>
 Окръжният съд в Благоевград е на първо място по прозрачност в страната в класация на Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини".                                 ВЧНД № 254/2019 г., насрочено за 20.06.2019 г. от 14,30 часа с подсъдим Й.Д.С.;                     ВЧНД № 249/2019 г., насрочено за 20.06.2019 г. от 14,30 часа с подсъдим И.Х.Я.                                                                                    Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона              От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията по 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.                                 
СЪДИИ

Щатна численост на Окръжен съд Благоевград 27 бр., от които заети 25 бр., като 1 съдия е командирован.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Катя Николова Бельова


Приемно време: Всеки първи понеделник на месеца от 14.00 до 15.00 часа след предварително подадено писмено заявление и кратко описание на проблема. Не се осъществява прием на лица, които имат висящи дела.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Лилия Владимирова Масева
Татяна Антонова Андонова

СЪДИИ:
Росица Бункова
Красимир Аршинков
Надя Узунова
Петър Узунов
Румяна Бакалова
Миглена Йовкова
Маргарита Коцева
Емилия Топалова
Атанас Маскръчки
Величка Борилова
Илияна Стоилова
Атанаска Китипова
Петър Пандев
Диана Узунова
Иво Харамлийски
Величка Пандева
Николай Грънчаров
Анета Илинска
Владимир Ковачев
Атанас Иванов - командирован
1 (една) незаета щатна длъжност

МЛАДШИ СЪДИИ:

Страхил Гошев
Аспарух Христов
1 (една) незаета щатна длъжност


Съдия, координатор на обученията - Илияна Стоилова

Съдия, наставник на младшите съдии - Петър Узунов

Величка Борилова - член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България, избрана с Решение по Протокол № 16/21.05.2019 г.

Обща информация
Справки по дела
Новини/ Обяви/ Съобщения
Галерия
Календар на събитията
Юни 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Контакти
Адрес:
гр. Благоевград
пощенски код 2700
пл. Васил Левски №1

Телефони:

Регистратура 073 889835

/за справки по дела/

Гражданско деловодство

073 889807
Наказателно деловодство

073 889856


Съдебен администратор

073 889865

Дежурен призовкар

073 8896403


Факс:

Адм. секретар 073 830396


Електронна поща:

blagoevgrad-os@justice.bg

Сигнали за корупция:

osblg.corruption@gmail.com


Публични продажби
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията