>
   От 02.12.2019 година Окръжен съд - Благоевград има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес: https://blagoevgrad-os.justice.bg                      Окръжният съд в Благоевград е на първо място по прозрачност в страната в класация на Асоциация „Прозрачност без граници“. За повече информация посетете рубриката "Новини".                                                                                                                                                                                                  Служба „Регистратура“ работи с граждани до 18,30 часа.              В Съдебна палата - Благоевград е осигурена свободна (безплатна) Wi-Fi зона              От 01.01.2018 г. започна пререгистрацията по 3ЮЛНЦ, съгласно 25, ал.1 ат ПЗР на ЗЮЛНЦ. Пререгистрацията е безплатна и ще продължи до 31.12.2020 г.                                 
Конкурси
Обява за конкурс за заемане на една щатна бройка на длъжността „Съдебен деловодител"
Протокол от трети етап от конкурса за длъжността "Съдебен деловодител"
Протокол от трети етап от конкурса за длъжността "Съдебен секретар"
Протокол от трети етап от конкурса за длъжността "Връзки с обществеността"
Протокол от втори етап от конкурса за длъжността "Съдебен секретар"
Протокол от втори етап от конкурса за длъжността "Съдебен деловодител"
Протокол от трети етап от конкурса за длъжността "Съдебен архивар"
Протокол от втори етап от конкурса за длъжността "Връзки с обществеността"
Протокол от втори етап от конкурса за длъжността "Съдебен архивар"
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурсите за "Съдебен архивар", "Съдебен деловодител" и "Съдебен секретар"
Протокол Съдебен архивар

Протокол от Конкурса за длъжността "Съдебен архивар" - решаване на тест, ще се проведе на 15 април 2019 г. от 14.00 часа на трети етаж в Съдебна палата-Благоевград. Всички допуснати кандидати следва да се явят 10 минути по-рано, като носят документ за самоличност.Протокол Съдебен деловодител

Протокол от Конкурса за длъжността "Съдебен деловодител" - изготвяне на съдебно удостоверение, ще се проведе на 19 април 2019 г. от 16.00 часа на трети етаж в Съдебна палата-Благоевград. Всички допуснати кандидати следва да се явят 10 минути по-рано, като носят документ за самоличност.Протокол Съдебен секретар

Протокол от Конкурса за длъжността "Съдебен секретар" - писане на текст под диктовка, ще се проведе на 22 април 2019 г. от 16.00 часа на трети етаж в Съдебна палата-Благоевград. Всички допуснати кандидати следва да се явят 10 минути по-рано, като носят документ за самоличност.


Назад НазадНапред Напред
Обща информация
Справки по дела
Публични продажби
Календар на събитията
No calendar found.
Анкета
Анкети-резултати
Търсене
Търсене в сайта
Automatic translation
Пресцентър
ЗВУКОВА ВЕРСИЯ
Център по медиация
Полезно - за гражданите
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Районни съдилища
Полезни връзки
Брояч на посещенията