>
   От 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес: https://blagoevgrad-os.justice.bg                      Окръжният съд в Благоевград е на първо място по прозрачност в страната в класация на Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини".                                                                                                                                                                                                  Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона              От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията по 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.                                 
Телефонен указател

Телефонни номера:

Председател
+359
073
889841
Съдебен администратор
+359
073
889865
Административен секретар
+359
073
889840
Служба
тел. код на страната
тел. код на града
Телефон
Регистратура
+359
073
889835
Наказателно деловодство
+359
073
889856
Гражданско деловодство
+359
073
889807
Архив
+359
073
889814
Фирмено отделение
+359
073
889849
Счетоводство
+359
073
889837
Съдебни секретари
+359
073
889850, 889859
Системни администратори
+359
073
889877
Факс номера:
Административен секретар
+359
073
830396
Регистратура
+359
073
885231
Адрес за електронна поща:
e-mail:
blagoevgrad-os@justice.bg
Интернет страница:
Адрес:
гр. Благоевград п. код 2700
пл. Васил Левски №1
пощенска кутия 380
Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
No calendar found.
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията