>
   От 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес: https://blagoevgrad-os.justice.bg                      Окръжният съд в Благоевград е на първо място по прозрачност в страната в класация на Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини".                                                                                                                                                                                                  Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона              От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията по 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.                                 
В Окръжен съд – Благоевград се проведе регионално обучение за магистрати и адвокати на тема „ Проблеми при разследване на престъпленията по чл.343 Б НК

На 21.11.2019 г. в Окръжен съд – Благоевград се проведе регионално обучение за магистрати и адвокати на тема „ Проблеми при разследване на престъпленията по чл.343 Б НК, след приемане на наредба №1/19.07.2017 г. по реда за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техните аналози“. Събитието бе организирано по Проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“, по договор № BG05SFОP001-3.002-0001-C01/11.11.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“.
Лектор на обучението бе Пламен Дацов, съдия в Апелативен съд - София.

Тази страница е разглеждана 2 пъти. .
Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
No calendar found.
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията