>
 Окръжният съд в Благоевград е на първо място по прозрачност в страната в класация на Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини".                                                                                                                                                                                                                          Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона              От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията по 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.                                 
Граждански дела

Дата на заседание

Номер и дата на образуване
Вид дело
Предмет на спора
Докладчик по делото
4.11.2019 13:0020191200100129 10.06Гражд. I инстанцияИскове по ЗОПДНПИ - 218Владимир Ковачев
4.11.2019 13:3020191200900055 02.04ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Румяна Бакалова
4.11.2019 14:0020181200900164 27.09.2018Търговско"Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

" - 2100
Румяна Бакалова
4.11.2019 14:0020171200100250 03.10.2017Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Румяна Бакалова
4.11.2019 14:0020191200100047 13.03Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Николай Грънчаров
4.11.2019 14:0020191200100181 13.08Гражд. I инстанцияЗапрещение - 110Владимир Ковачев
4.11.2019 15:0020191200900152 15.10ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Николай Грънчаров
4.11.2019 15:3020191200100142 18.06Гражд. I инстанцияЗапрещение - 110Румяна Бакалова
5.11.2019 9:0020191200500574 01.08Въззивно гражданскоИскове за недействителност на правни сделки - 208Надя Узунова
5.11.2019 9:3020191200500694 26.09Въззивно гражданскоИскове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” - 706Миглена Йовкова
5.11.2019 10:0020191200500536 19.07Въззивно гражданскоИскове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” - 706Миглена Йовкова
5.11.2019 10:3020191200100232 16.10Гражд. I инстанцияИскове по СК - допускане на осиновяване - 107Миглена Йовкова
6.11.2019 13:3020191200900091 26.06ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Катя Сукалинска
6.11.2019 13:3020171200900102 04.08.2017ТърговскоПавлов иск - 211Атанас Иванов
6.11.2019 16:0020191200100121 03.06Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Атанас Иванов
7.11.2019 13:3020181200100197 25.10.2018Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Надя Узунова
7.11.2019 14:0020181200100237 13.12.2018Гражд. I инстанцияИск за обявяване на предварителен договор за окончателен - 213Емилия Топалова
7.11.2019 14:0020181200100178 27.09.2018Гражд. I инстанцияИскове, основани на неоснователно обогатяване - 206Надя Узунова
8.11.2019 13:3020171200900146 06.11.2017ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Владимир Ковачев
8.11.2019 14:3020191200100168 25.07Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Владимир Ковачев
8.11.2019 15:3020191200100156 11.07Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Владимир Ковачев
11.11.2019 13:3020191200100115 29.05Гражд. I инстанцияЗапрещение - 110Николай Грънчаров
11.11.2019 14:0020191200100056 21.03Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Румяна Бакалова
11.11.2019 14:0020191200100165 24.07Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Николай Грънчаров
11.11.2019 16:0020191200100065 05.04Гражд. I инстанцияИскове, основани на неоснователно обогатяване - 206Николай Грънчаров
12.11.2019 9:0020191200500583 02.08Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Надя Узунова
12.11.2019 9:0020191200500676 11.09Въззивно гражданскоИскове, основани на неоснователно обогатяване - 206Миглена Йовкова
12.11.2019 9:0020191200500650 03.09Въззивно гражданскоИск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение - 214Миглена Йовкова
12.11.2019 9:3020191200500600 09.08Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Анета Илинска
12.11.2019 9:3020191200500672 10.09Въззивно гражданскоИскове по ЗУЕС - 306Румяна Бакалова
12.11.2019 9:3020191200500597 07.08Въззивно гражданскоИск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение - 214Румяна Бакалова
12.11.2019 9:3020191200500648 03.09Въззивно гражданскоПроизводства по Закона за защита от домашното насилие - 111Лилия Масева
12.11.2019 9:4020191200500617 15.08Въззивно гражданскоПроизводства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. - 112Анета Илинска
12.11.2019 9:4520191200500632 22.08Въззивно гражданскоИскове - 102Лилия Масева
12.11.2019 9:4520191200500581 01.08Въззивно гражданскоИскове по КЗ - 217Лилия Масева
12.11.2019 11:0020181200900175 11.10.2018Търговско"Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

" - 2100
Миглена Йовкова
12.11.2019 13:3020191200100097 10.05Гражд. I инстанцияВещни искове - 301Миглена Йовкова
12.11.2019 13:3020191200100190 05.09Гражд. I инстанцияЗапрещение - 110Катя Бельова
12.11.2019 13:3020191200900047 29.03Търговско"Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

