>
   От 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес: https://blagoevgrad-os.justice.bg                      Със заповед на Председателя на Окръжен съд достъпът до Съдебната палата-Благоевград е ограничен                                                                                                                                                                                                                                                             
Съобщения
Oбслужване на физически и юридически лица с ПОС терминални устройства - без банкови комисиони и такси
На основание чл.4 от ЗОПБ Окръжен съд Благоевград преминава към обслужване на физически и юридически лица с ПОС терминални устройства. Събирането на приходите от държавни такси и други приходи по набирателната сметка ще се извършва чрез картови плащания. За целта са монтирани два броя ПОС терминални устройства в касата на съда. За картовите плащания към Окръжен съд Благоевград физичeските и юридическите лица няма да заплащат банкови комисиони и такси.

Плащанията ще се извършват с валидни национални и международни дебитни и кредитни карти Maestro и MasterCart, издадени от български банки или от клонове на банки, извършващи  банкова дейност на територията на Република България.
Съобщение за страни по делата
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми дами и господа,
Във фоайето на  Съдебна палата - Благоевград е разположена кабина с дежурен призовкар, от когото можете да получите вашата призовка и/или други съдебни книжа - всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.


От РъководствотоСъобщение за болничните листове
С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с подобряване организацията на движението на делата и недопускане неоснователното им забавяне, в каквато насока са нараснали изискванията към съдебната система, с настоящето Ви уведомяваме, че съдът стриктно ще спазва разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността, съгласно която при определен домашен амбулаторен или свободен режим осигуреният е длъжен да се явява пред разследващите органи и пред органите на съдебната власт през периода на разрешения отпуск поради временна неработоспособност, освен ако в графа “бележки” на болничния лист изрично е отбелязано, че заболяването на лицето не позволява явяването му пред разследващите органи и пред органите на съдебната власт.Назад НазадНапред Напред
Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
No calendar found.
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията