Присъда № 1048

към дело: 20121200200542
Дата: 03/11/2014 г.
Председател:Атанас Маскръчки
Членове:
Съдебни заседатели:Борис Самарджиев, Спаска Трайкова
Съдържание

и въз основа на закона и доказателствата

П Р И С Ъ Д И :

ПРИЗНАВА подсъдимия З. А. А. – роден на 10.04.1980 г. в Г. С, жител и живущ в с. Д. Г., общ. К, обл. Б., българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, ЕГН *, за НЕВИНОВЕН в това, че без надлежно разрешително на 15.05.2012 г. около 14.00 часа в помещение, ползвано като фризьорски салон, находящо се в Г. Б., У. „С“ № 96, в съучастие като помагач, умишлено е улеснил И. Х. С. от Г. Б., ЕГН *, като извършител да разпространи чрез продажба на И. А. Т. от Г. С., ЕГН *, високорисково наркотично вещество - канабис с тегло 47,35 Г. /четиридесет и седем цяло и тридесет и пет грама/ на стойност 284,10 лева /двеста осемдесет и четири лева и десет стотинки/, като е набавил гореописаното наркотично вещество и по този начин е спомогнал И. Х. С. да го разпространи – престъпление по чл.354а, ал.1, пр.5 вр. с чл.20, ал.4 от НК, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение.

ПРИЗНАВА подсъдимия И. Х. С. – роден на 16.10.1982 г. в Г. Б., жител и живущ в Г. Б., българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН * за ВИНОВЕН в това, че без надлежно разрешително на 15.05.2012 г. около 14.00 часа в помещение, ползвано като фризьорски салон, находящо се в Г. Б., У. „С“ № 96, е разпространил чрез продажба на И. А. Т. от Г. С., ЕГН *, високорисково наркотично вещество - канабис с тегло 47,35 Г. /четиридесет и седем цяло и тридесет и пет грама/ на стойност 284,10 лева /двеста осемдесет и четири лева и десет стотинки/ – престъпление по чл.354а, ал.1, пр.5 от НК, като на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по обвинението в частта за извършване на престъплението в съучастие с З. А. А. по чл.20, ал.2 от НК.
На основание чл.354а, ал.1, пр.5 от НК вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК НАЛАГА на подсъдимия И. Х. С. наказание “Лишаване от свобода” за срок от 1 /една/ година.
На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на така определеното наказание “Лишаване от свобода” за срок от 3 (три) години.

ПРИЗНАВА подсъдимата И. А. Т. – родена на 16.03.1987 г. в Г. Кюстендил, жителка и живуща в Г. С., българка, българска гражданка, с висше средно образование, омъжена, неосъждана, ЕГН *, за ВИНОВНА в това, че без надлежно разрешително на 15.05.2012 г. около 14.00 часа в Б. в собствения си лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С 180“, с регистрационен номер С .....е държала високорисково наркотично вещество – канабис с тегло 47,35 Г. /четиридесет и седем цяло и тридесет и пет грама/ на стойност 284,10 лева /двеста осемдесет и четири лева и десет стотинки/, с цел разпространение – престъпление по чл.354а, ал.1, пр.4 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК й НАЛАГА наказание “Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.
На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на така определеното наказание “Лишаване от свобода” за срок от 3 (три) години.
На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението високорисково наркотично вещество - канабис с тегло 47,35 Г.

ОСЪЖДА подсъдимите И. Х. С. и И. А. Т. да заплатят солидарно в полза на държавата сумата 126,10 /сто двадесет и шест лева и десет стотинки/ лева, представляваща направените по делото разноски и 5 /три/ лева за издаване на изпълнителен лист.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Софийския апелативен съд в 15-дневен срок от днес.

Председател: Съд. заседатели: 1.


2.


File Attachment Icon
39FBB09305B4C360C2257C99000E53EA.rtf