>
 Окръжният съд в Благоевград е на първо място по прозрачност в страната в класация на Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини".                                 ВЧНД № 254/2019 г., насрочено за 20.06.2019 г. от 14,30 часа с подсъдим Й.Д.С.;                     ВЧНД № 249/2019 г., насрочено за 20.06.2019 г. от 14,30 часа с подсъдим И.Х.Я.                                                                                    Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона              От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията по 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.                                 
ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

23.08.2018г.
Уведомяваме ви, че на 23.08.2018 г. може да има проблеми с някои от стационарните телефони в Окръжен съд - Благоевград поради извършването на технически дейности.


ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ

Съгласно протокол № 56 от заседание на Висшия съдебен съвет, проведено на 12 ноември 2015 г. относно: Проект на „Правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет на Република България“, разработен в рамките на проект „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ взе решение да започне пилотно прилагане на Правилата за достъп до електронни съдебни дела във Върховен касационен съд, Апелативен съд гр. София, Окръжен съд гр. Благоевград, Районен съд гр. Благоевград, Окръжен съд гр. Смолян и Районен съд гр. Смолян, считано от 16.11.2015 г.
Уважаеми посетители на съда,

Уведомяваме ви, че считано от 03.02.2015г., на територията на Окръжен и Районен съд – Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона (безплатен безжичен интернет достъп).

От безплатния безжичен интернет достъп могат да се възползват посетителите на съда, които ползват мобилни телефони с Wi-Fi поддръжка и преносими компютри.
Уведомяваме Ви, че считано от 05.01.2015г., след проведен конкурс, Окръжен съд Благоевград сключи договор с ЦКБ АД за обслужване сметките на съда. За повече информация посетете раздела Банкови сметки.Уважаеми посетители,

Уведомяваме Ви, че от началото на месец март 2014г. в раздела Справки по дела вече може да се извършват справки за състоянието на фирмените дела с прикачените към тях съдебни актове /със заличени лични данни./
За повече информация вижте Указания за потребителите относно начина за достъп до публикуваните съдебни актове
Обща информация
Справки по дела
Новини/ Обяви/ Съобщения
Галерия
Календар на събитията
Юни 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Контакти
Адрес:
гр. Благоевград
пощенски код 2700
пл. Васил Левски №1

Телефони:

Регистратура 073 889835

/за справки по дела/

Гражданско деловодство

073 889807
Наказателно деловодство

073 889856


Съдебен администратор

073 889865

Дежурен призовкар

073 8896403


Факс:

Адм. секретар 073 830396


Електронна поща:

blagoevgrad-os@justice.bg

Сигнали за корупция:

osblg.corruption@gmail.com


Публични продажби
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията