>
   От 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес: https://blagoevgrad-os.justice.bg                      Със заповед на Председателя на Окръжен съд достъпът до Съдебната палата-Благоевград е ограничен                                                                                                                                                                                                                                                             
Съдии от Благоевградска област преминаха успешно през поредното регионално обучение с цел повишаване ефективността на правосъдието

На 25.10.2019г. в Съдебната палата в Благоевград се проведе регионално обучение за съдиите от Благоевградска област. Темата бе : „Задължение на съда да следи служебно за неравноправния характер на договорните клаузи в заповедното производство и при спорове между страните, свързани с договори за кредити – материалноправни и процесуални въпроси“.
Обучението е организирано по Проект „ Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“ по договор № BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление" с партньор Окръжен съд – Благоевград. Лектор на регионалното обучение бе Тотка Калчева, съдия от Върховен касационен съд.

Тази страница е разглеждана 1 пъти. .
Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
No calendar found.
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията