Присъда № 5303

към дело: 20141200200005
Дата: 12/17/2014 г.
Председател:Величка Пандева
Членове:
Съдебни заседатели:Борис Самарджиев, Румен Христов
Съдържание

Въз основа на доказателствата и закона
П Р И С Ъ Д И:Признава подсъдимия Г. Н. Б., [дата на раждане] в [населено място], жител и живущ в [населено място], ул. „В.“ № 22, българин, българско гражданство, основно образование, пенсионер, женен, неосъждан, ЕГН [ЕГН] за виновен в това, че на 21.04.2010 г. в 08.00 часа в района на магазин „Т.“ по пътя от [населено място] към [населено място], при управление на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген-Голф“ с рег. [рег.номер на МПС] , в нарушение на правилата за движение, визирани в чл.6, т.1, пр.4 от ЗДвП – като участник в движението не се е съобразил с пътната маркировка, като предприел завиване в обратна посока при непрекъсната единична линия; чл.38 ал.2 от ЗДвП, като при завиване в обратна посока не пропуснал насрещно движещия се лек автомобил марка „Фолксваген-В.“ с рег. [рег.номер на МПС] , управляван от К. К. К., в резултат на което настъпил удар между двата автомобила, след който последвал и удар на автомобила на К. К. със стоящия на десен банкет Г. Н. Х. ЕГН [ЕГН] и е причинена смъртта му, поради което по непредпазливост и в независимо съпричинителство с К. К. К. e осъществил състав на престъпление по чл. 343 ал.1, буква „в” вр. чл.342 ал.1 пр.3 от НК във вр. чл.6,т.1,пр.4 от ЗДвП, поради което и на основание същия текст вр. чл. 54 от НК го осъжда да изтърпи наказание "лишаване от свобода" за срок от 8/осем/ месеца.
На основани чл. 343г във вр. с чл. 37, ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Г. Н. Б. от правото да управлява МПС за срок от 1 /една/ година, от влизане на присъдата в сила.
На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното на подсъдимия наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години.

Признава подсъдимия К. К. К., [дата на раждане] в [населено място], жител и живущ в [населено място], ул. „О.“ № 1, българин, българско гражданство, средно образование, женен, неосъждан, ЕГН [ЕГН] за виновен в това, че на 21.04.2010 г. около 08.00 часа в района на магазин „Т.“ по пътя от [населено място] към [населено място], при управление на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген-В.“ с рег. [рег.номер на МПС] в нарушение на правилата за движение, визирани в чл.21 ал.2 вр. с ал.1 от ЗДвП, като се движел със скорост от 128.1 км/ч. при ограничение на скоростта с пътен знак „В.“ до 60 км/ч., се ударил с лек автомобил марка „Фолксваген-Голф“ с рег. [рег.номер на МПС] , управляван от Г. Н. Б., в резултат на което се отклонил в десния банкет на пътното платно и причинил смъртта на Г. Н. Х. ЕГН [ЕГН], като след извършване на деянието е направил всичко, зависещо от него за оказване помощ на пострадалия, поради което по непредпазливост и в независимо съпричинителство с Г. Н. Б. е осъществил състав на престъпление по чл.343а, ал.1,бук."б" в случая на чл.343 ал.1, буква „в” вр. чл.342 ал.1, пр.3 от НК вр. чл.21 ал.2 вр. с ал.1 от ЗДвП, поради което и на основание същия текст вр. чл.54 от НК го осъжда да изтърпи наказание "лишаване от свобода" за срок от 6/шест/ месеца.

На основани чл. 343г във вр. с чл. 37, ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия К. К. К. от правото да управлява МПС за срок от 1 /една/ година, от влизане на присъдата в сила.

На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното на подсъдимия наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години.

Присъдата може да се обжалва и протестира в 15- дневен срок, считано от днес, пред АС - София.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

File Attachment Icon
57C1A5976181E3A4C2257DB100519F2F.rtf