>
        ВЧНД № 206/2019 г., насрочено на 23.05.2019 г. от 14.30 часа, с обвиняем К.Щ.М.         ВЧНД № 210/2019 г., насрочено на 23.05.2019 г. от 14.30 часа, с обвиняем И.С.Т.                                                               Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона              От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията по 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.                                 
Съобщения
Информационните технологии в Окръжен съд - Благоевград
В бр.1 на списание CIO е публикувана статия за проектите и перспективите в областта на информационните технологии в съдебната система и в частност в Окръжен съд - Благоевград. Броят е посветен на  информационните технологии в администрацията и здравеопазването. Можете да прегледате статията тук.


Инвентаризация на делата
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ,
Съгласно заповед № 7/05.01.16г. в Окръжен – Благоевград ще се извърши инвентаризация на делата в „Наказателно деловодство“ и „Гражданско деловодство“,  поради което тези служби няма да работят с клиенти  от 14.00 до 17.00 часа за периода 06.01.16г.- 31.01.16г. По време на инвентаризацията информация за делата ще се предоставя от деловодствата чрез средства за отдалечен достъп.  Обслужването на гражданите и адвокатите ще се извършва от служба „Регистратура“.


Удължено работно време с граждани
Уважаеми граждани и адвокати,
 
Уведомяваме ви, че считано от 18.05.2015г. Съдебна администрация при Окръжен съд - Благоевград - служби: "Регистратура", "Наказателно деловодство", "Гражданско деловодство", "Архив", "Фирмено отделение" и фронт-офис "Призовкари" ще работят от 8,30 часа до 18,30 часа с цел осигуряване по-добър достъп и удобство на  гражданите до институцията.


НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ
Уведомяваме Ви, че считано от 05.01.2015г., след проведен конкурс, Окръжен съд Благоевград  сключи договор с ЦКБ АД за обслужване сметките на съда. За повече информация посетете раздела Банкови сметки.Търг за отдаване под наем на част от недвижим имот
Търгът с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от фоайето на Съдебната палата - Благоевград ще се проведе на 11.03.2014г. в Зала № 3 /етаж 3/ от 14 часа.


ОБЯВА за провеждане на търг за отдаване под наем на част от недвижим имот
ОБЯВА
Окръжен съд Благоевград, на основание заповед №ЛС-04-1465/30.08.2013г. на министъра на правосъдието и във връзка с заповед №40/23.01.2014г. на административния ръководител на ОС Бл-д за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на част от недвижим имот - публична държавна собственост, с обект: обща площ 3 кв.м.,  по 1 кв. м. за монтиране на два броя кафе – автомати, разположени във фоайето на първи и трети етаж и 1 кв.м. за монтиране на машина за сухи закуски, безалкохолни напитки, минерелна вода и пакетирани захарни изделия в сградата на Съдебна палата Благоевград, пл.”Васил Левски №1.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВАТА

За контакти: тел. 073/ 88 98 37 - Красимира Симеонова /ст.№8, Партера на Съдебна палата-Благоевград/
Обявата е публикувана във вестник „Сега” и вестник „Струма” на 27.01.2014г. Срокът за подаване на заявленията  за участие в търга започва да тече от 28.01.2014г.Конкурс за есе, посветен на 100 години от създаването на съда
 Окръжен съд - Благоевград обявява конкурс за есе, посветен на 100 години от създаването на съда. Могат да участват ученици от горния курс на обучение и студенти. Желаещите да се включат, трябва да предложат свои разсъждения  върху някоя от темите:

1. "Съвест и свобода"
2. "Лош закон, но закон”
3. "Където правото е нерешително, там няма право”
4. "Чистата съвест е по-важна от всички присъди”.
5. „Живей честно, не вреди никому, отдавай всекиму своето”

Есетата трябва да бъдат предадени до 20.10.2013г. в Окръжен съд-Благоевград, Съдебна палата ет. 3 ст. №  40.  Авторите трябва да посочат трите си имена и телефон за връзка на отделен лист в запечатан плик, придружаващ есето. Текстът трябва да бъде в рамките на 3 до 6 стандартни страници. Творбите ще бъдат оценени от комисия, която  ще класира три есета. Всички участници ще бъдат поканени на среща в Окръжен съд - Благоевград за обявяване на резултатите от конкурса.
Произведенията може да бъдат аргументирани с примери от изучаваното в часовете по история, литература, „Етика и право", „Философия“, „Свят и личност", както и с размисли върху текущи събития. Ще бъдат оценявани задълбочената мисъл, аргументирано защитена теза, богатството от наблюдения и познания, и добрата езикова култура.
Катя Бельова – председател на Окръжен съд БлагоевградМЕДИАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Уважаеми потребители,

В съдебната палата на Благоевград предстои откриване на медиационен център. Информация за центъра по медиация, института на медиацията, неговата същност, приложение и полза при извънсъдебното разрешаване на споровете, може да получите от приложената брошура.
   
Image:Окръжен съд Благоевград - МЕДИАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Image:Окръжен съд Благоевград - МЕДИАЦИОНЕН ЦЕНТЪРИнтерактивен процес, свързан с разпространението и употребата на наркотици
Image:Окръжен съд Благоевград - Интерактивен процес, свързан с разпространението и употребата на наркотици           Image:Окръжен съд Благоевград - Интерактивен процес, свързан с разпространението и употребата на наркотици           Image:Окръжен съд Благоевград - Интерактивен процес, свързан с разпространението и употребата на наркотици


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ   “НЕОФИТ  РИЛСКИ” БЛАГОЕВГРАД
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
Катедра „Педагогика”


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА БЛАГОЕВГРАД


ОКРЪЖЕН  СЪД  БЛАГОЕВГРАД


Имаме удоволствието да Ви поканим на 13.02.2013 г. от 14.00 часа в зала №2 в сградата на Окръжен съд на интерактивен процес, свързан с разпространението и употребата на наркотици, подготвен от студенти от ЮЗУ „Неофит Рилски“ и подпомаган от представители на Окръжен съд, Окръжна прокуратура, адвокатската колегия и ОбСНВ Благоевград.

За всички нас, за студентите и учениците, които ще участват ще бъде от изключително значение Вашето присъствие.Промяна при подаване молбите за несъстоятелност и ликвидация
Молбите за несъстоятелност и ликвидация вече се подават във Фирмено отделение на Окръжен съд-Благоевград /стая №16 на Партера/.


Назад НазадНапред Напред
Обща информация
Справки по дела
Новини/ Обяви/ Съобщения
Галерия
Календар на събитията
Май 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Контакти
Адрес:
гр. Благоевград
пощенски код 2700
пл. Васил Левски №1

Телефони:

Регистратура 073 889835

/за справки по дела/

Гражданско деловодство

073 889807
Наказателно деловодство

073 889856


Съдебен администратор

073 889865

Дежурен призовкар

073 8896403


Факс:

Адм. секретар 073 830396


Електронна поща:

blagoevgrad-os@justice.bg

Сигнали за корупция:

osblg.corruption@gmail.com


Публични продажби
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията