>
 Окръжният съд в Благоевград е на първо място по прозрачност в страната в класация на Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини".                                 ВЧНД № 254/2019 г., насрочено за 20.06.2019 г. от 14,30 часа с подсъдим Й.Д.С.;                     ВЧНД № 249/2019 г., насрочено за 20.06.2019 г. от 14,30 часа с подсъдим И.Х.Я.                                                                                    Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона              От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията по 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.                                 
За стажант-юристите

УВАЖАЕМИ СТАЖАНТ-ЮРИСТИ,


С оглед пропускателния режим на Съдебна палата-Благоевград, се въвежда приемно време:

Вторник – от 15.00 часа до 16.00 часа
Четвъртък – от 15.00 часа до 16.00 часа
В приемното време ще се извършват консултации със съдиите-патрони, встъпването в длъжност, напускане от длъжност и заверка на стажантските книжки.
При встъпване в длъжност носете лична карта!

С цел подобряване организацията на работа можете да изтеглите от сайта Молба-декларация за встъпване и План за провеждането на стажа, който следва да попълните съобразно публикуваните Правила за провеждане на стажа и документите да представите на административния секретар – стая № 40, ет.3 при встъпването в длъжност.

Моля, запознайте се и с останалите документи, приложени в този раздел.


Заповед за изпитни дати за придобиване на юридическа правоспособност през 2019 г.


Правила за провеждане на стажа
Заповед на Председателя на ОС Благоевград за стажант-юристите
Молба-декларация за встъпване
План за провеждане на стажа
Заявление до МП
НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Обща информация
Справки по дела
Новини/ Обяви/ Съобщения
Галерия
Календар на събитията
Юни 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Контакти
Адрес:
гр. Благоевград
пощенски код 2700
пл. Васил Левски №1

Телефони:

Регистратура 073 889835

/за справки по дела/

Гражданско деловодство

073 889807
Наказателно деловодство

073 889856


Съдебен администратор

073 889865

Дежурен призовкар

073 8896403


Факс:

Адм. секретар 073 830396


Електронна поща:

blagoevgrad-os@justice.bg

Сигнали за корупция:

osblg.corruption@gmail.com


Публични продажби
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията