0020191200500849 22.11.2019Въззивно гражданскоВещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Надя Узунова
11.2.2020 9:1520191200500618 16.08.2019Въззивно гражданскоВещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Катя Бельова
11.2.2020 9:3020191200500384 04.06.2019Въззивно гражданскоДелба - 501Лилия Масева
11.2.2020 9:3020191200500655 04.09.2019Въззивно гражданскоВещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Анета Илинска
11.2.2020 9:3020191200500821 14.11.2019Въззивно гражданскоПавлов иск - 211Лилия Масева
11.2.2020 9:3020191200500844 21.11.2019Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Миглена Йовкова
11.2.2020 9:4020191200500778 24.10.2019Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Лилия Масева
11.2.2020 9:4020191200500790 28.10.2019Въззивно гражданскоВещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Анета Илинска
11.2.2020 9:4520191200500818 14.11.2019Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Лилия Масева
11.2.2020 10:0020191200500704 30.09.2019Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Лилия Масева
11.2.2020 11:0020191200100172 02.08.2019Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Миглена Йовкова
11.2.2020 14:0020191200900073 09.05.2019Търговско"Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

" - 2100
Миглена Йовкова
11.2.2020 14:3020191200100017 28.01.2019Гражд. I инстанцияИскове, основани на неоснователно обогатяване - 206Лилия Масева
12.2.2020 13:0020191200100113 27.05.2019Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Катя Сукалинска
12.2.2020 13:0020181200900196 29.11.2018ТърговскоУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт - 602Катя Сукалинска
12.2.2020 14:0020171200900033 08.03.2017ТърговскоИск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН - 21130Петър Узунов
12.2.2020 14:0020191200900136 27.09.2019ТърговскоИск за прекратяване на ТД по съдебен ред - 2800Петър Узунов
13.2.2020 9:0020201200500005 07.01Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Аспарух Христов
13.2.2020 10:0020181200100137 11.07.2018Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Анета Илинска
13.2.2020 10:3020191200100019 28.01.2019Гражд. I инстанцияИскове по ЗОДОВ - 204Анета Илинска
13.2.2020 11:0020181200900145 29.08.2018ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Анета Илинска
13.2.2020 14:0020191200100155 11.07.2019Гражд. I инстанцияЗапрещение - 110Анета Илинска
13.2.2020 14:0020191200900030 22.02.2019Търговско"Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

" - 2100
Емилия Топалова
13.2.2020 14:3020131200100038 16.01.2013Търговскочл.625 от ТЗ - 0500Емилия Топалова
17.2.2020 13:3020191200100205 19.09.2019Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Румяна Бакалова
17.2.2020 14:0020191200100041 01.03.2019Гражд. I инстанцияИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Румяна Бакалова
17.2.2020 14:0020111200100038 21.01.2011Търговскочл. 625 от ТЗ  - 0500Николай Грънчаров
17.2.2020 14:3020201200100035 05.02Гражд. I инстанцияИскове по СК - допускане на осиновяване - 107Владимир Ковачев
17.2.2020 15:0020191200100108 20.05.2019Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Николай Грънчаров
18.2.2020 9:3020191200500891 11.12.2019Въззивно гражданскоУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение - 601Лилия Масева
18.2.2020 9:3020191200500931 31.12.2019Въззивно гражданскоВещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Лилия Масева
18.2.2020 9:4520191200500925 30.12.2019Въззивно гражданскоВещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Лилия Масева
18.2.2020 9:4520201200500041 22.01Въззивно гражданскоПроизводства по Закона за защита от домашното насилие - 111Катя Бельова
18.2.2020 11:0020191200100164 24.07.2019Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Миглена Йовкова
18.2.2020 14:0020171200900163 14.12.2017ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Миглена Йовкова
18.2.2020 15:0020181200100226 23.11.2018Гражд. I инстанцияИскове по ЗОПДНПИ - 218Катя Бельова
19.2.2020 13:0020191200100185 30.08.2019Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Катя Сукалинска
19.2.2020 13:3020191200100121 03.06.2019Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Атанас Иванов
19.2.2020 13:4020191200100196 11.09.2019Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Атанас Иванов
19.2.2020 13:4020191200100197 11.09.2019Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Атанас Иванов
19.2.2020 14:0020191200100130 10.06.2019Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Петър Узунов
19.2.2020 14:3020191200900127 11.09.2019ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Катя Сукалинска
19.2.2020 15:3020191200100192 05.09.2019Гражд. I инстанцияВещни искове - 301Атанас Иванов
20.2.2020 9:3020191200500905 17.12.2019Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Александър Трионджиев
20.2.2020 9:3020191200500905 17.12.2019Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Александър Трионджиев
20.2.2020 9:3020201200500003 07.01Въззивно гражданскоДелба - 501Владимир Ковачев
20.2.2020 9:3020201200500036 20.01Въззивно гражданскоИскове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” - 706Владимир Ковачев
20.2.2020 9:3020201200500052 24.01Въззивно гражданскоИскове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” - 706Николай Грънчаров
20.2.2020 9:3020201200500089 04.02Въззивно гражданскоИскове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” - 706Атанас Иванов
20.2.2020 9:3020201200500089 04.02Въззивно гражданскоИскове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” - 706Атанас Иванов
20.2.2020 10:0020191200500673 10.09.2019Въззивно гражданскоДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА - 1300Владимир Ковачев
20.2.2020 10:0020191200100063 01.04.2019Гражд. I инстанцияУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт - 602Анета Илинска
20.2.2020 13:3020181200100162 23.08.2018Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Надя Узунова
20.2.2020 14:0020191200100028 11.02.2019Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Емилия Топалова
20.2.2020 14:3020121200100421 01.10.2012ТърговскоЧЛ. 625, ВР. С ЧЛ. 607А  И ЧЛ. 608 ОТ ТЗ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 629, АЛ.3 ОТ ТЗ - 0500Надя Узунова
20.2.2020 15:0020201200100013 24.01Гражд. I инстанцияИскове по СК - допускане на осиновяване - 107Анета Илинска
24.2.2020 13:3020191200100153 04.07.2019Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Владимир Ковачев
24.2.2020 14:0020191200100056 21.03.2019Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Румяна Бакалова
24.2.2020 14:0020191200100133 11.06.2019Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Николай Грънчаров
24.2.2020 15:3020191200900152 15.10.2019ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Владимир Ковачев
24.2.2020 15:3020191200900172 12.11.2019ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Николай Грънчаров
25.2.2020 9:0020161200500381 16.05.2016Въззивно гражданскочл.124 ГПК, чл.108 ЗС, чл.32, ал.2 ЗС - 302Румяна Бакалова
25.2.2020 9:0020191200500887 06.12.2019Въззивно гражданскоИск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение - 214Надя Узунова
25.2.2020 9:0020191200500908 17.12.2019Въззивно гражданскоПроизводства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. - 112Румяна Бакалова
25.2.2020 9:0020191200500916 18.12.2019Въззивно гражданскоИскове по ЗУЕС - 306Миглена Йовкова
25.2.2020 9:0020201200500001 02.01Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Надя Узунова
25.2.2020 9:3020201200500093 04.02Въззивно гражданскоИскове за трудово възнаграждение - 701Миглена Йовкова
25.2.2020 11:0020191200100249 04.11.2019Гражд. I инстанцияИскове по ЗОДОВ - 204Миглена Йовкова
25.2.2020 14:0020191200100039 28.02.2019Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Миглена Йовкова
26.2.2020 13:3020201200900002 09.01ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Атанас Иванов
26.2.2020 14:0020191200100055 21.03.2019Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Петър Узунов
26.2.2020 14:0020191200100102 16.05.2019Гражд. I инстанцияИск за обявяване на предварителен договор за окончателен - 213Петър Узунов
27.2.2020 9:3020201200500015 08.01Въззивно гражданскоВещни искове  и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Аспарух Христов
27.2.2020 9:3020201200500027 17.01Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Аспарух Христов
27.2.2020 9:3020201200500028 17.01Въззивно гражданскоДелба - 501Петър Узунов
27.2.2020 9:3020201200500040 21.01Въззивно гражданскоИскове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО - 703Александър Трионджиев
27.2.2020 9:3020201200500064 30.01Въззивно гражданскоПроизводства по Закона за защита от домашното насилие - 111Петър Узунов
27.2.2020 11:0020201200900029 12.02ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Анета Илинска
27.2.2020 13:3020191200100011 21.01.2019Гражд. I инстанция"Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

" - 2100
Надя Узунова
27.2.2020 14:0020191200900009 29.01.2019Търговско"Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

" - 2100
Емилия Топалова
27.2.2020 14:3020191200900022 13.02.2019Търговско"Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

" - 2100
Надя Узунова
27.2.2020 15:0020191200100147 21.06.2019Гражд. I инстанцияИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Надя Узунова
Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
No calendar found.
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията