>
   От 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес: https://blagoevgrad-os.justice.bg                      Със заповед на Председателя на Окръжен съд достъпът до Съдебната палата-Благоевград е ограничен                                                                                                                                                                                                                                                             
Новини
С пълно мнозинство ВСС избра съдия Велина Полежанова  за председател на Районен съд – Разлог 
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра съдия Велина Иванова Полежанова за административен ръководител – председател на Районен съд – Разлог.
Събеседването се проведе тази сутрин, като то беше излъчено онлайн на сайта на ВСС.
Пред съдийската колегия Велина Полежанова представи своята концепция за продължаващото развитие на РС – Разлог, като постави висока оценка на работата му и до този момент.

След кратко, но изчерпателно събеседване,  Съдийската колегия на ВСС избра Велина  Полежанова единодушно, с 11 гласа „за“.
Тя беше единственият кандидат за поста административен ръководител на РС – Разлог. Съдия Полежанова е и.ф. административен ръководител - председател на  Районния съд в Разлог от края на 2018 г.В Окръжен съд - Благоевград заработиха електронни информационни табла и система за оценяване работата на съдебната администрация
За улеснение на гражданите и обратна връзка с тях, в Окръжния съд в Благоевград заработиха електронни информационни табла и система за оценяване работата на съдебната администрация. Таблата са общо четири на брой. Основното от тях е на първия етаж и дава информация за всички видове дела, които се разглеждат в Окръжния съд. Посочени са съответните зали, в които са заседанията, часът на провеждането и съдийския състав. Останалите три информационни табла са монтирани на третия етаж, пред заседателните зали и те дават информация за делото, което в момента се разглежда.
А за обратна връзка с гражданите, на първия етаж в служба „Регистратура“, всеки може да даде своята оценка за работата на съдебната администрация, като отговори на два блиц въпроса. Кратката анкета е качена на таблет и отнемат по-малко от минута. Въпросите ще бъдат обновявани периодично, а резултатите от анкетите публично оповестявани, като основната цел е вслушване в мнението на анкетираните и съответно подобряване работата на съдебната администрация по отношение на гражданите.

Събеседването за избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Разлог е на 24 септември 2019г.
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи  24.09.2019г. за провеждане на събеседване със съдия Велина Иванова Полежанова за избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Разлог. От края на 2018 г. тя е и.ф. административен ръководител - председател на  Районния съд в Разлог.

На основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Колегията откри процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
•        Административен ръководител – председател на Административен съд – Стара Загора – изтичащ мандат;
•        Административен ръководител – председател на Военен съд – Пловдив – изтичащ мандат;
•        Административен ръководител – председател на Военен съд – Сливен – изтичащ мандат;
•        Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Стара Загора – изтичащ мандат;
•        Административен ръководител – председател на Районен съд – Петрич – изтичащ мандат.
Предложенията за назначаване на административни ръководители се подават в администрацията на ВСС, в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“.
Решението се обнародва в „Държавен вестник“ и се публикува на интернет сайта на ВСС.Съдебните служители в Окръжен съд – Благоевград с дарение за Детската специализирана белодробна болница „Царица Йоана“ в град Трявна
Поредна благотворителна инициатива реализира Регионалната секция на съдебните служители при Окръжен съд – Благоевград. Този път дарението отпътува за Детската специализирана белодробна болница „Царица Йоана“ в Трявна.
Само за няколко дни, с подкрепата на ръководството, бяха събрани играчки, книжки, пъзели и други необходими за децата неща.
Дарението отпътува днес, като съдебните служители в Окръжен съд – Благоевград пожелават на малките пациенти бързо възстановяване и здраве за тях и целия екип на болницата и обещават да бъдат полезни на децата и занапред.


Окръжен съд – Благоевград с благодарствено писмо от ВСС за значителен принос към развитието на Образователната програма „Съдебна власт“
Висшият съдебен съвет/ВСС/ изпрати благодарствено писмо до председателя на Окръжния съд в Благоевград – съдия Катя Бельова във връзка с изпълнение на Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.  

  В писмото се изказват специални благодарности към всички магистрати и служители на Окръжния съд, работели по осъществяваната от ВСС и Министерство на образованието и науката /МОН/ програма, както и към координаторът й Снежана Бегъмова, спомогнала за нейното пълноценно осъществяване.

  „За мен е удоволствие да отбележа яркото участие на Окръжен съд – Благоевград и представителите на Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ в Националната конференция „Предизвикателства и перспективи пред Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие“, проведена на 14.06.2019 г. Достоен израз на съвместната Ви дейност….

  Приемете поздравления към Вас и колектива на Съда!“, се казва още в писмото, подписано от Боян Магдалинчев от ВСС.


Гривни за електронно наблюдение вече ще следят и лицата под домашен арест в Благоевградска област
Системата за електронно наблюдение  на правонарушителите вече е налична и на територията на областта. Тя е въведена в експлоатация със заповед на Директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието,  а териториалните служби имат готовност да я прилагат.  

Така наречените  „гривни за електронно наблюдение“  са с GPS система и се поставят на крака на лица с мярка за неотклонение „домашен арест“.  


Нов младши съдия встъпи в длъжност в Окръжен съд – Благоевград
В първия ден на юли, на официална церемония в ОС – Благоевград, след спечелен конкурс и успешно завършено 9-месечно обучение в Националния институт на правосъдието, в длъжност встъпи младши съдия Александър Трионджиев.
Той беше представен на колегите си от заместник-председателя на Окръжния съд-съдия Лилия Масева, която от свое име, от името на председателя Катя Бельова, както и от името на всички окръжни съдии, отправи приветсвие към новото попълнение, като му пожела дълъг и успешен професионален път в служба на справедливостта, изпълнен с безпристраност и в полза на обществото. Да работи с компетенетност и увереност, да бъде здрав и да постига житейско удовлетворение.
 Пред магистратите от ОС - Благоевград, Александър Трионджиев тържествено положи клетва да отстоява върховенството на закона.
След приключване на официалната част младши съдия Трионджиев получи поздравления от своите колеги окръжни съдии, а както и от окръжният прокурор Ивайло Филипов, който присъстваше на церемонията.
 Младши съдия Александър Трионджиев е на 31 години. Роден е в Благоевград, но от години работи и живее в София. Завършил е с отличие Юридическия факултет в СУ „Св.Климент Охридски“, работил е като юрисконсулт и адвокат.Национална конференция „Предизвикателства и перспективи пред Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“
Над 120 представители на съдебната и образователната система, както и официални лица от държавни и неправителствени институции участваха в първата Национална конференция „Предизвикателства и перспективи пред Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Тя бе организирана от Висшия съдебен съвет по повод петата годишнина от нейното създаване. „Образователната програма стана реален фактор в две държавни системи - правосъдната и образователната. Това е достатъчен залог за нейната устойчивост да преодолява предизвикателствата и перспектива за израстване“, отбеляза в приветствието си Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет.
Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, посочи сред пътищата за нейното развитие - разширяване в прогимназиалния етап на училищното образование, което ще зависи и от вниманието на учителите и лекторите от институциите на съдебната власт.
„Правната грамотност и превенцията на детската престъпност и достъпът до правосъдието са начините за утвърждаване на върховенството на закона сред подрастващите“, посочи в своето слово Саня Шаранович – заместник-представител на УНИЦЕФ за България. Образователната програмата, според нея, позволява децата не само да учат за правосъдието, а да формират умения за вземане на информирани решения.
„Държавната агенция за закрила на детето изцяло подкрепя целите на тази Програма“, заяви Мариела Личева – заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето. Тя сподели, че присъствието на представители на законодателна, изпълнителна, съдебна власт, на Европейската комисия, на УНИЦЕФ, педагози и ученици, показва съпричастността на общата ангажираност към темите, свързани с децата, и тяхното образование и успешна реализация. „Подобряването на координацията и диалога между институциите за обмен на идеи и предложения, ще допринесат за развитие и разширяване на обхвата на Образователната програма“, допълни тя. Според Пламен Йоцов – член на КПКОНПИ, тя е пример за добра практика, новаторски дух и креативност, както и за въвеждане на практически подход в образованието.
Участниците в конференцията получиха поздравителни адреси от Миглена Дамянова – председател на Комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание на Република България, и от Мая Манолова – омбудсман на Република България. Приветствия отправиха д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град, Веска Райчева – съдия от Върховния касационен съд - Гражданска колегия, и Гергана Лазарова – заместник-председател на Софийския районен съд.
Създаването, развитието и постигнатите с Образователната програма на ВСС и МОН резултати, презентираха Даниела Машева – член на ВСС, и Магдалена Лазарова – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, и радетел за създаването ѝ като член на ВСС в периода 2012-2017 г.
Акцент в работния форум бе участието на учениците от Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ в гр. Благоевград, които произнесоха благодарствено слово към магистратите от Окръжен съд-Благоевград. В приветствена реч директорът на училището г-жа Стоянова разказа за добрите практики в рамките на програмата между Окръжен съд – Благоевград и училището-партньор. На конференцията гостува изложбата-плакати, създадена от творчески екип от ученици по темите от лекционния курс на програмата, която предизвика голям интерес сред всички присъстващи и получи от тях висока оценка. Презентира се филм, отразяващ постиженията на образователната програма за целия петгодишен период от стартирането й.
Форумът завърши с приемане на обща декларация за бъдещето развитие и надграждане на Образователната програма. Тя предвижда разширяване на обхвата на Образователната програма в прогимназиалния етап на училищното образование, укрепване на междуинституционалното сътрудничеството за насърчаване на творческите търсения и изяви на учителите и учениците и усъвършенстване на компетентността на работещите по Програмата педагози и магистрати.


Окръжният съд в Благоевград на първо място по прозрачност в страната в класация на Асоциация „Прозрачност без граници“
Окръжният съд в Благоевград на първо място по прозрачност в страната в класация на Асоциация „Прозрачност без граници“

Окръжният съд в Благоевград е на челна позиция в класацията „Карта на прозрачността на съдилищата в Република България“ на Асоциация „Прозрачност без граници“. Оценката е поставена след задълбочено изследване на сайтовете на всички 176 съдилища в страната. По време на наблюдението на работата на онлайн платформите, съдилищата не са били информирани за проучването с цел поставянето на реална оценка.

Изследването за прозрачност е първата по рода си оценка на сайтовете на българските съдилища за тяхното съответствие с водещи международни стантарти и добри практики в осигуряването на публичност, прозрачност и полезност за потребителите чрез интернет.

Картата представя както количествени данни от сравнително изследване на структурата, визията и функционалностите на интернет страниците, така и качествени параметри относно публикуваната информация.

Класацията „Карта на прозрачността на съдилищата в Република България“ дава много добра оценка и на Районен съд - Благоевград. Той заема шесто място в общата класация и второ сред всички районни съдилища в страната.  

След първенеца - ОС – Благоевград се нареждат: РС – Бургас/на второ място/, АпС – Бургас/на трето място/, ОС - Варна/на четвърто място/, Административен съд – Ямбол/на пето място/.

Информация за проект „Изработване и застъпничество за въвеждане на Еталон за публичност и прозрачност работата на съдилищата – гарант за обществено доверие и граждански контрол върху системата на правораздаването“ на  Асоциация „Прозрачност без граници“


Назад НазадНапред Напред
Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
No calendar found.
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията