Определение № 5232

към дело: 20141200200353
Дата: 12/12/2014 г.
Председател:Петър Пандев
Членове:
Съдебни заседатели:
Съдържание

Съдът намира, че постигнато между страните споразумение е пълно и не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл. 384, ал. 1 и 2, вр. чл. 382, ал. 7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И № 5232/12.12.2014 г.

ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение във вида, вписан по-горе в протокола.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х.д. № 353/2014 г. по описа на Б., водено срещу Р. Д. Я..

ОТМЕНЯВА мярката за неотклонение "подписка".

Определението на съда е окончателно и не подлежи на жалба и протест, освен в частта относно произнасянето по мярката за неотклонение, която подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от днес с частна жалба или протест пред САС.


File Attachment Icon
05C2C61D5BD12CD5C2257DB10051D2E8.rtf