>
      ЧНД № 187/2019 г., насрочено на 25.03.2019 г. от 15,30 часа с обвиняем А.Д.            ВЧНД № 124/2019 г., насрочено на 26.03.2019 г. от 14,30 часа с обвиняем М.П.П.                                                                Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона              От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията по 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.                                 
Новини
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
На 10.12.2018г. Окръжен съд Благоевград и Районен съд Благоевград организираха за поредна година ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – 2018г. Провеждането на инициативата представлява реализиране на ежегодна информационна кампания, която тази година е под надслов „Открито за съдебната власт - ОПОЗНАЙ СЪДА ОТВЪТРЕ – ДЕН НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И СВОБОДАТА ДА ИЗБИРАШ“  - Ден на отворените врати за запознаване на гражданите с работните процеси в съда и популяризиране на алтернативните методи за разрешаване на спорове  и по специално на  „МЕДИАЦИЯТА – ДОБРОВОЛНОСТ, ПОВЕРИТЕЛНОСТ, БЪРЗИНА И ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЗА – ПОЗИТИВЕН ИЗХОД ОТ КОНФЛИКТА“.

По този повод всички граждани и гости на Благоевград бяха поканени да посетят Съдебната палата на 10.12.2018г. от 10:00 часа. На партера на   съдебната сграда и в Медиационния център съдии , съдебни служители, адвокати и медиатори осъществяваха  срещи с граждани за популяризиране на  алтернативните методи за разрешаване на спорове и запознаване с ползите от тях. По три дела от граждански характер в Районен съд Благоевград съдиите извършиха препращане на спорове за разрешаването им към медиация. За деня на Отворените врати, посветени и на годишнина от Всеобщата декларация за правата на човека, приета от Общото събрание на ООН на 10 декември 1948г., бяха раздавани информационни материали,  презентираха се чрез мултимедия информационни клипове за медиацията и бяха проведени анкети с граждани.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
ОКРЪЖЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
Организират на 10.12.2018г. провеждането на ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ -   „ОТКРИТО ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ - ОПОЗНАЙ СЪДА ОТВЪТРЕ – ДЕН НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И СВОБОДАТА ДА ИЗБИРАШ“  -
Ден на отворените врати за запознаване на гражданите с работните процеси в съда и популяризиране на алтернативните методи за разрешаване на спорове -  „МЕДИАЦИЯТА – ДОБРОВОЛНОСТ, ПОВЕРИТЕЛНОСТ, БЪРЗИНА И ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЗА – ПОЗИТИВЕН ИЗХОД ОТ КОНФЛИКТА“
По този повод каним всички граждани и гости на Благоевград на 10.12.2018г. от 10:00 часа на партера на  Съдебната палата и в Медиационния център, в който да се осъществяват срещи с граждани за популяризиране на  алтернативните методи за разрешаване на спорове и запознаване с ползите от тях.

С уважение Ръководството на Окръжен съд Благоевград
                    Ръководството на Районен съд БлагоевградБлагодарствено писмо от Седмо СУ "К. Шапкарев" - гр. Благоевград за реализирана образователна програма ,,СЪДЕБНА ВЛАСТ - ИНФОРМИРАН ИЗБОР И ГРАЖДАНСКО ДОВЕРИЕ. ОТВОРЕНИ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ“Образователна програма ,,СЪДЕБНА ВЛАСТ - ИНФОРМИРАН ИЗБОР И ГРАЖДАНСКО ДОВЕРИЕ. ОТВОРЕНИ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ“, реализирана през учебната 2017/2018 година в Седмо СУ "К. Шапкарев" - гр. Благоевград приключи с провеждане на открит урок "Предай нататък", на който учениците от 8-ми и 10-ти клас предадоха придобитите знания на учениците от 7-ми класПроведено обучение в Окръжен съд - Благоевград
На 11.04.2018 г. в Окръжен съд – Благоевград се проведе обучение на призовкарите  за работа с модул към автоматизираната система за управление на делата, отнасящ се до отразяване резултатите от призоваването и връчването на съдебни книжа. Те ще водят в електронен вид Книгата за движението на всички получени и върнати призовки и съдебни книжа. Новата дейност цели повишаване ефективността на работа на съдебната администрация и улесняване процеса на  извършване на  справки относно навременното връчване на съдебните книжа. Обучението на призовкарите за електронно въвеждане на данни е част от инициативите на Окръжен съд – Благоевград за прилагане различните аспекти на електронното правосъдие и във връзка с предстоящото въвеждане на Единната информационна система на съдилищата.


Официално встъпване на съдебните заседатели на Благоевградски съдебен окръг
На 10.04.2018г. в зала 1 на Съдебната палата в гр. Благоевград официално положиха клетва съдебните заседатели на Благоевградски съдебен окръг.

Отчетно годишно събрание на Окръжен съд - Благоевград
На 9 март 2018 година в сградата на Окръжен съд-Благоевград от 15.30 часа в Конферентната зала се проведе годишно общо събрание за обсъждане на годишния отчетен доклад за дейността на Благоевградски окръжен съд и районните съдилища за 2017 година.Отлично реализирана образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие: Отворени съдилища и прокуратури”
Четири години отлично реализирана образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие: Отворени съдилища и прокуратури”. По повод постиженията, високата оценка и широк отзвук в международен план, ВСС бе отличен в престижния конкурс "Кристални везни на правосъдието" на Съвета на Европа. За повече информация - тук    


ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2017 г.
Окръжен съд Благоевград и Районен съд Благоевград обявяват - „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2017 г.“, който ще се състои на 15.12.2017 г. в сградата на Съдебната палата в гр.Благоевград – посветен на 69 – тата годишнина от подписването на Всеобщата декларация за правата на човека /Харта за правата на човека/ на ООН.
По този повод ръководствата на Окръжен съд Благоевград и Районен съд Благоевград са обявили конкурс за детска рисунка на тема „СЪДЪТ - ПРЕЗ МОИТЕ ДЕТСКИ ОЧИ“ , в който са взели  участие ученици от 1 до 7 класове от основните училища на Благоевград.

По този повод на партера на Съдебната палата е представена и самата Изложба на детски рисунки по зададената тема.

НА 15.12.2017г. от 10:00 часа на партера на Съдебната палата ще се проведе тържествено връчване на наградите и грамотите на участниците в изложбата.
Всеки, който желае може да присъства на събитието.

С уважение Ръководствата на Окръжен съд Благоевград и Районен съд Благоевград21 ноември 2017 г. 14:00 часа - публична дискусия по темите за медиацията от програмата "Дни на медиацията 2017 г.
Публична дискусия по темите за медиацията в програмата „ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА 2017“, организирана от Окръжен съд-Благоевград, Районен съд-Благоевград и със съдействието на Адвокатска колегия-Благоевград - програма на събитието


Назад НазадНапред Напред
Обща информация
Справки по дела
Новини/ Обяви/ Съобщения
Галерия
Календар на събитията
Март 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Контакти
Адрес:
гр. Благоевград
пощенски код 2700
пл. Васил Левски №1

Телефони:

Регистратура 073 889835

/за справки по дела/

Гражданско деловодство

073 889807
Наказателно деловодство

073 889856


Съдебен администратор

073 889865

Дежурен призовкар

073 8896403


Факс:

Адм. секретар 073 830396


Електронна поща:

blagoevgrad-os@justice.bg

Сигнали за корупция:

osblg.corruption@gmail.com


Публични продажби
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията