>
   От 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес: https://blagoevgrad-os.justice.bg                      Със заповед на Председателя на Окръжен съд достъпът до Съдебната палата-Благоевград е ограничен                                                                                                                                                                                                                                                             
Насрочени мерки за неотклонение

Насрочване на делото

Вид дело, No и година
Предмет
Обвинител, ищец, жалбо подател
Страна
Съдия - докладчик и председател на съдебния състав
05.12.2019 г. от 14:30 ч.
ВЧНД № 460/2019г.
Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
ОП - Благоевград
Л.А.В.
Маргарита Коцева
Календар на събитията
No calendar found.
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Център по медиация
Брояч на посещенията