Присъда № 1217

към дело: 20091200200138
Дата: 03/20/2014 г.
Председател:Иво Харамлийски
Членове:
Съдебни заседатели:БОРИС САМАРДЖИЕВ, БОЙКА ХРИСТОВА
Съдържание

и въз основа на събраните доказателства и закона
ПРИСЪДИ :

ПРИЗНАВА подсъдимият Ж. Б. К.,роден на г. в Г. П., с постоянен и настоящ адрес жител и живущ в същия град, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, със средно специално образование, ЕГН * за НЕВИНОВЕН за това, че ,в условията на продължавано престъпление, в периода 16.07.1998г до 17.09.1998г, П. внос на рапично масло от Република Г., в митническо бюро град С., в съучастие, като помагач със Ц. Л. Д. /помагач/, Г. В. С. /извършител/ и Л. М. П./извършител/ умишлено е улеснил същите (С. И П.) ,чрез провеждане на срещи в Република Г. със собственика на гръцката фирма продавач - DIEM S.A - Г.А. - К. А. Г. с цел уговаряне на цената за закупуване на рапично олио, както и във връзка с изплащане на дължимите суми на фирмата по извършените доставки на “Л.-Л. П.”-Г.П. и чрез даване на съвети и напътствия на обвиняемите Г. С. и Л. П. П. попълването и подаването на придружаващите стоката документи и оформяне на същите в Митническо бюро Г., в ползуване на счетоводни документи с невярно съдържание - неистински фактури за покупка на рапично масло от фирма D., с цел да осуети установяването на данъчни задължения ДДС за “Л.-Л. П.” в особено големи размери и с деянието са укрити данъчни задължения ДДС в особено големи размери – 251 099.15 деноминирани лева, както следва:
- На 16.07.1998 година П. внос на рапично масло от Република Г. с ЕАД 5404/6761 от 16.07.1998 г. с цел да осуети установяването на данъчни задължения - 22% ДДС за “ЛЪЧ-63-Л. П.”-Г.П. в особено големи размери чрез ползуване на счетоводни документи с невярно съдържание - неистински фактури №14005 от 14.07.1998 година и 17441 от 14.07.1998 за покупка на рапично олио от фирма D., като с деянието са укрити данъчни задължения в особено големи размери 16 764.06 деноминирани лева.

- На 24.07.1998 година П. внос на рапично масло от Република Г. с ЕАД 5404/6799 от 24.07.1998 г. с цел да осуети установяването на данъчни задължения - 22% ДДС за “Л.--Л. П.”-Г.П. в големи размери чрез ползване на счетоводен документ с невярно съдържание - неистинска фактура №14007 от 23.07.1998 година за покупка на рапично олио от фирма D., като с деянието са укрити данъчни задължения в големи размери 6 816.64 деноминирани лева.

- На 04.08.1998 година П. внос на рапично масло от Република Г. с ЕАД 5404/6840 от 04.08.1998 г. с цел да осуети установяването на данъчни задължения - 22% ДДС за “Л.--Л. П.”-Г.П. в особено големи размери чрез ползване на счетоводни документи с невярно съдържание - неистински фактури №14011 от 31.07.1998 година и 14012 от 31.07.1998 за покупка на рапично олио от фирма D., като с деянието са укрити данъчни задължения в особено големи размери 18 971.09 деноминирани лева.

- На 02.09.1998 година П. внос на рапично масло от Република Г. с ЕАД 5404/6935 от 02.09.1998 г. с цел да осуети установяването на данъчни задължения - 22% ДДС за “Л.--Л. П.”-Г.П. в особено големи размери чрез ползване на счетоводни документи с невярно съдържание — неистински фактури №14031 от 30.08.1998 година, 14032 от 30.08.1998, 14033 от 30.08.1998 г. и 14034 от 30.08.1998 г за покупка на рапично олио от фирма D., като с деянието са укрити данъчни задължения в особено големи размери 35 906.31 деноминирани лева.

- На 01.09.1998 година П. внос на рапично масло от Република Г. с ЕАД 5404/6929 от 01.09.1998 г. с цел да осуети установяването на данъчни задължения - 22% ДДС за “Л.-Л. П.”-Г.П. в особено големи размери чрез ползване на счетоводни документи с невярно съдържание - неистински фактури №14035 от 30.08.1998 година, 14036 от 31.08.1998 и 14037 от 31.08.1998 г. за покупка на рапично олио от фирма D., като с деянието са укрити данъчни задължения в особено големи размери 22 048.45 деноминирани лева.

- На 04.09.1998 година П. внос на рапично масло от Република Г. с ЕАД 5404/6947 от 04.09.1998 г. с цел да осуети установяването на данъчни задължения — 22% ДДС за “Л.--Л. П.”-Г.П. в особено големи размери чрез ползване на счетоводни документи с невярно съдържание - неистински фактури №14045 от 03.09.1998 година, 14046 от 03.09.1998 и 14047 от 03.09.1998 г. за покупка на рапично олио от фирма D. , като с деянието са укрити данъчни задължения в особено големи размери 21 302.77 деноминирани лева.

- На 04.09.1998 година П. внос на рапично масло от Република Г. с ЕАД 5404/6948 от 04.09.1998 г. с цел да осуети установяването на данъчни задължения — 22% ДДС за “Л.-Л. П.”-Г.П. в особено големи размери чрез ползване на счетоводни документи с невярно съдържание - неистински фактури №14048 от 03.09.1998 година и 14049 от 03.09.1998 г. за покупка на рапично олио от фирма D., като с деянието са укрити данъчни задължения в особено големи размери 17 203,69 деноминирани лева.

- На 07.09.1998 година П. внос на рапично масло от Република Г. с ЕАД 5404/6949 от 07.09.1998 г. с цел да осуети установяването на данъчни задължения - 22% ДДС за “Л.--Л. П.”-Г.П. в особено големи размери чрез ползване на счетоводни документи с невярно съдържание - неистински фактури №14050 от 03.09.1998 година, 14051 от 03.09.1998 и 14052 от 03.09.1998 г. за покупка на рапично олио от фирма D., като с деянието са укрити данъчни задължения в особено големи размери 24 987.30 деноминирани лева.

- На 07.09.1998 година П. внос на рапично масло от Република Г. с ЕАД 5404/6952 от 07.09.1998 г. с цел да осуети установяването на данъчни задължения - 22% ДДС за “Л.-Л. П.”-Г.П. в особено големи размери чрез ползване на счетоводни документи с невярно съдържание - неистински фактури №14009 от 27.07.1998 година и 14010 от 27.07.1998 г. за покупка на рапично олио от фирмаD., като с деянието са укрити данъчни задължения в особено големи размери 13 793.22 деноминирани лева.

- На 10.09.1998 година П. внос на рапично масло от Република Г. с ЕАД 5404/6962 от 10.09.1998 г. с цел да осуети установяването на данъчни задължения - 22% ДДС за “Л.Л. П.”-Г.П. в особено големи размери чрез ползване на счетоводни документи с невярно съдържание - неистински фактури №14060 от 07.09.1998 година, 14061 от 07.09.1998 и 14062 от 07.09.1998 г. за покупка на рапично олио от фирма D., като с деянието са укрити данъчни задължения в особено големи размери 22 711.01 деноминирани лева.

- На 10.09.1998 година П. внос на рапично масло от Република Г. с ЕАД 5404/6963 от 10.09.1998 г. с цел да осуети установяването на данъчни задължения - 22% ДДС за “Л.--Л. П.”-Г.П. в особено големи размери чрез ползване на счетоводни документи с невярно съдържание - неистински фактури №14063 от 07.09.1998 година и 14064 от 07.09.1998 г. за покупка на рапично олио от фирма D., като с деянието са укрити данъчни задължения в особено големи размери 16 058.29 деноминирани лева.

- На 11.09.1998 година П. внос на рапично масло от Република Г. с ЕАД 5404/6978 от 11.09.1998 г. с цел да осуети установяването на данъчни задължения - 22% ДДС за “Л.--Л. П.”-Г.П. в големи размери чрез ползване на счетоводен документ с невярно съдържание - неистинска фактура №14072 от 10.09.1998 година за покупка на рапично олио от фирма D., като с деянието са укрити данъчни задължения в големи размери 10 440.81 деноминирани лева.

- На 17.09.1998 година П. внос на рапично масло от Република Г. с ЕАД 5404/6998 от 17.09.1998 г. с цел да осуети установяването на данъчни задължения - 22% ДДС за “Л.Л. П.”-Г.П. в особено големи размери чрез ползване на счетоводни документи с невярно съдържание - неистински фактури №14084 от 15.09.1998 година, 14085 от 15.09.1998 и 14862 от 15.09.1998 г. за покупка на рапично олио от фирма D., като с деянието са укрити данъчни задължения в особено големи размери 24 095.51 деноминирани лева, поради което и на основание чл.304 НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл.257 ал.1 пр.1 НК (стара редакция ,съгласно ДВ,бр.62/1997г, сега отм), във вр. чл.256, пр.2 НК (стара редакция, съгласно ДВ, бр.62/1997г) във вр. чл.93, т.14, пр.2 НК във вр. с чл.20, ал.4 НК и чл.26 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимият Ц. Л. Д., роден на г. в Г. С., жител и живущ в същия град, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, ЕГН * за НЕВИНОВЕН в това, че в условията на продължавано престъпление, в периода 16.07.1998г до 17.09.1998г, П. внос на рапично масло от Република Г., в митническо бюро град С. в съучастие, като помагач с Ж. Б. К./помагач/, Г. В. С. /извършител/ и Л. М. П./извършител/, умишлено е улеснил същите (С. И П.), чрез провеждане на срещи в Република Г. със собственика на гръцката фирма продавач - D - Г.А. - К. А. Г. с цел уговаряне на цената за закупуване на рапично олио, както и във връзка с изплащане на дължимите суми на фирмата по извършените доставки на “Л.-Л. П.”-Г.П. ; чрез организиране и осигуряване на транспорт за превозването на рапичното олио от Република Г. до Република България чрез наемане на цистерни от фирмите “Т.-”-Г.С. и “Ю. В.”-Г.С.; чрез предоставяне на помещения за складиране на внесеното рапично масло в град С. в сградата на бившето АПК “С.”, намираща са на “Г. път”,наети от неговата фирма “Д. Е.”ЕООД, в ползуване на счетоводни документи с невярно съдържание - неистински фактури за покупка на рапично масло от фирма D., с цел да осуети установяването на данъчни задължения ДДС за “Л.-Л. П.” в особено големи размери и с деянието са укрити данъчни задължения ДДС в особено големи размери – 251 099.15 деноминирани лева, както следва:

- На 16.07.1998 година П. внос на рапично масло от Република Г. с ЕАД 5404/6761 от 16.07.1998 г. с цел да осуети установяването на данъчни задължения - 22% ДДС за “ЛЪЧ-63-Л. П.”-Г.П. в особено големи размери чрез ползуване на счетоводни документи с невярно съдържание - неистински фактури №14005 от 14.07.1998 година и 17441 от 14.07.1998 за покупка на рапично олио от фирма D., като с деянието са укрити данъчни задължения в особено големи размери 16 764.06 деноминирани лева.

- На 24.07.1998 година П. внос на рапично масло от Република Г. с ЕАД 5404/6799 от 24.07.1998 г. с цел да осуети установяването на данъчни задължения - 22% ДДС за “Л.-Л. П.”-Г.П. в големи размери чрез ползване на счетоводен документ с невярно съдържание - неистинска фактура №14007 от 23.07.1998 година за покупка на рапично олио от фирма D., като с деянието са укрити данъчни задължения в големи размери 6 816.64 деноминирани лева.

- На 04.08.1998 година П. внос на рапично масло от Република Г. с ЕАД 5404/6840 от 04.08.1998 г. с цел да осуети установяването на данъчни задължения - 22% ДДС за “Л.-Л. П.”-Г.П. в особено големи размери чрез ползване на счетоводни документи с невярно съдържание - неистински фактури №14011 от 31.07.1998 година и 14012 от 31.07.1998 за покупка на рапично олио от фирма D., като с деянието са укрити данъчни задължения в особено големи размери 18 971.09 деноминирани лева.

- На 02.09.1998 година П. внос на рапично масло от Република Г. с ЕАД 5404/6935 от 02.09.1998 г. с цел да осуети установяването на данъчни задължения - 22% ДДС за “Л.--Л. П.”-Г.П. в особено големи размери чрез ползване на счетоводни документи с невярно съдържание — неистински фактури №14031 от 30.08.1998 година, 14032 от 30.08.1998, 14033 от 30.08.1998 г. и 14034 от 30.08.1998 г за покупка на рапично олио от фирма D., като с деянието са укрити данъчни задължения в особено големи размери 35 906.31 деноминирани лева.

- На 01.09.1998 година П. внос на рапично масло от Република Г. с ЕАД 5404/6929 от 01.09.1998 г. с цел да осуети установяването на данъчни задължения - 22% ДДС за “Л.--Л. П.”-Г.П. в особено големи размери чрез ползване на счетоводни документи с невярно съдържание - неистински фактури №14035 от 30.08.1998 година, 14036 от 31.08.1998 и 14037 от 31.08.1998 г. за покупка на рапично олио от фирма D. , като с деянието са укрити данъчни задължения в особено големи размери 22 048.45 деноминирани лева.

- На 04.09.1998 година П. внос на рапично масло от Република Г. с ЕАД 5404/6947 от 04.09.1998 г. с цел да осуети установяването на данъчни задължения — 22% ДДС за “Л.-Л. П.”-Г.П. в особено големи размери чрез ползване на счетоводни документи с невярно съдържание - неистински фактури №14045 от 03.09.1998 година, 14046 от 03.09.1998 и 14047 от 03.09.1998 г. за покупка на рапично олио от фирма D. , като с деянието са укрити данъчни задължения в особено големи размери 21 302.77 деноминирани лева.

- На 04.09.1998 година П. внос на рапично масло от Република Г. с ЕАД 5404/6948 от 04.09.1998 г. с цел да осуети установяването на данъчни задължения — 22% ДДС за “Л.-Л. П.”-Г.П. в особено големи размери чрез ползване на счетоводни документи с невярно съдържание - неистински фактури №14048 от 03.09.1998 година и 14049 от 03.09.1998 г. за покупка на рапично олио от фирма D., като с деянието са укрити данъчни задължения в особено големи размери 17 203,69 деноминирани лева.

- На 07.09.1998 година П. внос на рапично масло от Република Г. с ЕАД 5404/6949 от 07.09.1998 г. с цел да осуети установяването на данъчни задължения - 22% ДДС за “Л.-Л. П.”-Г.П. в особено големи размери чрез ползване на счетоводни документи с невярно съдържание - неистински фактури №14050 от 03.09.1998 година, 14051 от 03.09.1998 и 14052 от 03.09.1998 г. за покупка на рапично олио от фирма D., като с деянието са укрити данъчни задължения в особено големи размери 24 987.30 деноминирани лева.

- На 07.09.1998 година П. внос на рапично масло от Република Г. с ЕАД 5404/6952 от 07.09.1998 г. с цел да осуети установяването на данъчни задължения - 22% ДДС за “Л.-Л. П.”-Г.П. в особено големи размери чрез ползване на счетоводни документи с невярно съдържание - неистински фактури №14009 от 27.07.1998 година и 14010 от 27.07.1998 г. за покупка на рапично олио от фирмаD., като с деянието са укрити данъчни задължения в особено големи размери 13 793.22 деноминирани лева.

- На 10.09.1998 година П. внос на рапично масло от Република Г. с ЕАД 5404/6962 от 10.09.1998 г. с цел да осуети установяването на данъчни задължения - 22% ДДС за “Л.-Л. П.”-Г.П. в особено големи размери чрез ползване на счетоводни документи с невярно съдържание - неистински фактури №14060 от 07.09.1998 година, 14061 от 07.09.1998 и 14062 от 07.09.1998 г. за покупка на рапично олио от фирма D., като с деянието са укрити данъчни задължения в особено големи размери 22 711.01 деноминирани лева.

- На 10.09.1998 година П. внос на рапично масло от Република Г. с ЕАД 5404/6963 от 10.09.1998 г. с цел да осуети установяването на данъчни задължения - 22% ДДС за “Л.-Л. П.”-Г.П. в особено големи размери чрез ползване на счетоводни документи с невярно съдържание - неистински фактури №14063 от 07.09.1998 година и 14064 от 07.09.1998 г. за покупка на рапично олио от фирма DIEM S.А Greece, като с деянието са укрити данъчни задължения в особено големи размери 16 058.29 деноминирани лева.

- На 11.09.1998 година П. внос на рапично масло от Република Г. с ЕАД 5404/6978 от 11.09.1998 г. с цел да осуети установяването на данъчни задължения - 22% ДДС за “Л.-Л. П.”-Г.П. в големи размери чрез ползване на счетоводен документ с невярно съдържание - неистинска фактура №14072 от 10.09.1998 година за покупка на рапично олио от фирма D. като с деянието са укрити данъчни задължения в големи размери 10 440.81 деноминирани лева.

- На 17.09.1998 година П. внос на рапично масло от Република Г. с ЕАД 5404/6998 от 17.09.1998 г. с цел да осуети установяването на данъчни задължения - 22% ДДС за “Л.-Л. П.”-Г.П. в особено големи размери чрез ползване на счетоводни документи с невярно съдържание - неистински фактури №14084 от 15.09.1998 година, 14085 от 15.09.1998 и 14862 от 15.09.1998 г. за покупка на рапично олио от фирма D., като с деянието са укрити данъчни задължения в особено големи размери 24 095.51 деноминирани лева, поради което и на основание чл.304 НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл.257 ал.1 пр.1 НК (стара редакция ,съгласно ДВ,бр.62/1997г, сега отм), във вр. чл.256, пр.2 НК (стара редакция, съгласно ДВ, бр.62/1997г) във вр. чл.93, т.14, пр.2 НК във вр. с чл.20, ал.4 НК и чл.26 от НК.

Присъдата подлежи на протестиране и обжалване пред Апелативен съд -С., с въззивна жалба и протест, в 15 (петнадесет) дневен срок от днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2.


File Attachment Icon
82B10F01209B8D66C2257CA2000DAB22.rtf