>
        ВЧНД № 206/2019 г., насрочено на 23.05.2019 г. от 14.30 часа, с обвиняем К.Щ.М.         ВЧНД № 210/2019 г., насрочено на 23.05.2019 г. от 14.30 часа, с обвиняем И.С.Т.                                                               Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона              От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията по 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.                                 
Конкурси
Протокол от трети етап от конкурса за длъжността "Съдебен деловодител"
Протокол от трети етап от конкурса за длъжността "Съдебен секретар"
Протокол от трети етап от конкурса за длъжността "Връзки с обществеността"
Протокол от втори етап от конкурса за длъжността "Съдебен секретар"
Протокол от втори етап от конкурса за длъжността "Съдебен деловодител"
Протокол от трети етап от конкурса за длъжността "Съдебен архивар"
Протокол от втори етап от конкурса за длъжността "Връзки с обществеността"
Протокол от втори етап от конкурса за длъжността "Съдебен архивар"
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурсите за "Съдебен архивар", "Съдебен деловодител" и "Съдебен секретар"
Протокол Съдебен архивар

Протокол от Конкурса за длъжността "Съдебен архивар" - решаване на тест, ще се проведе на 15 април 2019 г. от 14.00 часа на трети етаж в Съдебна палата-Благоевград. Всички допуснати кандидати следва да се явят 10 минути по-рано, като носят документ за самоличност.Протокол Съдебен деловодител

Протокол от Конкурса за длъжността "Съдебен деловодител" - изготвяне на съдебно удостоверение, ще се проведе на 19 април 2019 г. от 16.00 часа на трети етаж в Съдебна палата-Благоевград. Всички допуснати кандидати следва да се явят 10 минути по-рано, като носят документ за самоличност.Протокол Съдебен секретар

Протокол от Конкурса за длъжността "Съдебен секретар" - писане на текст под диктовка, ще се проведе на 22 април 2019 г. от 16.00 часа на трети етаж в Съдебна палата-Благоевград. Всички допуснати кандидати следва да се явят 10 минути по-рано, като носят документ за самоличност.


Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурса "Връзки с обществеността"
Списък на допуснатите кандидати:
Протокол извлечение

Няма недопуснати кандидати

Вторият етап от конкурса за длъжността "Връзки с обществеността" /изготвяне на две прессъобщения - по един наказателноправен и по един гражданскоправен казус/, ще се проведе на 17.04.2019 г. от 13.00 часа на третият етаж в Съдебна палата Благоевград - зала № 4.
Всички допуснати кандидати следва да бъдат 10 минути преди обявения час, като носят документ за самоличност.Назад НазадНапред Напред
Обща информация
Справки по дела
Новини/ Обяви/ Съобщения
Галерия
Календар на събитията
Май 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Контакти
Адрес:
гр. Благоевград
пощенски код 2700
пл. Васил Левски №1

Телефони:

Регистратура 073 889835

/за справки по дела/

Гражданско деловодство

073 889807
Наказателно деловодство

073 889856


Съдебен администратор

073 889865

Дежурен призовкар

073 8896403


Факс:

Адм. секретар 073 830396


Електронна поща:

blagoevgrad-os@justice.bg

Сигнали за корупция:

osblg.corruption@gmail.com


Публични продажби
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията