>
   От 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес: https://blagoevgrad-os.justice.bg                      Със заповед на Председателя на Окръжен съд достъпът до Съдебната палата-Благоевград е ограничен                                                                                                                                                                                                                                                             
Обяви
ОБЯВА за провеждане на търг за отдаване под наем на част от недвижим имот
ОБЯВА
Окръжен съд Благоевград, на основание заповед №ЛС-04-1465/30.08.2013г. на министъра на правосъдието и във връзка с заповед №40/23.01.2014г. на административния ръководител на ОС Бл-д за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на част от недвижим имот - публична държавна собственост, с обект: обща площ 3 кв.м.,  по 1 кв. м. за монтиране на два броя кафе – автомати, разположени във фоайето на първи и трети етаж и 1 кв.м. за монтиране на машина за сухи закуски, безалкохолни напитки, минерелна вода и пакетирани захарни изделия в сградата на Съдебна палата Благоевград, пл.”Васил Левски №1.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВАТА

За контакти: тел. 073/ 88 98 37 - Красимира Симеонова /ст.№8, Партера на Съдебна палата-Благоевград/
Обявата е публикувана във вестник „Сега” и вестник „Струма” на 27.01.2014г. Срокът за подаване на заявленията  за участие в търга започва да тече от 28.01.2014г.Назад НазадНапред Напред
Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
No calendar found.
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията