>
   От 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес: https://blagoevgrad-os.justice.bg                      Със заповед на Председателя на Окръжен съд достъпът до Съдебната палата-Благоевград е ограничен                                                                                                                                                                                                                                                             
Указания за потребителите относно начина за достъп до публикуваните съдебни актове

УПЪТВАНЕ

I начин: Подробна информация за дело:

Избирате меню "Справки по дела"- “Постановени съдебни актове и информация за статуса на делото ”, от падащия списък посочвате вида на делото /гражданско, наказателно, I или II инстанция, търговско или фирмено/, годината на образуване, изписвате номера на съответното дело/последните цифри от дългия номер-след нулите/ и натискате бутона “търси”.
Оттук може да получите информация за съдията-докладчик, датата на заседанието /ако е насрочено/, крайния резултат от разглеждане на делото и да прегледате постановените съдебни актове.

II начин: Достъп до съдебните актове се получава чрез меню "Справки по дела"-“Публикуване на съдебни актове по дата на постановяване”, където същите са подредени по година, месец и дата на постановяване. За да стигнете до съдебните актове от конкретна дата най-напред трябва да кликнете върху синия триъгълник до съответната година /напр. /, после върху синия триъгълник до определения месец /напр. /, върху синия триъгълник до датата на акта /напр. /. Ще се визуализират всички съдебни актове от тази дата.


Уважаеми потребители,
Поради констатиран технически проблем, ви уведомяваме, че при част от публикуваните съдебни актове се е получило наслагване и припокриване на част от текста. За да прочетете текста в нормален вид, кликнете върху иконата, изобразена като лист хартия, намираща се в долния ляв ъгъл – файл, с разширение .rtf.
Така ще отворите съдебния акт чрез текстообработваща програма в нормален вид без наслагване. Същият ефект се получава и чрез маркиране и просто копиране на текста на акта и пренасянето му в текстообработваща програма / напр. Word /.

Към раздела --->СПРАВКИ ПО ДЕЛАТА

Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
No calendar found.
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията