Присъда № 338

към дело: 20131200200262
Дата: 01/27/2014 г.
Председател:Атанас Маскръчки
Членове:
Съдебни заседатели:Цанко Църнаклийски, Невена Гецова
Съдържание

и въз основа на закона и доказателствата

П Р И С Ъ Д И :

ПРИЗНАВА подсъдимия Б. С. А. – роден на г. в Г. С., с постоянен и настоящ адрес в Г. С., кв. Л., ул. “Д. Х., №, ., ап., ЕГН *, български гражданин, българин, женен, не осъждан, висше образование, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 17 срещу 18.10.2012 г. вечерта, след полунощ в ловна база „П.“ на ТП „ДГС - Р.“ е предложил да даде дар – 1500 лева на инж. Б. И. П. - Председател на Комисия определена за проверка спазване на действащото законодателство от длъжностни лица на ТП „ДГС - Р.“, назначена със Заповед № К-243/17.10.2012 г. на Директора на Ю.-ДП-Б., за да не извърши действие по служба - да не се отразяват констатираните при проверката нарушения в протокола, който комисията следва да изготви – престъпление по чл.304, ал.1, пр.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК му НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от 1 /една/ година и „Глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева.

На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на така определеното наказание “Лишаване от свобода” за срок от 3 (три) години.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Софийския апелативен съд в 15-дневен срок от днес.

Председател : Съд. заседатели: 1.


2.


File Attachment Icon
4AC90979C8DA6DB0C2257C6E000EAF72.rtf