>
 Окръжният съд в Благоевград е на първо място по прозрачност в страната в класация на Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини".                                                                                                                                                                                                                          Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона              От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията по 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.                                 
2010-2-22
Съобщение за болничните листове
С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с подобряване организацията на движението на делата и недопускане неоснователното им забавяне, в каквато насока са нараснали изискванията към съдебната система, с настоящето Ви уведомяваме, че съдът стриктно ще спазва разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността, съгласно която при определен домашен амбулаторен или свободен режим осигуреният е длъжен да се явява пред разследващите органи и пред органите на съдебната власт през периода на разрешения отпуск поради временна неработоспособност, освен ако в графа “бележки” на болничния лист изрично е отбелязано, че заболяването на лицето не позволява явяването му пред разследващите органи и пред органите на съдебната власт.2011-1-05
Съобщение за страни по делата
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми дами и господа,
Във фоайето на  Съдебна палата - Благоевград е разположена кабина с дежурен призовкар, от когото можете да получите вашата призовка и/или други съдебни книжа - всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.


От Ръководството2011-11-04
Работна среща
В съдилищата на Благоевградски съдебен район стартира тестова версия на бъдещия Единен портал за предоставяне на достъп до пълната информация по съдебните дела /https://ecase.bg/. Чрез този електронен портал всеки адвокат, който е пълномощник на страна по съдебни дела, ще може да прави справки по електронните досиета на делата си в реално време, от всички точки на планетата и чрез всички технически устройства, които ползват и работят с Интернет. Условията за ползуването на тестовата версия са посочени на сайта на съдилищата в раздела ”За вас, адвокати”.2011-11-25
Семинар на тема "Изискуемостта на вземането като условие за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 ГПК"
На 25.11.2011 г. от 10.00 часа в Конферентната зала на Съдебната палата се проведе семинар на тема "Изискуемостта на вземането като условие за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 ГПК" .


2011-5-13
Посещение на Г-жа Габриела Кнаул де Албукерке и Силва
Специалният докладчик на Съвета за правата на човека по въпросите за независимостта на съдии и адвокати  към ООН - Г-жа Габриела Кнаул,  проведе срещи с председателите на Окръжен съд -Благоевград, Районен съд -Благоевград и съдии от двете съдилища.Срещите бяха предвидени в официалната програма на Г-жа Кнаул във връзка с изследване на независимостта на съдиите в България и изготвянето на специален Доклад в тази насока на ООН в началото на 2012г. По време на срещите бяха  дискутирани условията и гаранциите за независимост на съдиите в България, кариерното развитие на съдиите, мотивация за работа и натовареност, специални разузнавателни средства, съдебни бюджети, комуникация и работа с медиите,  МП и ВСС.


Назад НазадНапред Напред
Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
Септември 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията