>
 Окръжният съд в Благоевград е на първо място по прозрачност в страната в класация на Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини".                                 ВЧНД № 254/2019 г., насрочено за 20.06.2019 г. от 14,30 часа с подсъдим Й.Д.С.;                     ВЧНД № 249/2019 г., насрочено за 20.06.2019 г. от 14,30 часа с подсъдим И.Х.Я.                                                                                    Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона              От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията по 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.                                 
2010-2-22
Съобщение за болничните листове
С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с подобряване организацията на движението на делата и недопускане неоснователното им забавяне, в каквато насока са нараснали изискванията към съдебната система, с настоящето Ви уведомяваме, че съдът стриктно ще спазва разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността, съгласно която при определен домашен амбулаторен или свободен режим осигуреният е длъжен да се явява пред разследващите органи и пред органите на съдебната власт през периода на разрешения отпуск поради временна неработоспособност, освен ако в графа “бележки” на болничния лист изрично е отбелязано, че заболяването на лицето не позволява явяването му пред разследващите органи и пред органите на съдебната власт.2011-1-05
Съобщение за страни по делата
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми дами и господа,
Във фоайето на  Съдебна палата - Благоевград е разположена кабина с дежурен призовкар, от когото можете да получите вашата призовка и/или други съдебни книжа - всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.


От Ръководството2011-10-03
Национално съвещание, свикано от председателя на ВКС проф. Лазар Груев.
03 октомври, 14 ч.,  зала №15  „Тържествена” на Съдебната палата в гр. София  - НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ във връзка с изпълнението на набелязаните мерки, отнасящи се до съдебната система, приети по препоръките на евродоклада през 2010г. и начертаването на нови, свързани с препоръките на евродоклад 2011г.

Мероприятието се провежда по инициатива на Председателя на ВКС - проф. Лазар Груев с участието на председателите на апелативните, окръжните, военните и районните съдилища в областните центрове.


2011-10-05
Посещение в Съдебната палата на турска делегация от Адвокатска колегия-гр. Бурса
Посещение в Съдебната палата на турска делегация от Адвокатска колегия-гр. Бурса, която има сключен договор за сътрудничество /обмен на опит с младши адвокати/ с Адвокатска колегия – Благоевград. Целта на посещението в Окръжен съд е наблюдаването на съдебен процес.


2011-10-12
Посещение на федерален съдия от САЩ
Посещение на федерален съдия от САЩ, организирано от посолство на щатите в България, който ще  изнесе презентация на тема "Съдебна етика",


Назад НазадНапред Напред
Обща информация
Справки по дела
Новини/ Обяви/ Съобщения
Галерия
Календар на събитията
Юни 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Контакти
Адрес:
гр. Благоевград
пощенски код 2700
пл. Васил Левски №1

Телефони:

Регистратура 073 889835

/за справки по дела/

Гражданско деловодство

073 889807
Наказателно деловодство

073 889856


Съдебен администратор

073 889865

Дежурен призовкар

073 8896403


Факс:

Адм. секретар 073 830396


Електронна поща:

blagoevgrad-os@justice.bg

Сигнали за корупция:

osblg.corruption@gmail.com


Публични продажби
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията