>
   От 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес: https://blagoevgrad-os.justice.bg                      Със заповед на Председателя на Окръжен съд достъпът до Съдебната палата-Благоевград е ограничен                                                                                                                                                                                                                                                             
ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

Уважаеми потребители,
уведомяваме Ви, че от 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес:
https://blagoevgrad-os.justice.bg
Информацията на настоящата интернет страница е актуална към 30.11.2019 г.23.08.2018г.
Уведомяваме ви, че на 23.08.2018 г. може да има проблеми с някои от стационарните телефони в Окръжен съд - Благоевград поради извършването на технически дейности.


ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ

Съгласно протокол № 56 от заседание на Висшия съдебен съвет, проведено на 12 ноември 2015 г. относно: Проект на „Правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет на Република България“, разработен в рамките на проект „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ взе решение да започне пилотно прилагане на Правилата за достъп до електронни съдебни дела във Върховен касационен съд, Апелативен съд гр. София, Окръжен съд гр. Благоевград, Районен съд гр. Благоевград, Окръжен съд гр. Смолян и Районен съд гр. Смолян, считано от 16.11.2015 г.
Уважаеми посетители на съда,

Уведомяваме ви, че считано от 03.02.2015г., на територията на Окръжен и Районен съд – Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона (безплатен безжичен интернет достъп).

От безплатния безжичен интернет достъп могат да се възползват посетителите на съда, които ползват мобилни телефони с Wi-Fi поддръжка и преносими компютри.
Уведомяваме Ви, че считано от 05.01.2015г., след проведен конкурс, Окръжен съд Благоевград сключи договор с ЦКБ АД за обслужване сметките на съда. За повече информация посетете раздела Банкови сметки.Уважаеми посетители,

Уведомяваме Ви, че от началото на месец март 2014г. в раздела Справки по дела вече може да се извършват справки за състоянието на фирмените дела с прикачените към тях съдебни актове /със заличени лични данни./
За повече информация вижте Указания за потребителите относно начина за достъп до публикуваните съдебни актове
Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
No calendar found.
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията