>
        ВЧНД № 206/2019 г., насрочено на 23.05.2019 г. от 14.30 часа, с обвиняем К.Щ.М.         ВЧНД № 210/2019 г., насрочено на 23.05.2019 г. от 14.30 часа, с обвиняем И.С.Т.                                                               Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона              От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията по 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.                                 
Календар на събитията
Симулативен процес с ученици НХГ и VII училище - 3 етаж, зала 2 от 11:00 часа.


Интерактивен съдебен процес със студнети от Факултета по педагогика - катедра "Педагогика" към ЮЗУ "Неофит Рилски"
На 15.12.2015 г. от 14.30 часа ще се проведе интерактивен съдебен процес със студнети от Факултета по педагогика - катедра "Педагогика" към ЮЗУ "Неофит Рилски"


Ден на отворени врати
На 10.12.2015 г. ще се проведе "Ден на отворени врати".


На 27.11.2015 г. от 10.00 часа ще се проведе семинар на тема "Производство за налагане на мерки за защита от домашното насилие" - лектор Геновева Тишева


28.11.2014 г.- семинар на тема "Мерки за неотклонение"
На 28.11.2014 г.- семинар на тема "Мерки за неотклонение" с лектор - Божана Манасиева - съдия от РС Петрич.


Семинар на тема - "Форум за обсъждане на въпроси със ЗКОМПИ"
07.11.2014 г.- Семинар на тема - "Форум за обсъждане на въпроси със ЗКОМПИ" с лектор Албена Бонева - съдия във ВКС


11-12.04.2014 СЕМИНАР БАНСКО - УЕДНАКВЯВАНЕ НА ПРАКТИКАТА НА ОКРЪЖНИТЕ СЪДИИ ОТ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН ГР.СОФИЯ СЪС СЪДИИТЕ ОТ АС – ГР.СОФИЯ
НА 11-12.04.2014 Г. В ГР.БАНСКО СЕ ПРОВЕДЕ СЕМИНАР ВЪВ ВРЪЗКА С УЕДНАКВЯВАНЕ НА ПРАКТИКАТА НА ОКРЪЖНИТЕ СЪДИИ ОТ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН ГР.СОФИЯ СЪС СЪДИИТЕ ОТ АС – ГР.СОФИЯ

Годишно отчетно събрание
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

във връзка с провеждане на Отчетно събрание относно работата на Окръжен съд – Благоевград през 2013 г.

 
На 13.03.2014 г. от 15:30 часа в конферентна зала в сградата на Съдебната палата на гр. Благоевград ще се проведе отчетно събрание за работата на Окръжен съд – Благоевград за 2013 г.
Пълният отчетен доклад за работата на Окръжен съд – Благоевград през 2013 г., ще бъде публикуван на интернет страницата на съда в раздел Отчети след провеждането на събранието.
 
 Кръгла маса „Новата концепция за дееспособността според Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания”
На 12 декември (четвъртък) 2013 г. от 10:00 ч. в зала 301 на Правно-историческия факултет в VI-ти Учебен корпус ще се проведе кръгла маса на тема: Новата концепция за дееспособността според Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания”.
По време на срещата ще бъдат представени основните моменти от новата концепция за промяна на законодателството в областта на дееспособността, приета от Министерски съвет в края на 2012 г.
Продължаващата дискриминация и изолация на хората с увреждания е основният мотив на ООН за приемане на Конвенцията, въпреки наличието на приети международноправни инструменти, които регламентират защитата на основни човешки права, включително и когато става въпрос за лица с увреждания. Конвенцията поставя редица предизвикателства пред съществуващите национални законодателства и политики, което налага и общественото им обсъждане и популяризиране.
В дискусионен план ще бъдат представени основните положения на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана от България на 26.01.2012 г., както и ще се коментират възможни законодателни промени, съобразно нейните принципи.
Основните направления на дискусията ще бъдат очертани от съдия Катя Бельова - председател на Окръжен съд Благоевград, Надя Шабани - програмен директор на Български център за нестопанско право. Специални лекции ще изнесат Мариета Димитрова - правен експерт в Български център за нестопанско право и Валентина Христакиева от Глобална инициатива в психиатрията – България. Модератори  на дискусията ще са Харалан Александров - социален антрополог и Надя Шабани.
Кръглата маса е насочена за магистрати, юристи и студенти, проявяващи интерес към практика по дела, свързани с поставяне под запрещение и формите на ограничаване на дееспособността на пълнолетни лица.
Инициативата е част от честванията, посветени на 65-годишнината от приемането на Всеобщата декларация по правата на човека и е организирана от Български център за нестопанско право в партньорство с Благоевградския окръжен съд
Назад НазадНапред Напред
Обща информация
Справки по дела
Новини/ Обяви/ Съобщения
Галерия
Календар на събитията
Май 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Контакти
Адрес:
гр. Благоевград
пощенски код 2700
пл. Васил Левски №1

Телефони:

Регистратура 073 889835

/за справки по дела/

Гражданско деловодство

073 889807
Наказателно деловодство

073 889856


Съдебен администратор

073 889865

Дежурен призовкар

073 8896403


Факс:

Адм. секретар 073 830396


Електронна поща:

blagoevgrad-os@justice.bg

Сигнали за корупция:

osblg.corruption@gmail.com


Публични продажби
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията