>
   От 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес: https://blagoevgrad-os.justice.bg                      Със заповед на Председателя на Окръжен съд достъпът до Съдебната палата-Благоевград е ограничен                                                                                                                                                                                                                                                             
За стажант-юристите

Уважаеми потребители,
уведомяваме Ви, че от 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес:
https://blagoevgrad-os.justice.bg
Информацията на настоящата интернет страница е актуална към 30.11.2019 г.


УВАЖАЕМИ СТАЖАНТ-ЮРИСТИ,


С оглед пропускателния режим на Съдебна палата-Благоевград, се въвежда приемно време:

Вторник – от 15.00 часа до 16.00 часа
Четвъртък – от 15.00 часа до 16.00 часа
В приемното време ще се извършват консултации със съдиите-патрони, встъпването в длъжност, напускане от длъжност и заверка на стажантските книжки.
При встъпване в длъжност носете лична карта!

С цел подобряване организацията на работа можете да изтеглите от сайта Молба-декларация за встъпване и План за провеждането на стажа, който следва да попълните съобразно публикуваните Правила за провеждане на стажа и документите да представите на административния секретар – стая № 40, ет.3 при встъпването в длъжност.

Моля, запознайте се и с останалите документи, приложени в този раздел.

Изпитни дати за придобиване на юридическа правоспособност за 2020 г.

Изпитни дати за придобиване на юридическа правоспособност за периода септември-декември 2019 г.
Заповед за изпитни дати за придобиване на юридическа правоспособност през 2019 г.


Правила за провеждане на стажа
Заповед на Председателя на ОС Благоевград за стажант-юристите
Молба-декларация за встъпване
План за провеждане на стажа
Заявление до МП
НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
No calendar found.
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията