Определение № 225

към дело: 20141200200357
Дата: 01/19/2015 г.
Председател:Атанаска Китипова
Членове:
Съдебни заседатели:Десислава Белинчева, Даниела Богданова
Съдържание

ОДОБРЯВА постигнатото между Окръжна прокуратура Б. и адв. М. Б., защитник на подсъдимата М. М. споразумение за прекратяване на наказателното производство по н.о.х.д. №357/2014 г. по описа на Окръжен съд Благоевград и за извършеното от подсъдимата М. З. М. деяние, на основание чл. 384 вр. с чл.381 и сл. от НПК, във вр. с чл. 242 ал.1 б.”а” от НК, във връзка с чл.55 ал.1, т.1 и ал.3 от НК се налага наказание “Лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца.
На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага за срок от 3 /три/ години, считано от одобряване на настоящето споразумение.

На основание чл.242, ал.8 от НК превозното средство, послужило за превозването и пренасянето на стоките, предмет на контрабанда, а именно лек автомобил марка „Опел А.“ с рег. [рег.номер на МПС] , собственост на подсъдимата М. З. М. се ОТНЕМА в полза на държавата.


ПРЕКРАТЯВА производството по Н. дело №357/2014 г. по описа на Б..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:


File Attachment Icon
E9B1BB3CB3854D4BC2257DD2003421AD.rtf