>
 Окръжният съд в Благоевград е на първо място по прозрачност в страната в класация на Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини".                                                                                                                                                                                                                          Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона              От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията по 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.                                 
Новини
Ръководството на Окръжен съд- Благоевград взе участие в Национална научно-практическа конференция
Ръководството на Окръжен съд- Благоевград, в лицето на председателя Катя Бельова и зам.председателя Лилия Масева, взе участие в двудневна Национална научно-практическа конференция, организирана от Правно-историческия факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград на тема: "Системно-структурни подходи за подобряване на противодействието срещу корупционни престъпления в Република България".
Форумът беше открит от ректора на Югозападния университет "Неофит Рилски" проф. д-р Борислав Юруков, а събитието се организира под патронажа на главния прокурор на Република България Сотир Цацаров. Официални гости на събитието бяха проф.дюн Борис Велчев - Председател на Конституционния съд на Р.България, Иван Гешев - зам.главен прокурор на Р.България, Младен Маринов - Министър на вътрешните работи , Красимир Вълчев, министър на образованието, Десислава Ахладова - зам.министър на образованието,доц.д-р Ана Джумалиева - Председател на Комисията за защита от дискриминацията , Омбудсманът на Р.България Диана Ковачева, представители на Прокуратурата и полицията.Съдии от Благоевградска област преминаха успешно през поредното регионално обучение с цел повишаване ефективността на правосъдието
На 25.10.2019г. в Съдебната палата в Благоевград се проведе регионално обучение за  съдиите от Благоевградска област.  Темата бе : „Задължение на съда да следи служебно за неравноправния характер на договорните клаузи в заповедното производство и при спорове между страните, свързани с договори за кредити – материалноправни и процесуални въпроси“.
Обучението е организирано по Проект „ Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“ по договор № BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление" с партньор Окръжен съд – Благоевград. Лектор на регионалното обучение бе Тотка Калчева, съдия от Върховен касационен съд.Съдии от Германия и Великобритания посетиха Съдебната палата в Благоевград и обмениха опит с окръжни и районни и съдии
На 24.10.2019г. Съдебната палата в Благоевград беше посетена от двама чуждестранни съдии от Великобритания и Германия.  Гражданските съдии Анн Мак Алистър от Лондон и Кристине Шмидт от Районния съд в Нодернщад, бяха посрещнати от ръководствата на Окръжен и Районен съд – Благоевград.  На съвместна работна среща бяха обсъдени правни теми и казуси, свързани с тънкостите в законодателството  в различните европейски страни, като всеки от присъстващите магистрати сподели своя опит.
По време на посещението двете дами се запознаха с принципите на работа в българските съдилища и в частност в Окръжен и в Районен съд – Благоевград, като не скриха възхищението си от добрата организация на работа в Съдебната палата в Благоевград – пропускателен режим и електронни информационни табла, неща, които все още не са въведени в техните съдилища.
Съдиите Анн Мак Алистър и Кристине Шмидт  разгледаха заседателните зали и се запознаха се с българските си колеги. Те бяха силно впечатлени и от посещението си в медиационния център, като определиха практика за доброволно разрешаване на проблемите като изключително добра.
Визитата на Анн Мак Алистър и Кристине Шмидт  е в рамките на Обменната програма на Европейската мрежа за съдебно обучение през 2019 година. Европейската мрежа за съдебно обучение /ЕМСО/ е основната платформа и организатор на обучение и обмен на знания по въпросите на европейското правосъдие в различни области на гражданското, наказателното и търговското право на ЕС, лингвистиката и обществените въпроси. Целта е подпомагане и насърчаване на общата правна и съдебна европейска култура, изграждането на европейско пространство на правосъдие , насърчаване познаването на правните системи на Европейския съюз, като по този начин повиши разбирането, доверието и сътрудничеството между съдии и прокурори в рамките на държавите-членки на ЕС. Установяват се нуждите от обучение , разработват се стандарти и програми за обучение, координира се обмена и програмите  за съдебно обучение и насърчава сътрудничеството между институциите на ЕС.Съдии от Окръжен съд - Благоевград в съвместна среща с прокурори и инспектори от Областна служба „Изпълнение на наказанията“
На 17.10.2019г. съдии от Окръжен съд  - Благоевград взеха участие в съвместна работна среща с прокурори от Окръжна прокуратура – Благоевград и представители на Областна служба  „Изпълнение на наказанията“.  
На срещата  беше разяснен начинът на действие на гривните за електронно наблюдения, които се поставят на лицата под „домашен арест“. Съвместната инициатива се проведе в заседателната зала на съдебната палата в Благоевград , като инспектори от Областната служба  „Изпълнение на наказанията“ запознаха магистратите с принципа на работа на електронните гривни и тяхната надеждност след като те бъдат поставени.  
На срещата присъстваха и районни съдии и прокурори.
Председателят на Окръжен съд - Благоевград Катя Бельова с поредно отличие
Удостоиха председателя на Окръжен съд - Благоевград Катя Бельова с приза "Личност на годината" на Община Благоевград в категория "Право".
Тя беше наградена тази вечер по време на тържествената сесия по повод 107-годишнината от Освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония.

Съдия Катя Бельова е магистрат с над 30- годишен опит. От 1991 до 1998г. е председател на Районен съд – Разлог. Днес, втори мандат ръководител на Окръжен съд – Благоевград. Под нейно ръководство съдът извоюва едни от най-престижните награди в съдебната система,а именно ПЪРВО МЯСТО ПО ПРОЗРАЧНОСТ В СТРАНАТА и СЪД-МОДЕЛ.


С пълно мнозинство ВСС избра съдия Велина Полежанова за председател на Районен съд – Разлог
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра съдия Велина Иванова Полежанова за административен ръководител – председател на Районен съд – Разлог.
Събеседването се проведе тази сутрин, като то беше излъчено онлайн на сайта на ВСС.
Пред съдийската колегия Велина Полежанова представи своята концепция за продължаващото развитие на РС – Разлог, като постави висока оценка на работата му и до този момент.

След кратко, но изчерпателно събеседване,  Съдийската колегия на ВСС избра Велина  Полежанова единодушно, с 11 гласа „за“.
Тя беше единственият кандидат за поста административен ръководител на РС – Разлог. Съдия Полежанова е и.ф. административен ръководител - председател на  Районния съд в Разлог от края на 2018 г.В Окръжен съд - Благоевград заработиха електронни информационни табла и система за оценяване работата на съдебната администрация
За улеснение на гражданите и обратна връзка с тях, в Окръжния съд в Благоевград заработиха електронни информационни табла и система за оценяване работата на съдебната администрация. Таблата са общо четири на брой. Основното от тях е на първия етаж и дава информация за всички видове дела, които се разглеждат в Окръжния съд. Посочени са съответните зали, в които са заседанията, часът на провеждането и съдийския състав. Останалите три информационни табла са монтирани на третия етаж, пред заседателните зали и те дават информация за делото, което в момента се разглежда.
А за обратна връзка с гражданите, на първия етаж в служба „Регистратура“, всеки може да даде своята оценка за работата на съдебната администрация, като отговори на два блиц въпроса. Кратката анкета е качена на таблет и отнемат по-малко от минута. Въпросите ще бъдат обновявани периодично, а резултатите от анкетите публично оповестявани, като основната цел е вслушване в мнението на анкетираните и съответно подобряване работата на съдебната администрация по отношение на гражданите.

Събеседването за избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Разлог е на 24 септември 2019г.
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи  24.09.2019г. за провеждане на събеседване със съдия Велина Иванова Полежанова за избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Разлог. От края на 2018 г. тя е и.ф. административен ръководител - председател на  Районния съд в Разлог.

На основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Колегията откри процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
•        Административен ръководител – председател на Административен съд – Стара Загора – изтичащ мандат;
•        Административен ръководител – председател на Военен съд – Пловдив – изтичащ мандат;
•        Административен ръководител – председател на Военен съд – Сливен – изтичащ мандат;
•        Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Стара Загора – изтичащ мандат;
•        Административен ръководител – председател на Районен съд – Петрич – изтичащ мандат.
Предложенията за назначаване на административни ръководители се подават в администрацията на ВСС, в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“.
Решението се обнародва в „Държавен вестник“ и се публикува на интернет сайта на ВСС.Съдебните служители в Окръжен съд – Благоевград с дарение за Детската специализирана белодробна болница „Царица Йоана“ в град Трявна
Поредна благотворителна инициатива реализира Регионалната секция на съдебните служители при Окръжен съд – Благоевград. Този път дарението отпътува за Детската специализирана белодробна болница „Царица Йоана“ в Трявна.
Само за няколко дни, с подкрепата на ръководството, бяха събрани играчки, книжки, пъзели и други необходими за децата неща.
Дарението отпътува днес, като съдебните служители в Окръжен съд – Благоевград пожелават на малките пациенти бързо възстановяване и здраве за тях и целия екип на болницата и обещават да бъдат полезни на децата и занапред.


Назад НазадНапред Напред
Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
Ноември 2019
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
5
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията