Определение № 717

към дело: 20151200200005
Дата: 02/16/2015 г.
Председател:Татяна Андонова
Членове:
Съдебни заседатели:Живко Илиев, Веска Терзийска
Съдържание

ОДОБРЯВА постигнатото между Окръжна прокуратура Б. и адв.А. В., служебен защитник на подсъдимата В. П. споразумение за прекратяване на наказателното производство по Н. дело №5/2015 г. по описа на Б..

ПРЕКРАТЯВА производството по Н. дело № 5/2015 г. по описа на Б..

Определението не подлежи на обжалване.ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1………………….2……………………


File Attachment Icon
B19B152694434E5EC2257DEF0030F504.rtf