" - 2100
Лилия Масева
12.11.2019 14:0020191200100017 28.01Гражд. I инстанцияИскове, основани на неоснователно обогатяване - 206Лилия Масева
12.11.2019 14:3020181200100191 18.10.2018Гражд. I инстанцияИскове по ЗОДОВ - 204Лилия Масева
13.11.2019 14:0020191200100055 21.03Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Петър Узунов
13.11.2019 14:3020191200100102 16.05Гражд. I инстанцияИск за обявяване на предварителен договор за окончателен - 213Петър Узунов
14.11.2019 9:0020191200500148 28.02Въззивно гражданскоИскове за недействителност на правни сделки - 208Емилия Топалова
14.11.2019 9:0020191200500697 26.09Въззивно гражданскоИск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение - 214Емилия Топалова
14.11.2019 9:0020191200500747 15.10Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Аспарух Христов
14.11.2019 9:3020191200500278 17.04Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Николай Грънчаров
14.11.2019 9:3020181200500485 06.06.2018Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Катя Сукалинска
14.11.2019 9:3020191200500687 20.09Въззивно гражданскоДелба - 501Николай Грънчаров
14.11.2019 9:3020191200500334 14.05Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Атанас Иванов
14.11.2019 9:3020191200500715 07.10Въззивно гражданскоУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение - 601Атанас Иванов
14.11.2019 10:0020161200900267 13.12.2016ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Анета Илинска
14.11.2019 11:0020191200100043 11.03Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Анета Илинска
14.11.2019 11:3020191200900127 11.09ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Катя Сукалинска
14.11.2019 13:3020191200900052 01.04ТърговскоИскове по Закона за авторското право и сродните му права - 22110Надя Узунова
14.11.2019 14:0020191200100207 20.09Гражд. I инстанцияЗапрещение - 110Емилия Топалова
14.11.2019 14:1520191200900140 04.10ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Емилия Топалова
14.11.2019 14:3020191200100058 21.03Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Анета Илинска
14.11.2019 14:3020191200900133 26.09ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Емилия Топалова
18.11.2019 13:3020191200900046 29.03Търговско"Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

" - 2100
Владимир Ковачев
18.11.2019 13:3020171200900166 20.12.2017ТърговскоВещни искове - 301Румяна Бакалова
18.11.2019 14:0020181200900093 18.05.2018ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Николай Грънчаров
18.11.2019 14:0020151200900076 13.05.2015Търговскочл.625 от ТЗ - 21110Румяна Бакалова
18.11.2019 14:3020191200100153 04.07Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Владимир Ковачев
18.11.2019 15:0020181200100022 09.02.2018Гражд. I инстанцияВещни искове - 301Румяна Бакалова
18.11.2019 15:3020171200100138 29.05.2017Гражд. I инстанцияВещни искове - 301Николай Грънчаров
19.11.2019 9:0020191200500472 27.06Въззивно частно гражд.Заявления по чл. 417 ГПК - 1102Надя Узунова
19.11.2019 9:0020191200500186 15.03Въззивно частно гражд.ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители - 1600Румяна Бакалова
19.11.2019 9:0020191200500401 07.06Въззивно гражданскоУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение - 601Румяна Бакалова
19.11.2019 9:3020191200500698 27.09Въззивно гражданскоИскове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” - 706Анета Илинска
19.11.2019 9:3020191200500764 21.10Въззивно гражданскоИскове за недействителност на правни сделки - 208Лилия Масева
19.11.2019 9:4020191200500778 24.10Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Лилия Масева
19.11.2019 10:3020191200500522 16.07Въззивно гражданскоИскове по ЗУЕС - 306Румяна Бакалова
19.11.2019 14:1520181200100250 27.12.2018Гражд. I инстанцияИскове по СК - за произход - 106Катя Бельова
19.11.2019 14:2020191200100138 14.06Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Катя Бельова
19.11.2019 14:4020101200100488 19.11.2010Търговско333чл. 625 от ТЗ - 0500Катя Бельова
19.11.2019 15:0020191200900098 22.07ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Катя Бельова
20.11.2019 13:3020191200900103 07.08ТърговскоИск за прекратяване на ТД по съдебен ред - 2800Атанас Иванов
20.11.2019 14:0020181200900165 28.09.2018ТърговскоУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт - 602Петър Узунов
20.11.2019 14:3020191200900135 27.09ТърговскоИск за отмяна на решение на общото събрание на сдружение - 21500Атанас Иванов
21.11.2019 9:3020191200500769 23.10Въззивно гражданскоИскове, основани на неоснователно обогатяване - 206Атанас Иванов
21.11.2019 9:4520191200500733 08.10Въззивно гражданскоИскове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” - 706Владимир Ковачев
21.11.2019 10:0020191200500078 01.02Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Николай Грънчаров
21.11.2019 10:3020191200500673 10.09Въззивно гражданскоДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА - 1300Владимир Ковачев
21.11.2019 13:3020191200100209 20.09Гражд. I инстанцияЗапрещение - 110Надя Узунова
21.11.2019 14:0020181200900212 21.12.2018ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Емилия Топалова
21.11.2019 14:3020191200100040 28.02Гражд. I инстанцияИскове за недействителност на гражданско-правни сделки - 209Емилия Топалова
22.11.2019 14:0020191200100068 08.04Гражд. I инстанцияИскове за недействителност на гражданско-правни сделки - 209Владимир Ковачев
25.11.2019 13:3020191200900149 10.10ТърговскоМолба за откриване на производство по несъстоятелност - 21110Румяна Бакалова
25.11.2019 14:0020171200100076 10.03.2017Гражд. I инстанцияВещни искове - 301Николай Грънчаров
25.11.2019 14:0020171200900053 09.05.2017ТърговскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Румяна Бакалова
25.11.2019 15:0020151200900126 24.08.2015Търговскочл. 422, ал. 1 от ГПК във вр.с чл. 415, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 430, ал.2 ТЗ, вр.чл. 86 от ЗЗД - 604Николай Грънчаров
25.11.2019 15:0020191200100013 24.01Гражд. I инстанцияИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Румяна Бакалова
25.11.2019 16:0020191200900122 03.09Търговско"Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

" - 2100
Николай Грънчаров
26.11.2019 9:0020191200500418 11.06Въззивно гражданскоИскове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО - 703Миглена Йовкова
26.11.2019 9:0020191200500695 26.09Въззивно гражданскоИск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение - 214Надя Узунова
26.11.2019 9:0020191200500716 07.10Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Надя Узунова
26.11.2019 9:0020191200500745 15.10Въззивно гражданскоИск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение - 214Миглена Йовкова
26.11.2019 9:3020191200500668 09.09Въззивно гражданскоДелба - 501Надя Узунова
26.11.2019 11:0020191200100141 17.06Гражд. I инстанция"Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

" - 2100
Миглена Йовкова
26.11.2019 14:3020191200100164 24.07Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Миглена Йовкова
27.11.2019 14:0020191200900084 04.06ТърговскоИск за установяване нищожност или недопустимост на вписването, или несъществуване на вписано обстоятелство - 21200Петър Узунов
27.11.2019 15:0020191200900051 01.04ТърговскоИскове по Закона за авторското право и сродните му права - 22110Петър Узунов
27.11.2019 15:3020181200100008 10.01.2018Гражд. I инстанцияИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Атанас Иванов
28.11.2019 9:0020191200500729 08.10Въззивно гражданскоИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение - 604Аспарух Христов
28.11.2019 9:0020061200500412 11.05.2006Въззивно гражданско-9000Емилия Топалова
28.11.2019 9:0020191200500741 10.10Въззивно гражданскоИскове по ЗОДОВ - 204Аспарух Христов
28.11.2019 9:0020191200500742 14.10Въззивно гражданскоВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ - 302Емилия Топалова
28.11.2019 9:0020191200500627 21.08Въззивно гражданскоИскове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО - 703Петър Узунов
28.11.2019 9:0020191200500702 30.09Въззивно гражданскоДруги искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. - 104Петър Узунов
28.11.2019 9:0020191200500703 30.09Въззивно гражданскоИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Петър Узунов
28.11.2019 9:0020191200500757 18.10Въззивно гражданскоИск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение - 214Петър Узунов
28.11.2019 10:0020181200100137 11.07.2018Гражд. I инстанцияИскове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 - 203Анета Илинска
28.11.2019 10:3020191200100019 28.01Гражд. I инстанцияИскове по ЗОДОВ - 204Анета Илинска
28.11.2019 11:3020181200900145 29.08.2018ТърговскоИскове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък - 215Анета Илинска
28.11.2019 14:0020191200900009 29.01Търговско"Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

" - 2100
Емилия Топалова
Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
Ноември 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
5
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията