>
   От 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес: https://blagoevgrad-os.justice.bg                      Със заповед на Председателя на Окръжен съд достъпът до Съдебната палата-Благоевград е ограничен                                                                                                                                                                                                                                                             
Permalink Събития 2012-2 част, Ден на отворени врати в Съдебната палата на Благоевград Slideshow Slideshow
Album: Ден на  отворени врати  в Съдебната палата на БлагоевградСъдилищата в Благоевград обявиха 10.12.2012г. за Ден на отворени врати по повод 64-тата годишнина от подписването на Всеобщата декларация за правата на човека /Харта за правата на човека/ на ООН. На гражданите и журналистите бе предоставена възможност да се запознаят в сградата на съдебната палата с вътрешни правила и процедури за работа на съдилищата, с функциите и структурата на съдебната администрация, както и с Вътрешните правила и процедурата за случайно разпределение на съдебните дела.
 
Снимки
 
10-12-2012-1en
10-12-2012-1en
10-12-2012-8
10-12-2012-8
10-12-2012-9
10-12-2012-9
10-12-2012-10
10-12-2012-10
10-12-2012-11
10-12-2012-11
10-12-2012-12
10-12-2012-12

Календар на събитията
No calendar found.
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Център по медиация
Брояч на посещенията