>
 Окръжният съд в Благоевград е на първо място по прозрачност в страната в класация на Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини".                                 ВЧНД № 254/2019 г., насрочено за 20.06.2019 г. от 14,30 часа с подсъдим Й.Д.С.;                     ВЧНД № 249/2019 г., насрочено за 20.06.2019 г. от 14,30 часа с подсъдим И.Х.Я.                                                                                    Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона              От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията по 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.                                 
Обяви
ПОКАНА за осигуряване на Интернет свързаност
ПОКАНА

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНОСТ
НА ОКРЪЖЕН СЪД ГР. БЛАГОЕВГРАД

        На основание чл.14, ал.5 от ЗОП и във връзка с  чл.42 от РИ № 01 02 за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки, част от СФУК в Окръжен съд Благоевград отправям покана към специализирани доставчици на Интернет услуги за представяне на ценово предложение (оферта) за осигуряване на интернет свързаност със следните параметри:

 

1.Скорост на връзката:
100% гарантирана Download скорост от 100 Mbps до международното и до българското Интернет пространство при неограничен месечен трафик;
100% гарантирана Upload скорост от 50 Mbps до международното и до българското Интернет пространство при неограничен месечен трафик.
2.Преносна среда – оптично трасе до съдебната палата в гр. Благоевград. Връзката да бъде предоставена на Ethernet интерфейс, RJ45 жак;
3.Статичен IP адрес – 3 реални статични IP адреса;
4.Антивирусна защита – проверка на интернет трафика за вируси и други злонамерени програми, защита от интернет заплахи;
5.Техническа поддръжка – 24 часова поддръжка, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината;
6.Осигуряване на Wi-Fi достъп до интернет в зоната на Съдебната палата в Благоевград с връзка, отделна и независима от вътрешната компютърна мрежа, както и със скорост до 50 Mbps /негарантирана/ до международното и до българското Интернет пространство при неограничен месечен трафик.

Офертите, отговарящи на посочените критерии, ще се оценяват въз основа на предложената цена.

Предложенията се представят в запечатан непрозрачен плик в срок до 13.10.2014г. в стая №8 (партерен етаж на Съдебна палата – Благоевград).

               

Председател на Окръжен съд – Благоевград:
                                                /Катя Бельова/
Назад НазадНапред Напред
Обща информация
Справки по дела
Новини/ Обяви/ Съобщения
Галерия
Календар на събитията
Юни 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Контакти
Адрес:
гр. Благоевград
пощенски код 2700
пл. Васил Левски №1

Телефони:

Регистратура 073 889835

/за справки по дела/

Гражданско деловодство

073 889807
Наказателно деловодство

073 889856


Съдебен администратор

073 889865

Дежурен призовкар

073 8896403


Факс:

Адм. секретар 073 830396


Електронна поща:

blagoevgrad-os@justice.bg

Сигнали за корупция:

osblg.corruption@gmail.com


Публични продажби
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията