>
 Окръжният съд в Благоевград е на първо място по прозрачност в страната в класация на Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини".                                                                                                                                                                                                                          Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона              От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията по 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.                                 
Обяви
ПОКАНА за осигуряване на Интернет свързаност
ПОКАНА

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНОСТ
НА ОКРЪЖЕН СЪД ГР. БЛАГОЕВГРАД

        На основание чл.14, ал.5 от ЗОП и във връзка с  чл.42 от РИ № 01 02 за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки, част от СФУК в Окръжен съд Благоевград отправям покана към специализирани доставчици на Интернет услуги за представяне на ценово предложение (оферта) за осигуряване на интернет свързаност със следните параметри:

 

1.Скорост на връзката:
100% гарантирана Download скорост от 100 Mbps до международното и до българското Интернет пространство при неограничен месечен трафик;
100% гарантирана Upload скорост от 50 Mbps до международното и до българското Интернет пространство при неограничен месечен трафик.
2.Преносна среда – оптично трасе до съдебната палата в гр. Благоевград. Връзката да бъде предоставена на Ethernet интерфейс, RJ45 жак;
3.Статичен IP адрес – 3 реални статични IP адреса;
4.Антивирусна защита – проверка на интернет трафика за вируси и други злонамерени програми, защита от интернет заплахи;
5.Техническа поддръжка – 24 часова поддръжка, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината;
6.Осигуряване на Wi-Fi достъп до интернет в зоната на Съдебната палата в Благоевград с връзка, отделна и независима от вътрешната компютърна мрежа, както и със скорост до 50 Mbps /негарантирана/ до международното и до българското Интернет пространство при неограничен месечен трафик.

Офертите, отговарящи на посочените критерии, ще се оценяват въз основа на предложената цена.

Предложенията се представят в запечатан непрозрачен плик в срок до 13.10.2014г. в стая №8 (партерен етаж на Съдебна палата – Благоевград).

               

Председател на Окръжен съд – Благоевград:
                                                /Катя Бельова/
ОБЯВА за провеждане на търг за отдаване под наем на част от недвижим имот
ОБЯВА
Окръжен съд Благоевград, на основание заповед №ЛС-04-1465/30.08.2013г. на министъра на правосъдието и във връзка с заповед №40/23.01.2014г. на административния ръководител на ОС Бл-д за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на част от недвижим имот - публична държавна собственост, с обект: обща площ 3 кв.м.,  по 1 кв. м. за монтиране на два броя кафе – автомати, разположени във фоайето на първи и трети етаж и 1 кв.м. за монтиране на машина за сухи закуски, безалкохолни напитки, минерелна вода и пакетирани захарни изделия в сградата на Съдебна палата Благоевград, пл.”Васил Левски №1.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВАТА

За контакти: тел. 073/ 88 98 37 - Красимира Симеонова /ст.№8, Партера на Съдебна палата-Благоевград/
Обявата е публикувана във вестник „Сега” и вестник „Струма” на 27.01.2014г. Срокът за подаване на заявленията  за участие в търга започва да тече от 28.01.2014г.Назад НазадНапред Напред
Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
Септември 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията