>
 Окръжният съд в Благоевград е на първо място по прозрачност в страната в класация на Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини".                                                                                                                                                                                                                          Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона              От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията по 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.                                 
Съдии от Благоевградска област преминаха успешно през поредното регионално обучение с цел повишаване ефективността на правосъдието

На 25.10.2019г. в Съдебната палата в Благоевград се проведе регионално обучение за съдиите от Благоевградска област. Темата бе : „Задължение на съда да следи служебно за неравноправния характер на договорните клаузи в заповедното производство и при спорове между страните, свързани с договори за кредити – материалноправни и процесуални въпроси“.
Обучението е организирано по Проект „ Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“ по договор № BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление" с партньор Окръжен съд – Благоевград. Лектор на регионалното обучение бе Тотка Калчева, съдия от Върховен касационен съд.

Тази страница е разглеждана 1 пъти. .
Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
Ноември 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
5
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията