Присъда № 4203

към дело: 20131200200212
Дата: 10/21/2013 г.
Председател:Атанас Маскръчки
Членове:
Съдебни заседатели:Светла Евтимова, Бойко Иванов
Съдържание

и въз основа на закона и доказателствата

П Р И С Ъ Д И :

ПРИЗНАВА подсъдимия Ю. Д. Л. – роден на... г. в Г. София, жител и живущ в същия град, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН *, за НЕВИНОВЕН в това, че на 05.02.2013 г. около 19,20 часа през ГКПП – К. /МБ К. при М. Ю./, община П. е пренесъл през границата на страната от Република Гърция, с товарен автомобил - марка И..., собственост на „Е...” ЕООД, стоки за търговски цели в големи размери, без знанието и разрешението на митниците, а именно 950 стека по 10 кутии по 20 къса цигари марка „RAQUEL SLIMS” /РАКЕЛ СЛИМС/, с цена 7,50 лева за кутия на стойност 71 250 /седемдесет и една хиляди двеста и петдесет/ лева и 592 стека по 10 кутии по 20 къса цигари марка „SUNDAY” /СЪНДЕЙ/ с цена 7,50 лева за кутия на обща стойност 44 400 /четиридесет и четири хиляди и четиристотин/ лева, като цялото количество представлява тютюневи изделия цигари без облепен на потребителската опаковка акцизен бандерол и е на обща стойност 115 650 /сто и петнадесет хиляди и шестстотин и петдесет/ лева - престъпление по чл.242, ал.1, б.”д” от НК, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Софийския апелативен съд в 15-дневен срок от днес.

о.м. Председател : Съд. заседатели: 1.


2.


File Attachment Icon
D049F529FC544C6EC2257C0C0009195D.rtf