>
   От 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес: https://blagoevgrad-os.justice.bg                      Със заповед на Председателя на Окръжен съд достъпът до Съдебната палата-Благоевград е ограничен                                                                                                                                                                                                                                                             
Профил на купувача

Уважаеми потребители,
уведомяваме Ви, че от 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес:
https://blagoevgrad-os.justice.bg
Информацията на настоящата интернет страница е актуална към 30.11.2019 г.СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187, ВЪВ ВР. ЧЛ.186 НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП - 22.04.2019 г. 14:56

ID
Публикувано на:
Възложител
Описание
Валидна до (вкл.)
908769322.04.2019г.Окръжен съд Благоевград
„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на „Окръжен съд – Благоевград” за 2019 г.
02.05.2019г.
908800203.05.2019г.Окръжен съд Благоевград
Информация за удължаване на първоначалният срок за получаване на оферти по обявена ОП с предмет„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на „Окръжен съд – Благоевград” за 2019 г.
09.05.2019г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикувана на: 22.04.2019г. 15:18 3,75MB

Информация за публикувана обява за обществена поръчка ID 9087693
публикуван на: 22.04.2019г. 15:18 1,88MB

Документация за обществена поръчка и образци на документи
публикуван на: 22.04.2019г. 15:18 328KB

Информация за удължаване на първоначалният срок за получаване на оферти по обявена ОП
публикуван на: 03.05.2019г. 15:53 1,69MB

Протокол за работота на комисията
публикуван на: 03.05.2019г. 15:53 1,10MB

Протокол за работа на комисията от 13.05.2019г.
публикуван на: 13.05.2019г. 16:59 7,15МB

Доклад за резултатите от работата на комисията
публикуван на: 13.05.2019г. 16:59 1,16МB

Решение №349 за определяне на изпълнител
публикуван на: 13.05.2019г. 16:59 712KB

Сключен договор № РД-15/22.05.2019г.
Приложение 1 и Приложение 2
публикуван на: 22.05.2019г. 11:40
__________________________________________________________________________________

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП -дата на публикуване - 18.03.2019 г. 15:11

ID
Публикувано на:
Възложител
Описание
Валидна до (вкл.)
908677718.03.2019г.Окръжен съд Благоевград
„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на „Окръжен съд – Благоевград” за 2019 г.
28.03.2019г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикувана на: 18.03.2019г. 15:11 3,57MB

Информация за публикувана обява за обществена поръчка
публикуван на: 18.03.2019г. 15:11 1,87MB

Документация за обществена поръчка и образци на документи
публикуван на: 18.03.2019г. 15:11 318KB

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП за удължаване на срока за получаване на оферти
публикувана на 29.03.2019г. 09:05 1,33МВ

Доклад от работата на комисията
публикувана на 08.04.2019г. 14:51 1,23МВ

Заповед за утвърждаване на доклада
публикувана на 08.04.2019г. 14:51 492kb

Решение №278/08.04.2019г. за прекратяване на обявената обществена поръчка
публикувана на 08.04.2019г. 14:51 2,03МВ

Обявление за прекратяване №314/22.04.2019г. на публикувана обява за обществена поръчка по реда на чл. 186 на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикувана на 22.04.2019г. 14:40 563kb
__________________________________________________________________________________________

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2018г. - Окръжен съд Благоевград


Заповед за прекратяване на търг за отдаване под наем на площ от Съд.палата
__________________________________________________________________________________________
Заповед за прекратяване на договор от 05.04.2017г.

Договор от 05.04.2017 г.

Протокол от заседание на комисия от 30.03.2017 г.

Протокол от заседание на комисия от 28.03.2017 г.

Първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП е удължен до 27.03.2017 г.


Заповед за удължаване на срока

Публикувана информация за удължаване на срока


Обобщена информация по чл.230, ал.3, т.7 от ЗОП за 2017г.
__________________________________________________________________________________________

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП -дата на публикуване - 13.03.2017 г.

ID
Публикувано на:
Възложител
Описание
Валидна до (вкл.)
906226313.03.2017г.Окръжен съд Благоевград
„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на „Окръжен съд – Благоевград” за 2017 г.
21.03.2017г.

Документация


Търг по ЗДС за кафе автомати - дата на публикуване - 08.02.2017 г.

Заповед

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване

Приложения

Информация за спечелил търга

Заповед за определяне на наемател на основание чл.57, ал.3


Раб.инструкция за поддържане на проф.на купувача.pdf

Раб.интструкция за реда и орг. за възл.на общ.поръчки.pdfРаб.интструкция за реда и орг. за възл.на общ.поръчки.pdf

Заповед-439-08.06.2015.pdf

Заповед-440-08.06.2015.pdf

Обобщена информация по чл.44 ал.10 ЗОП.pdf


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ID: 9050667
ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 22.02.2016г.


Окръжен съд град Благоевград публикува публична покана на Портала на обществените поръчки и в Профила на купувача на интернет страницата на съда, за събиране на оферти за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за съдиите и съдебните служители от Окръжен съд - гр.Благоевград за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.” съгласно техническа спецификация, неразделна част от поканата.

Документи:

- Публична покана
- Заповед за процедура по ЗОП
- Техническа спецификация
- Проект на договор

Образци:
- Образец №1-Административни данни
- Образец №2-Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП
- Образец №3-Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП
- Образец №4-Декларация за участие на подизпълнители
- Образец №5-Декларация за съгласие участие като подизпълнител
- Образец №6-Декларация за приемане клаузите на проекта за договор
- Образец №7-Списък
- Образец №8-Техническо предложение
- Образец №9-Ценово предложение


ПРОТОКОЛ за дейността на Комисията, разгледала и класирала участниците в процедурата за обществена поръчка с предмет „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за съдиите и съдебните служители от Окръжен съд - гр.Благоевград за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

Договор за отпечатване и доставка на ваучери за храна

Информация за извършено плащане, публикувана на 23.03.2016г.
Информация за извършено плащане, публикувана на 25.04.2016г.
Информация за извършено плащане, публикувана на 25.05.2016г.
Информация за извършено плащане, публикувана на 21.06.2016г.
Информация за извършено плащане, публикувана на 28.07.2016г.
Информация за извършено плащане, публикувана на 08.09.2016г.
Информация за извършено плащане, публикувана на 24.10.2016г.
Информация за извършено плащане, публикувана на 21.11.2016г.

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 44, АЛ.10 ЗОП ЗА 2015Г

Информация за извършено плащане, публикувана на 23.12.2016г.
Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
No calendar found.
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията