>
   От 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес: https://blagoevgrad-os.justice.bg                      Със заповед на Председателя на Окръжен съд достъпът до Съдебната палата-Благоевград е ограничен                                                                                                                                                                                                                                                             
Съобщения
Информационните технологии в Окръжен съд - Благоевград
В бр.1 на списание CIO е публикувана статия за проектите и перспективите в областта на информационните технологии в съдебната система и в частност в Окръжен съд - Благоевград. Броят е посветен на  информационните технологии в администрацията и здравеопазването. Можете да прегледате статията тук.


Инвентаризация на делата
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ,
Съгласно заповед № 7/05.01.16г. в Окръжен – Благоевград ще се извърши инвентаризация на делата в „Наказателно деловодство“ и „Гражданско деловодство“,  поради което тези служби няма да работят с клиенти  от 14.00 до 17.00 часа за периода 06.01.16г.- 31.01.16г. По време на инвентаризацията информация за делата ще се предоставя от деловодствата чрез средства за отдалечен достъп.  Обслужването на гражданите и адвокатите ще се извършва от служба „Регистратура“.


Удължено работно време с граждани
Уважаеми граждани и адвокати,
 
Уведомяваме ви, че считано от 18.05.2015г. Съдебна администрация при Окръжен съд - Благоевград - служби: "Регистратура", "Наказателно деловодство", "Гражданско деловодство", "Архив", "Фирмено отделение" и фронт-офис "Призовкари" ще работят от 8,30 часа до 18,30 часа с цел осигуряване по-добър достъп и удобство на  гражданите до институцията.


НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ
Уведомяваме Ви, че считано от 05.01.2015г., след проведен конкурс, Окръжен съд Благоевград  сключи договор с ЦКБ АД за обслужване сметките на съда. За повече информация посетете раздела Банкови сметки.Търг за отдаване под наем на част от недвижим имот
Търгът с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от фоайето на Съдебната палата - Благоевград ще се проведе на 11.03.2014г. в Зала № 3 /етаж 3/ от 14 часа.


Конкурс за есе, посветен на 100 години от създаването на съда
 Окръжен съд - Благоевград обявява конкурс за есе, посветен на 100 години от създаването на съда. Могат да участват ученици от горния курс на обучение и студенти. Желаещите да се включат, трябва да предложат свои разсъждения  върху някоя от темите:

1. "Съвест и свобода"
2. "Лош закон, но закон”
3. "Където правото е нерешително, там няма право”
4. "Чистата съвест е по-важна от всички присъди”.
5. „Живей честно, не вреди никому, отдавай всекиму своето”

Есетата трябва да бъдат предадени до 20.10.2013г. в Окръжен съд-Благоевград, Съдебна палата ет. 3 ст. №  40.  Авторите трябва да посочат трите си имена и телефон за връзка на отделен лист в запечатан плик, придружаващ есето. Текстът трябва да бъде в рамките на 3 до 6 стандартни страници. Творбите ще бъдат оценени от комисия, която  ще класира три есета. Всички участници ще бъдат поканени на среща в Окръжен съд - Благоевград за обявяване на резултатите от конкурса.
Произведенията може да бъдат аргументирани с примери от изучаваното в часовете по история, литература, „Етика и право", „Философия“, „Свят и личност", както и с размисли върху текущи събития. Ще бъдат оценявани задълбочената мисъл, аргументирано защитена теза, богатството от наблюдения и познания, и добрата езикова култура.
Катя Бельова – председател на Окръжен съд БлагоевградМЕДИАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Уважаеми потребители,

В съдебната палата на Благоевград предстои откриване на медиационен център. Информация за центъра по медиация, института на медиацията, неговата същност, приложение и полза при извънсъдебното разрешаване на споровете, може да получите от приложената брошура.
   
Image:Окръжен съд Благоевград - МЕДИАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Image:Окръжен съд Благоевград - МЕДИАЦИОНЕН ЦЕНТЪРИнтерактивен процес, свързан с разпространението и употребата на наркотици
Image:Окръжен съд Благоевград - Интерактивен процес, свързан с разпространението и употребата на наркотици           Image:Окръжен съд Благоевград - Интерактивен процес, свързан с разпространението и употребата на наркотици           Image:Окръжен съд Благоевград - Интерактивен процес, свързан с разпространението и употребата на наркотици


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ   “НЕОФИТ  РИЛСКИ” БЛАГОЕВГРАД
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
Катедра „Педагогика”


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА БЛАГОЕВГРАД


ОКРЪЖЕН  СЪД  БЛАГОЕВГРАД


Имаме удоволствието да Ви поканим на 13.02.2013 г. от 14.00 часа в зала №2 в сградата на Окръжен съд на интерактивен процес, свързан с разпространението и употребата на наркотици, подготвен от студенти от ЮЗУ „Неофит Рилски“ и подпомаган от представители на Окръжен съд, Окръжна прокуратура, адвокатската колегия и ОбСНВ Благоевград.

За всички нас, за студентите и учениците, които ще участват ще бъде от изключително значение Вашето присъствие.Промяна при подаване молбите за несъстоятелност и ликвидация
Молбите за несъстоятелност и ликвидация вече се подават във Фирмено отделение на Окръжен съд-Благоевград /стая №16 на Партера/.


Oбслужване на физически и юридически лица с ПОС терминални устройства - без банкови комисиони и такси
На основание чл.4 от ЗОПБ Окръжен съд Благоевград преминава към обслужване на физически и юридически лица с ПОС терминални устройства. Събирането на приходите от държавни такси и други приходи по набирателната сметка ще се извършва чрез картови плащания. За целта са монтирани два броя ПОС терминални устройства в касата на съда. За картовите плащания към Окръжен съд Благоевград физичeските и юридическите лица няма да заплащат банкови комисиони и такси.

Плащанията ще се извършват с валидни национални и международни дебитни и кредитни карти Maestro и MasterCart, издадени от български банки или от клонове на банки, извършващи  банкова дейност на територията на Република България.
Назад НазадНапред Напред
Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
No calendar found.
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията