Съдия Александър Арабаджиев със съдии от ОС-Благоевград