ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ

Hide details for 20152015
Hide details for ФевруариФевруари
Hide details for 22
Постановена присъда № 338 по дело № 20131200200262 от 27.01.2014. Съдия по делото - Атанас Маскръчки
Hide details for 1616
Постановено ПРОТОКОЛНО определение № 717 по дело № 20151200200005 от 16.02.2015 Съдия - Татяна Андонова
Hide details for ЯнуариЯнуари
Hide details for 66
Постановена присъда № 5303 по дело № 20141200200005 от 17.12.2014. Съдия по делото - Величка Пандева
Hide details for 1919
Постановено ПРОТОКОЛНО определение № 225 по дело № 20141200200357 от 19.01.2015 Съдия - Атанаска Китипова
Hide details for 20142014
Hide details for ДекемвриДекември
Hide details for 1212
Постановено ПРОТОКОЛНО определение № 5232 по дело № 20141200200353 от 12.12.2014 Съдия - Петър Пандев
Постановена присъда № 4966 по дело № 20141200200195 от 26.11.2014. Съдия по делото - Величка Пандева
Hide details for 1515
Постановена присъда № 4203 по дело № 20131200200212 от 21.10.2013. Съдия по делото - Атанас Маскръчки
Hide details for 1717
Постановено ПРОТОКОЛНО определение № 5306 по дело № 20141200200365 от 17.12.2014 Съдия - Атанаска Китипова
Hide details for 1919
Постановена присъда № 5086 по дело № 20141200200279 от 03.12.2014. Съдия по делото - Маргарита Коцева
Hide details for 2020
Постановена присъда № 1217 по дело № 20091200200138 от 20.03.2014. Съдия по делото - Иво Харамлийски
Hide details for 2323
Постановена присъда № 1048 по дело № 20121200200542 от 11.03.2014. Съдия по делото - Атанас Маскръчки
Постановено определение № 313 по дело № 20121200200542 от 22.01.2015 Съдия - Атанас Маскръчки
Hide details for 2424
Постановена присъда № 1674 по дело № 20131200200344 от 16.04.2014. Съдия по делото - Величка Пандева
Show details for НоемвриНоември

First Page
Previous Page
Next Page
Last Page