>
   От 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес: https://blagoevgrad-os.justice.bg                      Окръжният съд в Благоевград е на първо място по прозрачност в страната в класация на Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини".                                                                                                                                                                                                  Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона              От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията по 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.                                 
Съдебни преводачи

СЪОБЩЕНИЕ ДО СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ!

Всички вписани съдебни преводачи следва да представят в стая № 40 на третия етаж в Съдебна палата - Благоевград - Договор за сключена застраховка "Професионална отговорност" за щети, които могат да възникнат при изпълнение на възложената им работа.

Наредба за съдебните преводачи
Декларация - съдебни преводачи
Заявление за вписване в списъка на преводачите
Списък на съдебните преводачи за Благоевградския съдебен район

Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
No calendar found.
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията