>
 Окръжният съд в Благоевград е на първо място по прозрачност в страната в класация на Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини".                                                                                                                                                                                                                          Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона              От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията по 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.                                 
Новини


Събеседването за избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Разлог е на 24 септември 2019г.
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи  24.09.2019г. за провеждане на събеседване със съдия Велина Иванова Полежанова за избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Разлог. От края на 2018 г. тя е и.ф. административен ръководител - председател на  Районния съд в Разлог.

На основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Колегията откри процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
•        Административен ръководител – председател на Административен съд – Стара Загора – изтичащ мандат;
•        Административен ръководител – председател на Военен съд – Пловдив – изтичащ мандат;
•        Административен ръководител – председател на Военен съд – Сливен – изтичащ мандат;
•        Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Стара Загора – изтичащ мандат;
•        Административен ръководител – председател на Районен съд – Петрич – изтичащ мандат.
Предложенията за назначаване на административни ръководители се подават в администрацията на ВСС, в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“.
Решението се обнародва в „Държавен вестник“ и се публикува на интернет сайта на ВСС.Съдебните служители в Окръжен съд – Благоевград с дарение за Детската специализирана белодробна болница „Царица Йоана“ в град Трявна
Поредна благотворителна инициатива реализира Регионалната секция на съдебните служители при Окръжен съд – Благоевград. Този път дарението отпътува за Детската специализирана белодробна болница „Царица Йоана“ в Трявна.
Само за няколко дни, с подкрепата на ръководството, бяха събрани играчки, книжки, пъзели и други необходими за децата неща.
Дарението отпътува днес, като съдебните служители в Окръжен съд – Благоевград пожелават на малките пациенти бързо възстановяване и здраве за тях и целия екип на болницата и обещават да бъдат полезни на децата и занапред.


Окръжен съд – Благоевград с благодарствено писмо от ВСС за значителен принос към развитието на Образователната програма „Съдебна власт“
Висшият съдебен съвет/ВСС/ изпрати благодарствено писмо до председателя на Окръжния съд в Благоевград – съдия Катя Бельова във връзка с изпълнение на Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.  

  В писмото се изказват специални благодарности към всички магистрати и служители на Окръжния съд, работели по осъществяваната от ВСС и Министерство на образованието и науката /МОН/ програма, както и към координаторът й Снежана Бегъмова, спомогнала за нейното пълноценно осъществяване.

  „За мен е удоволствие да отбележа яркото участие на Окръжен съд – Благоевград и представителите на Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ в Националната конференция „Предизвикателства и перспективи пред Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие“, проведена на 14.06.2019 г. Достоен израз на съвместната Ви дейност….

  Приемете поздравления към Вас и колектива на Съда!“, се казва още в писмото, подписано от Боян Магдалинчев от ВСС.


Гривни за електронно наблюдение вече ще следят и лицата под домашен арест в Благоевградска област
Системата за електронно наблюдение  на правонарушителите вече е налична и на територията на областта. Тя е въведена в експлоатация със заповед на Директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието,  а териториалните служби имат готовност да я прилагат.  

Така наречените  „гривни за електронно наблюдение“  са с GPS система и се поставят на крака на лица с мярка за неотклонение „домашен арест“.  


Нов младши съдия встъпи в длъжност в Окръжен съд – Благоевград
В първия ден на юли, на официална церемония в ОС – Благоевград, след спечелен конкурс и успешно завършено 9-месечно обучение в Националния институт на правосъдието, в длъжност встъпи младши съдия Александър Трионджиев.
Той беше представен на колегите си от заместник-председателя на Окръжния съд-съдия Лилия Масева, която от свое име, от името на председателя Катя Бельова, както и от името на всички окръжни съдии, отправи приветсвие към новото попълнение, като му пожела дълъг и успешен професионален път в служба на справедливостта, изпълнен с безпристраност и в полза на обществото. Да работи с компетенетност и увереност, да бъде здрав и да постига житейско удовлетворение.
 Пред магистратите от ОС - Благоевград, Александър Трионджиев тържествено положи клетва да отстоява върховенството на закона.
След приключване на официалната част младши съдия Трионджиев получи поздравления от своите колеги окръжни съдии, а както и от окръжният прокурор Ивайло Филипов, който присъстваше на церемонията.
 Младши съдия Александър Трионджиев е на 31 години. Роден е в Благоевград, но от години работи и живее в София. Завършил е с отличие Юридическия факултет в СУ „Св.Климент Охридски“, работил е като юрисконсулт и адвокат.Национална конференция „Предизвикателства и перспективи пред Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“
Над 120 представители на съдебната и образователната система, както и официални лица от държавни и неправителствени институции участваха в първата Национална конференция „Предизвикателства и перспективи пред Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Тя бе организирана от Висшия съдебен съвет по повод петата годишнина от нейното създаване. „Образователната програма стана реален фактор в две държавни системи - правосъдната и образователната. Това е достатъчен залог за нейната устойчивост да преодолява предизвикателствата и перспектива за израстване“, отбеляза в приветствието си Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет.
Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, посочи сред пътищата за нейното развитие - разширяване в прогимназиалния етап на училищното образование, което ще зависи и от вниманието на учителите и лекторите от институциите на съдебната власт.
„Правната грамотност и превенцията на детската престъпност и достъпът до правосъдието са начините за утвърждаване на върховенството на закона сред подрастващите“, посочи в своето слово Саня Шаранович – заместник-представител на УНИЦЕФ за България. Образователната програмата, според нея, позволява децата не само да учат за правосъдието, а да формират умения за вземане на информирани решения.
„Държавната агенция за закрила на детето изцяло подкрепя целите на тази Програма“, заяви Мариела Личева – заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето. Тя сподели, че присъствието на представители на законодателна, изпълнителна, съдебна власт, на Европейската комисия, на УНИЦЕФ, педагози и ученици, показва съпричастността на общата ангажираност към темите, свързани с децата, и тяхното образование и успешна реализация. „Подобряването на координацията и диалога между институциите за обмен на идеи и предложения, ще допринесат за развитие и разширяване на обхвата на Образователната програма“, допълни тя. Според Пламен Йоцов – член на КПКОНПИ, тя е пример за добра практика, новаторски дух и креативност, както и за въвеждане на практически подход в образованието.
Участниците в конференцията получиха поздравителни адреси от Миглена Дамянова – председател на Комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание на Република България, и от Мая Манолова – омбудсман на Република България. Приветствия отправиха д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град, Веска Райчева – съдия от Върховния касационен съд - Гражданска колегия, и Гергана Лазарова – заместник-председател на Софийския районен съд.
Създаването, развитието и постигнатите с Образователната програма на ВСС и МОН резултати, презентираха Даниела Машева – член на ВСС, и Магдалена Лазарова – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, и радетел за създаването ѝ като член на ВСС в периода 2012-2017 г.
Акцент в работния форум бе участието на учениците от Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ в гр. Благоевград, които произнесоха благодарствено слово към магистратите от Окръжен съд-Благоевград. В приветствена реч директорът на училището г-жа Стоянова разказа за добрите практики в рамките на програмата между Окръжен съд – Благоевград и училището-партньор. На конференцията гостува изложбата-плакати, създадена от творчески екип от ученици по темите от лекционния курс на програмата, която предизвика голям интерес сред всички присъстващи и получи от тях висока оценка. Презентира се филм, отразяващ постиженията на образователната програма за целия петгодишен период от стартирането й.
Форумът завърши с приемане на обща декларация за бъдещето развитие и надграждане на Образователната програма. Тя предвижда разширяване на обхвата на Образователната програма в прогимназиалния етап на училищното образование, укрепване на междуинституционалното сътрудничеството за насърчаване на творческите търсения и изяви на учителите и учениците и усъвършенстване на компетентността на работещите по Програмата педагози и магистрати.


Окръжният съд в Благоевград на първо място по прозрачност в страната в класация на Асоциация „Прозрачност без граници“
Окръжният съд в Благоевград на първо място по прозрачност в страната в класация на Асоциация „Прозрачност без граници“

Окръжният съд в Благоевград е на челна позиция в класацията „Карта на прозрачността на съдилищата в Република България“ на Асоциация „Прозрачност без граници“. Оценката е поставена след задълбочено изследване на сайтовете на всички 176 съдилища в страната. По време на наблюдението на работата на онлайн платформите, съдилищата не са били информирани за проучването с цел поставянето на реална оценка.

Изследването за прозрачност е първата по рода си оценка на сайтовете на българските съдилища за тяхното съответствие с водещи международни стантарти и добри практики в осигуряването на публичност, прозрачност и полезност за потребителите чрез интернет.

Картата представя както количествени данни от сравнително изследване на структурата, визията и функционалностите на интернет страниците, така и качествени параметри относно публикуваната информация.

Класацията „Карта на прозрачността на съдилищата в Република България“ дава много добра оценка и на Районен съд - Благоевград. Той заема шесто място в общата класация и второ сред всички районни съдилища в страната.  

След първенеца - ОС – Благоевград се нареждат: РС – Бургас/на второ място/, АпС – Бургас/на трето място/, ОС - Варна/на четвърто място/, Административен съд – Ямбол/на пето място/.

Информация за проект „Изработване и застъпничество за въвеждане на Еталон за публичност и прозрачност работата на съдилищата – гарант за обществено доверие и граждански контрол върху системата на правораздаването“ на  Асоциация „Прозрачност без граници“


В Окръжен съд – Благоевград дебатираха по проблеми,свързани с прилагането на Закона за правната помощ
В Окръжен съд – Благоевград дебатираха по проблеми,свързани с прилагането на Закона за правната помощ

        Днес /23.05.2019 г./, по инициатива на Висшият адвокатски съвет в Окръжен съд  - Благоевград, се проведе среща между окръжни и районни съдии от областта, членове от Националното бюро за правна помощ, представители на Висшия адвокатски съвет /ВАС/, както и адвокати от Благоевградската адвокатска колегия.

      На срещата присъстваха: Председателят на Висшия адвокатски съвет - Ралица Негенцова; зам.председателя на ВАС- Людмил Рангелов; Емил Ядков–член на ВАС; Председателят на Окръжен съд - Благоевград–Катя Бельова, председателите на районните съдилища–Вера Коева–РС–Благоевград, Николинка Бузова– РС– Сандански, и.ф. председателя на РС-Разлог–Велина Полежанова; Иван Чолаков–председател на Адвокатски съвет Благоевград; Мария Георгиева–секретар на Адвокатски съвет-Благоевград; членове на Адвокатски съвет-Благоевград зам.председателя на НБПП – Наталия Илиева; Петя Добрева-главен секретар на НБПП; съдии и адвокати от Благоевградски съдебен район.

        Срещата протече в духа на конструктивизъм и на нея бяха поставени проблеми, свързани с прилагането на Закона за правната помощ, и определянето и назначаването на особени представители и служебни защитници.  След разглеждане практиката в Благоевградският съдебен район и становището на участниците в срещата бяха обсъдени  действия за разрешаване на поставените въпроси.


Изложба на ученици - 5 години образователна програма ,,Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“
По случай 16 април – Ден на Конституцията и професионален празник на юриста и съдебния служител, в Окръжен съд - Благоевград се откри изложба с плакати, организирана по повод 5 години Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие, отворени съдилища и прокуратури“. За трета поредна година в програмата участваха учениците от Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград През тези години в процеса на Образователната програма магистратите обучаваха учениците по различни теми за съдебната система и правораздаването. През учебната 2018/2019 година в лекционния курс на програмата участваха ученици от 8 и 9 клас. През декември 2018 г. екип от ученици изработи плакат за международния ден за борбата с корупцията, който ежегодно се отбелязва на 9 декември. Полученият резултат вдъхнови участниците в програмата. На работна среща с представителя от Окръжен съд – Благоевград – госпожа Снежана Бегъмова, всички се обединиха около идеята образователната програма да финализира чрез изложба на плакати, изработени от ученици по темите, залегнали в лекционния курс на програмата.
Изложбата на плакатите беше открита от Председателя на Окръжен съд – Благоевград – съдия Катя Бельова. Прокурор Йвайло Филипов поздрави творческия екип на учениците от името на Окръжна прокуратура – Благоевград. За положените усилия учениците бяха наградени от съдия Катя Бельова с грамоти и предметни награди. Приветствия и поздравления към творческия екип ученици, изготвили плакатите, отправиха заместник-директорът на Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ – г-жа Ирена Стамболиева и ст. експерт по ОНГОР в РУО – Благоевград – г-жа Екатерина Текерска.

На изложбата присъстваха магистрати, съдебни служители, ученици, родители на учениците от творческия екип.
Назад НазадНапред Напред
Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
Септември 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията