>
  ВЧНД № 426/2018 г. по описа на Благоевградския окръжен съд, с обвиняем С.А.С., насрочено на 16.10.2018 г. от 14,30 часа.           ВЧНД № 427/18 г. по описа на Благоеврадския окръжен съд, с обвиняем К.Т.К., насрочено на 16.10.2018 г. от 14,30 часа.                                                    От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията на ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.              Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона                                               
Новини
Благодарствено писмо от Седмо СУ "К. Шапкарев" - гр. Благоевград за реализирана образователна програма ,,СЪДЕБНА ВЛАСТ - ИНФОРМИРАН ИЗБОР И ГРАЖДАНСКО ДОВЕРИЕ. ОТВОРЕНИ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ“Образователна програма ,,СЪДЕБНА ВЛАСТ - ИНФОРМИРАН ИЗБОР И ГРАЖДАНСКО ДОВЕРИЕ. ОТВОРЕНИ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ“, реализирана през учебната 2017/2018 година в Седмо СУ "К. Шапкарев" - гр. Благоевград приключи с провеждане на открит урок "Предай нататък", на който учениците от 8-ми и 10-ти клас предадоха придобитите знания на учениците от 7-ми класПроведено обучение в Окръжен съд - Благоевград
На 11.04.2018 г. в Окръжен съд – Благоевград се проведе обучение на призовкарите  за работа с модул към автоматизираната система за управление на делата, отнасящ се до отразяване резултатите от призоваването и връчването на съдебни книжа. Те ще водят в електронен вид Книгата за движението на всички получени и върнати призовки и съдебни книжа. Новата дейност цели повишаване ефективността на работа на съдебната администрация и улесняване процеса на  извършване на  справки относно навременното връчване на съдебните книжа. Обучението на призовкарите за електронно въвеждане на данни е част от инициативите на Окръжен съд – Благоевград за прилагане различните аспекти на електронното правосъдие и във връзка с предстоящото въвеждане на Единната информационна система на съдилищата.


Официално встъпване на съдебните заседатели на Благоевградски съдебен окръг
На 10.04.2018г. в зала 1 на Съдебната палата в гр. Благоевград официално положиха клетва съдебните заседатели на Благоевградски съдебен окръг.

Отчетно годишно събрание на Окръжен съд - Благоевград
На 9 март 2018 година в сградата на Окръжен съд-Благоевград от 15.30 часа в Конферентната зала се проведе годишно общо събрание за обсъждане на годишния отчетен доклад за дейността на Благоевградски окръжен съд и районните съдилища за 2017 година.Отлично реализирана образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие: Отворени съдилища и прокуратури”
Четири години отлично реализирана образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие: Отворени съдилища и прокуратури”. По повод постиженията, високата оценка и широк отзвук в международен план, ВСС бе отличен в престижния конкурс "Кристални везни на правосъдието" на Съвета на Европа. За повече информация - тук    


ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2017 г.
Окръжен съд Благоевград и Районен съд Благоевград обявяват - „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2017 г.“, който ще се състои на 15.12.2017 г. в сградата на Съдебната палата в гр.Благоевград – посветен на 69 – тата годишнина от подписването на Всеобщата декларация за правата на човека /Харта за правата на човека/ на ООН.
По този повод ръководствата на Окръжен съд Благоевград и Районен съд Благоевград са обявили конкурс за детска рисунка на тема „СЪДЪТ - ПРЕЗ МОИТЕ ДЕТСКИ ОЧИ“ , в който са взели  участие ученици от 1 до 7 класове от основните училища на Благоевград.

По този повод на партера на Съдебната палата е представена и самата Изложба на детски рисунки по зададената тема.

НА 15.12.2017г. от 10:00 часа на партера на Съдебната палата ще се проведе тържествено връчване на наградите и грамотите на участниците в изложбата.
Всеки, който желае може да присъства на събитието.

С уважение Ръководствата на Окръжен съд Благоевград и Районен съд Благоевград21 ноември 2017 г. 14:00 часа - публична дискусия по темите за медиацията от програмата "Дни на медиацията 2017 г.
Публична дискусия по темите за медиацията в програмата „ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА 2017“, организирана от Окръжен съд-Благоевград, Районен съд-Благоевград и със съдействието на Адвокатска колегия-Благоевград - програма на събитието


Дни на медиацията 2017 г.
На 21 ноември 2017 г. Окръжен съд-Благоевград, съвместно с Районен съд-Благоевград и Адвокатска колегия-Благоевград проведе публична дискусия за медиацията, с лектори г-жа Добринка Чанкова - Професор по Наказателен процес в Правно-историческия факултет на Югозападния университет “Неофит Рилски” – Благоевград, Председател на Управителния съвет на Института за  решаване на конфликти- София, адв. Албена Пенова -  член  на Софийска адвокатска колегия, с дългогодишен опит в областта на медиацията, от 2009 г.  вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието,  обучител по трансгранична медиация, обучител по търговска и семейна медиация, и медиатор - Учредител на  Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд. Председател на Асоциацията на медиатори  адвокати, Адв. Георги Бакалов – адвокат, медиатор и преподавател с богат опит в прилагане на медиацията за разрешаване на конфликти, Десислава Монева – Член на Асоциацията на медиаторите адвокати, доброволец в Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд. В дискусията участваха от Окръжен съд – Благоевград  Председателят Катя Белльова, Зам. председателя Лилия Масева, Зам. председателя на Татяна Андонова, съдия Маргарита Коцева, младши съдиите Димитър Демирев и Страхил Гошев, от РС-Благоевград – Председателя Вера Коева, Зам. председателя Гюлфие Яхова, съдиите Атанас Иванов, Калина Иванова, Гергана Симеонова и Димитър Беровски,  служители на Окръжен и Районен съд, представители на Районен съд –Сандански съдия Стойка Янева, на Районен съд-Разлог съдия Румяна Запрянова, Евгения Стоянова – Зам. окръжен прокурор,  началникът на РУО Ивайло Златанов, Директорът на служба „Социално подпомагане“ Александър Балев, представители на Агенцията за закрила на детето, Директорът на ОД на МВР – Благоевград ст. комисар Николай Хаджиев, представители на Община-Благоевград гл. юрисконсулт Валентина Спасова и Галена Манова – Старши юрисконсулт, медиатори, адвокати-медиатори, студенти , управителят на в. „Струма Теодора Томова, Бетина Апостолова-журналист.

Откривайки събитието Председателят на Окръжен съд-Благоевград г-жа Катя Бельова подчерта полезността и посланията на медиацията. Изключителен интерес предизвика експертното изложение на проф. Добринка Чанкова, както и споделения опит от адвокатите Албена Пенова, Георги Бакалов и Десислава Монова, представяйки далновидността и полезността на медиацията.

Обществената дискусия не само информира, и популяризира  възможностите на медиацията и Медиационния център в Благоевград, но и разкри практики, които предизвикаха интерес сред представителите на участващите институции в сферата на образованието, социалните политики и подпомагания, и медиите.
Дни на медиацията 2017 г.
На 15 ноември 2017 г. Окръжен съд-Благоевград, съвместно с Районен съд-Благоевград и Адвокатска колегия-Благоевград проведе среща на адвокати-медиатори с граждани и разясняване на института на медиацията, както и среща на съдии и медиатори с ученици и студенти, с цел запознаване с института на медиацията. Разигра се и симулативна медиационна среща по семейно правен казус.

КЛИП МЕДИАЦИЯ 2017Назад НазадНапред Напред
Обща информация
Справки по дела
Новини/ Обяви/ Съобщения
Галерия
Календар на събитията
Октомври 2018
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Automatic translation
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Контакти
Адрес:
гр. Благоевград
пощенски код 2700
пл. Васил Левски №1

Телефони:

Регистратура 073 889835

/за справки по дела/

Гражданско деловодство

073 889807
Наказателно деловодство

073 889856


Съдебен администратор

073 889865

Дежурен призовкар

073 8896403


Факс:

Адм. секретар 073 830396


Електронна поща:

blagoevgrad-os@justice.bg

Сигнали за корупция:

osblg.corruption@gmail.com


Публични продажби
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията